Advanced

En tvärsnittsstudie kring sambandet mellan hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans hos arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter

Boysen, Ole LU and Bergvall, Moa LU (2018) ATPK62 20181
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hälsorelaterade besvär såsom stress, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa är ett växande problem hos svenska högskolestudenter. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är delaktighet i ett balanserat och tillfredsställande aktivitetsmönster en förutsättning för hälsa. Trots detta har inga studier genomförts kring sambandet mellan hälsa och aktivitetsbalans hos målgruppen. Syfte: Det primära syftet var att undersöka sambandet mellan självskattad hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans samt att jämföra dessa variabler mellan arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter. Ett ytterligare syfte var att jämföra dessa variabler hos studenter som övervägt respektive inte övervägt studieavbrott. Metod:... (More)
Bakgrund: Hälsorelaterade besvär såsom stress, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa är ett växande problem hos svenska högskolestudenter. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är delaktighet i ett balanserat och tillfredsställande aktivitetsmönster en förutsättning för hälsa. Trots detta har inga studier genomförts kring sambandet mellan hälsa och aktivitetsbalans hos målgruppen. Syfte: Det primära syftet var att undersöka sambandet mellan självskattad hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans samt att jämföra dessa variabler mellan arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter. Ett ytterligare syfte var att jämföra dessa variabler hos studenter som övervägt respektive inte övervägt studieavbrott. Metod: 97 högskolestudenter fick svara på en enkät utformad från Short Form (36) Health Survey (SF-36) och Satisfaction with Daily Occupations and Occupational Balance (SDOOB). Insamlade data bearbetades med icke-parametrisk statistik. Resultat: Det fanns ett positivt samband mellan självskattad hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och generell aktivitetsbalans. Jämförelsen mellan arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter visade inga större skillnader. Däremot fanns det skillnader mellan studenter som övervägt respektive inte övervägt studieavbrott, där studenter som avvägt studieavbrott skattade signifikant lägre på de undersökta variablerna. Konklusion: Det behövs vidare studier kring svenska högskolestudenters hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans samt vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan främja dessa faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boysen, Ole LU and Bergvall, Moa LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Aktivitet, Högskolestudenter, Studieavbrott
language
Swedish
id
8941193
date added to LUP
2018-05-25 10:44:02
date last changed
2018-05-25 10:44:02
@misc{8941193,
 abstract   = {Bakgrund: Hälsorelaterade besvär såsom stress, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa är ett växande problem hos svenska högskolestudenter. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är delaktighet i ett balanserat och tillfredsställande aktivitetsmönster en förutsättning för hälsa. Trots detta har inga studier genomförts kring sambandet mellan hälsa och aktivitetsbalans hos målgruppen. Syfte: Det primära syftet var att undersöka sambandet mellan självskattad hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans samt att jämföra dessa variabler mellan arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter. Ett ytterligare syfte var att jämföra dessa variabler hos studenter som övervägt respektive inte övervägt studieavbrott. Metod: 97 högskolestudenter fick svara på en enkät utformad från Short Form (36) Health Survey (SF-36) och Satisfaction with Daily Occupations and Occupational Balance (SDOOB). Insamlade data bearbetades med icke-parametrisk statistik. Resultat: Det fanns ett positivt samband mellan självskattad hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och generell aktivitetsbalans. Jämförelsen mellan arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter visade inga större skillnader. Däremot fanns det skillnader mellan studenter som övervägt respektive inte övervägt studieavbrott, där studenter som avvägt studieavbrott skattade signifikant lägre på de undersökta variablerna. Konklusion: Det behövs vidare studier kring svenska högskolestudenters hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans samt vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan främja dessa faktorer.},
 author    = {Boysen, Ole and Bergvall, Moa},
 keyword   = {Arbetsterapi,Aktivitet,Högskolestudenter,Studieavbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En tvärsnittsstudie kring sambandet mellan hälsa, tillfredsställelse med aktivitet, aktivitetsnivå och aktivitetsbalans hos arbetsterapeut- och ingenjörsstudenter},
 year     = {2018},
}