Advanced

Kan juridik ta hänsyn till erotisk praktik? - En studie av möjligheten att i en rättslig bedömning beakta handlingsnormer för BDSM-utövning.

Kuylenstierna, Anna LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
BDSM is a variety of erotic practices that has received increased attention in recent years, in a legal context mainly through a number of rape trials where the accused was found not-guilty. In the cases, the accused's conviction that the violence was applied in a sexual context within a voluntary role-play resulted in a verdict of not guilty, this despite the fact that the court found that there was no valid consent and that the victim had objectively been forced to intercourse. The judgments have resulted in an concern that an objection to BDSM has begun to be used only as a mean of justifying violence. It has been demanded that the courts should have more knowledge of the common principles of action standards in the BDSM community.

... (More)
BDSM is a variety of erotic practices that has received increased attention in recent years, in a legal context mainly through a number of rape trials where the accused was found not-guilty. In the cases, the accused's conviction that the violence was applied in a sexual context within a voluntary role-play resulted in a verdict of not guilty, this despite the fact that the court found that there was no valid consent and that the victim had objectively been forced to intercourse. The judgments have resulted in an concern that an objection to BDSM has begun to be used only as a mean of justifying violence. It has been demanded that the courts should have more knowledge of the common principles of action standards in the BDSM community.

The purpose of this paper has been to investigate and introduce these BDSM action standards in a legal context. The paper investigates how the judicial assessment can take generally accepted action standards in the BDSM community into account when an accused refers to such practice. This in light of the fact that the Swedish government has submitted a bill on the introduction of a new rape crime in which criminal liability is imposed on the person who is grossly negligence regarding the fact that the other person does not participate voluntarily. In order to fulfill the purpose of the paper, the relevant law and the government's proposals are investigated and two legal cases from the court of appeal are analyzed.
The paper finds that the action standards within the BDSM culture convey similar approaches based on consent, caution, risk awareness, knowledge and communication.

The paper argues that an objection to BDSM should be accepted only if it can be shown that such practice was agreed. Such awareness, along with a new criminal responsibility for negligence, may impose greater responsibility on the potential perpetrator to check for consent. This would provide better conditions to protect the sexual integrity for victims within non-normative sexual practices. (Less)
Abstract (Swedish)
BDSM är en grupp erotiska tekniker som blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren, ur juridiskt perspektiv genom ett antal friande våldtäktsdomar. I målen har den tilltalades övertygelse om att våldet tillämpades i en sexuell kontext inom ramen för ett frivilligt rollspel resulterat i en friande utgång på grund av uppsåtsbrist. Detta trots att domstolen konstaterat att det inte förelegat giltigt samtycke och att målsäganden objektivt sett tvingats till samlag. Målen har resulterat i en oro
att en invändning om BDSM har börjat användas som ett sätt att rättfärdiga våldsutövning. Det har efterfrågats en ökad kunskap hos domstolarna om de handlingsnormer som finns inom BDSM-kulturen.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka... (More)
BDSM är en grupp erotiska tekniker som blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren, ur juridiskt perspektiv genom ett antal friande våldtäktsdomar. I målen har den tilltalades övertygelse om att våldet tillämpades i en sexuell kontext inom ramen för ett frivilligt rollspel resulterat i en friande utgång på grund av uppsåtsbrist. Detta trots att domstolen konstaterat att det inte förelegat giltigt samtycke och att målsäganden objektivt sett tvingats till samlag. Målen har resulterat i en oro
att en invändning om BDSM har börjat användas som ett sätt att rättfärdiga våldsutövning. Det har efterfrågats en ökad kunskap hos domstolarna om de handlingsnormer som finns inom BDSM-kulturen.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och introducera dessa handlingsnormer i ett juridiskt sammanhang. Uppsatsen utreder på vilket sätt den rättsliga bedömningen kan ta hänsyn allmänt accepterade handlingsnormerna vid BDSM-utövning när en tilltalad hänvisar till en sådan. Detta i ljuset av att regeringen lämnat en proposition om införandet av ett nytt våldtäktsbrott där straffansvar införs för den som är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. För att uppfylla detta syfte utreds gällande rätt och regeringens förslag. Två rättsfall från underrätterna analyseras där den tilltalade har hävdat att samtycke funnits till sex med våldsinslag.

I uppsatsen framkommer att ramverken inom BDSM-kulturen förmedlar snarlika förhållningssätt med utgångspunkt i samtycke, försiktighet, riskmedvetenhet, kunskap och kommunikation. Det förs en argumentation kring att en invändning om BDSM enbart bör godtas om det kan visas att det faktiskt varit fråga om en sådan utövning. En sådan medvetenhet tillsammans med ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt kan innebära att ett större ansvar läggs på våldsutövaren att kontrollera att samtycke föreligger. Då skulle skyddet för den sexuella integriteten i större utsträckning kunna tillgodoses för utsatta inom normavvikande sexuella praktiker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kuylenstierna, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, BDSM
language
Swedish
id
8941068
date added to LUP
2018-07-07 11:29:30
date last changed
2018-07-07 11:29:30
@misc{8941068,
 abstract   = {BDSM is a variety of erotic practices that has received increased attention in recent years, in a legal context mainly through a number of rape trials where the accused was found not-guilty. In the cases, the accused's conviction that the violence was applied in a sexual context within a voluntary role-play resulted in a verdict of not guilty, this despite the fact that the court found that there was no valid consent and that the victim had objectively been forced to intercourse. The judgments have resulted in an concern that an objection to BDSM has begun to be used only as a mean of justifying violence. It has been demanded that the courts should have more knowledge of the common principles of action standards in the BDSM community. 

The purpose of this paper has been to investigate and introduce these BDSM action standards in a legal context. The paper investigates how the judicial assessment can take generally accepted action standards in the BDSM community into account when an accused refers to such practice. This in light of the fact that the Swedish government has submitted a bill on the introduction of a new rape crime in which criminal liability is imposed on the person who is grossly negligence regarding the fact that the other person does not participate voluntarily. In order to fulfill the purpose of the paper, the relevant law and the government's proposals are investigated and two legal cases from the court of appeal are analyzed.
The paper finds that the action standards within the BDSM culture convey similar approaches based on consent, caution, risk awareness, knowledge and communication. 

The paper argues that an objection to BDSM should be accepted only if it can be shown that such practice was agreed. Such awareness, along with a new criminal responsibility for negligence, may impose greater responsibility on the potential perpetrator to check for consent. This would provide better conditions to protect the sexual integrity for victims within non-normative sexual practices.},
 author    = {Kuylenstierna, Anna},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,BDSM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan juridik ta hänsyn till erotisk praktik? - En studie av möjligheten att i en rättslig bedömning beakta handlingsnormer för BDSM-utövning.},
 year     = {2018},
}