Advanced

Abort - en mänsklig rättighet?

Svending, Charlotta LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay seeks to examine whether human rights hold an underlying right to abortion. 47 000 women die every year as a result of unsafe abortion. This can be prevented through access to safe procedures contributed by health care.
Five different human rights which all could include a right to abortion are studied under a gender perspective. These rights are: the right to life, right to health, right to non-discriminatory treatment, the protection against non-human and degrading treatment and the right to privacy. The essay has a broad international perspective, however examines the right to privacy on a European level. During the examination of the five human rights it can be concluded that the right to abortion is, contrary to various... (More)
This essay seeks to examine whether human rights hold an underlying right to abortion. 47 000 women die every year as a result of unsafe abortion. This can be prevented through access to safe procedures contributed by health care.
Five different human rights which all could include a right to abortion are studied under a gender perspective. These rights are: the right to life, right to health, right to non-discriminatory treatment, the protection against non-human and degrading treatment and the right to privacy. The essay has a broad international perspective, however examines the right to privacy on a European level. During the examination of the five human rights it can be concluded that the right to abortion is, contrary to various recommendations from international organisations, weak. Nonetheless, there is a global consensus that if a right to abortion is part of national legislation, this right includes the right to a safe abortion. The essay notes that treaties are used to enforce positive State law when violations of such occur.
After an examination of four cases, Mellet, K.L v. Peru, R.R v. Poland and A,B, and C v. Ireland the essay comes to the conclusion that International human rights law does not contain a direct right to abortion, nevertheless it advocates a non-discriminatory access to reproductive health care, a control over one’s fertility and the choice of when and how often reproduction should occur. Reproductive health care should promote safe contraception and abortion is seen as a last resort, as endorsed by the Beijing Platform of Action.
The essay ends in a concluding commentary about structural orders and gender bias, and how they impede the actual access to health care, and the legislative development. The conclusion that international law can be used as a tool to ensure the right to a safe abortion within the boundaries of State law is drawn. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det finns en rätt till abort inrymd i mänskliga rättigheter på en folkrättslig nivå. 47 000 kvinnor dör årligen på grund av osäkra aborter. Detta är något som enkelt kan förhindras genom en tillgång till säkra metoder erbjudna av sjukvård.
Fem olika mänskliga rättigheter gås igenom under ett genusperspektiv. Dessa är: rätt till liv, rätt till hälsa, rätt till icke-diskriminerande behandling, skydd mot omänsklig och förnedrande behandling och rätt till privatliv. Uppsatsen utgår från ett vitt internationell perspektiv och gör en djupdykning gällande Rätten till privatliv, vilken finns stadgad i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Under undersökningen av de mänskliga... (More)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det finns en rätt till abort inrymd i mänskliga rättigheter på en folkrättslig nivå. 47 000 kvinnor dör årligen på grund av osäkra aborter. Detta är något som enkelt kan förhindras genom en tillgång till säkra metoder erbjudna av sjukvård.
Fem olika mänskliga rättigheter gås igenom under ett genusperspektiv. Dessa är: rätt till liv, rätt till hälsa, rätt till icke-diskriminerande behandling, skydd mot omänsklig och förnedrande behandling och rätt till privatliv. Uppsatsen utgår från ett vitt internationell perspektiv och gör en djupdykning gällande Rätten till privatliv, vilken finns stadgad i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Under undersökningen av de mänskliga rättigheterna kan det konstateras att trots rekommendationer från flertalet internationella organ är aborträtten inom folkrätten svag. Däremot råder det en global konsensus att om aborträtt är lagstiftad nationellt, ska den innebära rätten till en säker abort. Det konstateras att internationella traktat kan användas för att hävda en positiv nationell rätt gentemot statliga feltolkningar. Folkrätten blir en sista instans för personlig upprättning och tillämpas på de specifika situationerna som varje enskilt fall presenterar. Detta visas genom en genomgång av fallen Mellet, K.L v. Peru, R.R v. Poland och A, B, and C v. Ireland.
Folkrätten inrymmer inte en uttalad aborträtt men kan sägas förespråka en rättvis tillgång till vård och reproduktiv hälsa, vilket innebär en kontroll över sin fertilitet och en möjlighet att själv välja om och när reproduktion ska ske. Kontrollen ska främst ske genom preventivmedel och abort ska inte främjas utan ses som en sista utväg.
Uppsatsen konkluderas i en avslutande kommentar om hur strukturella maktordningar i praktiken försvårar vårdtillgång, och hur de i teorin försvårar legislativ utveckling. Slutsatsen blir att folkrätten kan användas som verktyg för att trygga en möjlighet att utnyttja säker abort när den är tillåten enligt nationell lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svending, Charlotta LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, aborträtt, rätten till reproduktiv hälsa, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
8941179
date added to LUP
2018-07-07 11:24:42
date last changed
2018-07-07 11:24:42
@misc{8941179,
 abstract   = {This essay seeks to examine whether human rights hold an underlying right to abortion. 47 000 women die every year as a result of unsafe abortion. This can be prevented through access to safe procedures contributed by health care. 
	Five different human rights which all could include a right to abortion are studied under a gender perspective. These rights are: the right to life, right to health, right to non-discriminatory treatment, the protection against non-human and degrading treatment and the right to privacy. The essay has a broad international perspective, however examines the right to privacy on a European level. During the examination of the five human rights it can be concluded that the right to abortion is, contrary to various recommendations from international organisations, weak. Nonetheless, there is a global consensus that if a right to abortion is part of national legislation, this right includes the right to a safe abortion. The essay notes that treaties are used to enforce positive State law when violations of such occur. 
	After an examination of four cases, Mellet, K.L v. Peru, R.R v. Poland and A,B, and C v. Ireland the essay comes to the conclusion that International human rights law does not contain a direct right to abortion, nevertheless it advocates a non-discriminatory access to reproductive health care, a control over one’s fertility and the choice of when and how often reproduction should occur. Reproductive health care should promote safe contraception and abortion is seen as a last resort, as endorsed by the Beijing Platform of Action. 
	The essay ends in a concluding commentary about structural orders and gender bias, and how they impede the actual access to health care, and the legislative development. The conclusion that international law can be used as a tool to ensure the right to a safe abortion within the boundaries of State law is drawn.},
 author    = {Svending, Charlotta},
 keyword   = {Folkrätt,aborträtt,rätten till reproduktiv hälsa,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Abort - en mänsklig rättighet?},
 year     = {2018},
}