Advanced

Human Rights Due Diligence and the Duty of Care in Tort Law

Gudmundsson, Arvid LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker företags moraliska ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, skisserade i UNGP, som i praktiken genomförs genom en human rights due diligence-process. Den analyserar hur moderbolaget ska genomföra en sådan process i förhållande till sina dotterbolag. Uppsatsen beskriver sedan vilket juridiskt ansvar, enligt engelsk skadeståndsrätt och dess duty of care-begrepp, ett moderbolag har i förhållande till affärsverksamhet som bedrivits genom dotterbolag, Som ett sista steg analyseras vilka juridiska skyldigheter som eventuellt uppstår för moderbolaget när man utför human rights due diligence.
Popular Abstract
This thesis explores the corporate moral responsibility to respect human rights, outlined in the UNGP, put in practice by implementing human rights due diligence processes. It examines how the parent company should implement such a process in relation to its subsidiaries. The thesis then outlines what legal responsibility a parent company has in relation to business activities carried out its subsidiaries, according to English tort law and its concept of duty of care. As a final step it analyses possible legal duties arising for the parent company when carrying out human rights due diligence.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gudmundsson, Arvid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
UNGP, duty of care, Human Rights Due Diligence, Human Rights Litigation, Parent Liability
language
English
id
8941156
date added to LUP
2018-07-07 11:25:15
date last changed
2018-07-07 11:25:15
@misc{8941156,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker företags moraliska ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, skisserade i UNGP, som i praktiken genomförs genom en human rights due diligence-process. Den analyserar hur moderbolaget ska genomföra en sådan process i förhållande till sina dotterbolag. Uppsatsen beskriver sedan vilket juridiskt ansvar, enligt engelsk skadeståndsrätt och dess duty of care-begrepp, ett moderbolag har i förhållande till affärsverksamhet som bedrivits genom dotterbolag, Som ett sista steg analyseras vilka juridiska skyldigheter som eventuellt uppstår för moderbolaget när man utför human rights due diligence.},
 author    = {Gudmundsson, Arvid},
 keyword   = {UNGP,duty of care,Human Rights Due Diligence,Human Rights Litigation,Parent Liability},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Human Rights Due Diligence and the Duty of Care in Tort Law},
 year     = {2018},
}