Advanced

Barnets bästa och barnets vilja i svensk rätt

Westin, David LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att redogöra för vad barnet bästa och barnets vilja är i svensk rätt och framförallt att sambandet mellan de två begreppen. Därav är frågeställningarna följande: Vad är förhållandet mellan barnets bästa och barnets vilja och Vad innebär barnets bästa/vilja inom den svenska rätten. Uppsatsen behandlar även skillnader mellan barnets bästa och vilja i teorin jämfört med praktiken. Materialet hämtas från lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin och artiklar och en viss grad av statistik används för att visa hur rättstillämpningen ser ut. Det läggs fokus vid SOU 2016:19 som bland annat hanterar den eventuella inkorporeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, men där går uppsatsen mer in på den kritik som... (More)
Den här uppsatsen syftar till att redogöra för vad barnet bästa och barnets vilja är i svensk rätt och framförallt att sambandet mellan de två begreppen. Därav är frågeställningarna följande: Vad är förhållandet mellan barnets bästa och barnets vilja och Vad innebär barnets bästa/vilja inom den svenska rätten. Uppsatsen behandlar även skillnader mellan barnets bästa och vilja i teorin jämfört med praktiken. Materialet hämtas från lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin och artiklar och en viss grad av statistik används för att visa hur rättstillämpningen ser ut. Det läggs fokus vid SOU 2016:19 som bland annat hanterar den eventuella inkorporeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, men där går uppsatsen mer in på den kritik som förs mot hur rättsläget ser ut idag. Slutsatserna är sammanfattningsvis att barnets vilja är något som är med i beräkningen av barnets bästa, men att det oftast bara blir på det viset i teorin och i praktiken är det många fall där barn inte hörs med motiveringen att det är för att skydda barnet. Då ställs barnets vilja och bästa på olika sidor, på grund av att barnet ses som ett skyddsobjekt och inte en bärare av rättigheter. (Less)
Abstract
This essay aims to explain what the child's best interest and the child's will are in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. Hence the questions are as follows: What is the relationship between the child's best interest and the child's will and What does the child's best / will mean in Swedish law. The essay also deals with differences between the child's best interests and the will in theory compared to practice. The material is extracted from legal texts, preliminary work, case law, doctrine and articles, and a certain amount of statistics are used to show how the legal application looks. Some focus is on SOU 2016:19 which, among other things, handles the possible incorporation of the UN Convention on the... (More)
This essay aims to explain what the child's best interest and the child's will are in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. Hence the questions are as follows: What is the relationship between the child's best interest and the child's will and What does the child's best / will mean in Swedish law. The essay also deals with differences between the child's best interests and the will in theory compared to practice. The material is extracted from legal texts, preliminary work, case law, doctrine and articles, and a certain amount of statistics are used to show how the legal application looks. Some focus is on SOU 2016:19 which, among other things, handles the possible incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child, but the essay goes further into detail with the criticisms of how the legal situation looks today. In summary, the conclusion is that the child's will is something that is included in the best interests of the child, but usually it is only that way in theory, and in practice there are many cases where children aren’t heard with the motivation that it is to protect the child. Then the child's will and the child’s best interest is put on different sides, because the child is seen as a protective object and not a bearer of rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westin, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barnrätt, familjerätt, barnets bästa, barnets vilja, barnkonventionen
language
Swedish
id
8941205
date added to LUP
2018-07-09 16:28:00
date last changed
2018-07-09 16:28:00
@misc{8941205,
 abstract   = {This essay aims to explain what the child's best interest and the child's will are in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. Hence the questions are as follows: What is the relationship between the child's best interest and the child's will and What does the child's best / will mean in Swedish law. The essay also deals with differences between the child's best interests and the will in theory compared to practice. The material is extracted from legal texts, preliminary work, case law, doctrine and articles, and a certain amount of statistics are used to show how the legal application looks. Some focus is on SOU 2016:19 which, among other things, handles the possible incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child, but the essay goes further into detail with the criticisms of how the legal situation looks today. In summary, the conclusion is that the child's will is something that is included in the best interests of the child, but usually it is only that way in theory, and in practice there are many cases where children aren’t heard with the motivation that it is to protect the child. Then the child's will and the child’s best interest is put on different sides, because the child is seen as a protective object and not a bearer of rights.},
 author    = {Westin, David},
 keyword   = {barnrätt,familjerätt,barnets bästa,barnets vilja,barnkonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa och barnets vilja i svensk rätt},
 year     = {2018},
}