Advanced

Förlikning - ett spel utan regler: Är svensk processförlikning rättssäker?

Rist, Julia LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rättens förlikningsverksamhet är sedan år 2011 obligatorisk. Förfarandet är dock helt och hållet oreglerat. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om svensk processförlikning är rättssäker trots avsaknaden av reglering. För att besvara syftet ska frågeställningen om svensk doktrin ger uttryck för en enhetlig förlikningsverksamhet utredas. Vidare ska diskuteras om svensk rätt behöver klargöra vilka förfarandegarantier som gäller och om dessa behöver tryggas.

En rättssäker reglering kräver förutsägbarhet. Parterna i en tvist ska således på förhand känna till ramarna för domstolens förlikningsverksamhet. Verksamheten får inte vara godtycklig.

Efter en utvärdering av gällande rätt konstaterar jag utifrån ett civilprocessrättsligt... (More)
Rättens förlikningsverksamhet är sedan år 2011 obligatorisk. Förfarandet är dock helt och hållet oreglerat. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om svensk processförlikning är rättssäker trots avsaknaden av reglering. För att besvara syftet ska frågeställningen om svensk doktrin ger uttryck för en enhetlig förlikningsverksamhet utredas. Vidare ska diskuteras om svensk rätt behöver klargöra vilka förfarandegarantier som gäller och om dessa behöver tryggas.

En rättssäker reglering kräver förutsägbarhet. Parterna i en tvist ska således på förhand känna till ramarna för domstolens förlikningsverksamhet. Verksamheten får inte vara godtycklig.

Efter en utvärdering av gällande rätt konstaterar jag utifrån ett civilprocessrättsligt perspektiv att det finns fördelar med ett fasthållande av rättens förlikningsverksamhet. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det dock nödvändigt att klargöra vad ordalydelsen att verka för förlikning innebär.

Även om processförlikning utgör en integrerad del av rättens övriga verksamhet baseras förfarandet på helt andra förutsättningar. Jag kommer därför fram till att lagstiftaren behöver förtydliga vilka förfarandegarantier som gäller vid processförlikning. Detta för att stärka parternas möjlighet till förutsägbarhet. En tydligare reglering på området skulle även öka domarens förutsättningar att uppnå en enhetlig verksamhet. (Less)
Abstract
The courts’ work for the parties to reach a settlement is a mandatory part of the litigation process in court since year 2011. However, the settlement procedure in courts is unregulated. The purpose of this essay is therefore to investigate whether settlement in court, despite the lack of regulation, is legal certainty. To fulfill the purpose, the essay is going to answer two questions. The first question examines how the prerequisites for a unified settlement act are expressed in doctrine. The second question examines whether the Swedish legislator needs to clarify which procedural guarantees to apply on settlement and if they need to be assured.

Legal certainty requires predictability. The parties to a dispute therefore need to know... (More)
The courts’ work for the parties to reach a settlement is a mandatory part of the litigation process in court since year 2011. However, the settlement procedure in courts is unregulated. The purpose of this essay is therefore to investigate whether settlement in court, despite the lack of regulation, is legal certainty. To fulfill the purpose, the essay is going to answer two questions. The first question examines how the prerequisites for a unified settlement act are expressed in doctrine. The second question examines whether the Swedish legislator needs to clarify which procedural guarantees to apply on settlement and if they need to be assured.

Legal certainty requires predictability. The parties to a dispute therefore need to know the framework of the court’s settlement procedure. The courts must not be arbitrary.

After having evaluated the terms of applicable law, I have found that, from a civil procedural perspective, there are advantages in maintaining the settlement of the courts. However, from a perspective of legal certainty, it is necessary to clarify what the wording of work for the parties to reach a settlement means and which procedural guarantees that need to be applied.

Although court settlement is an integral part of the courts activities, the procedure is based on completely different conditions. My conclusion is therefore that the legislator needs to clarify which procedural guarantees apply for court settlement, to strengthen the possibilities of predictability. Explicit regulation would also increase the judges’ prerequisites for achieving a unified operation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rist, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, Förlikning, Processförlikning, Rättssäkerhet
language
Swedish
id
8941120
date added to LUP
2018-07-07 11:28:02
date last changed
2018-07-07 11:28:02
@misc{8941120,
 abstract   = {The courts’ work for the parties to reach a settlement is a mandatory part of the litigation process in court since year 2011. However, the settlement procedure in courts is unregulated. The purpose of this essay is therefore to investigate whether settlement in court, despite the lack of regulation, is legal certainty. To fulfill the purpose, the essay is going to answer two questions. The first question examines how the prerequisites for a unified settlement act are expressed in doctrine. The second question examines whether the Swedish legislator needs to clarify which procedural guarantees to apply on settlement and if they need to be assured. 

Legal certainty requires predictability. The parties to a dispute therefore need to know the framework of the court’s settlement procedure. The courts must not be arbitrary. 

After having evaluated the terms of applicable law, I have found that, from a civil procedural perspective, there are advantages in maintaining the settlement of the courts. However, from a perspective of legal certainty, it is necessary to clarify what the wording of work for the parties to reach a settlement means and which procedural guarantees that need to be applied.
 
Although court settlement is an integral part of the courts activities, the procedure is based on completely different conditions. My conclusion is therefore that the legislator needs to clarify which procedural guarantees apply for court settlement, to strengthen the possibilities of predictability. Explicit regulation would also increase the judges’ prerequisites for achieving a unified operation.},
 author    = {Rist, Julia},
 keyword   = {Processrätt,Förlikning,Processförlikning,Rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlikning - ett spel utan regler: Är svensk processförlikning rättssäker?},
 year     = {2018},
}