Advanced

Lagens strängaste straff - En diskussion om livstidsstraffet som normalpåföljd för mord

Heikkinen, Matilda LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Life imprisonment is used as a penalty for several crimes in Swedish law. The majority of those sentenced to life imprisonment have committed murder. This crime is regulated in chapter 3, paragraph 1 in the Swedish Penal Code. In recent years, the legislators have expressed a will to change this paragraph. Two changes have been made so far, and another amendment has been proposed, in order to increase the enforcement of life imprisonment as the penalty for murder. The purpose of this paper is to examine why the life sentence is used as a punishment for murder. Also, the purpose is to investigate the arguments that motivated an increased enforcement of the life sentence. In order to achieve the purpose a criminal law-based methodology have... (More)
Life imprisonment is used as a penalty for several crimes in Swedish law. The majority of those sentenced to life imprisonment have committed murder. This crime is regulated in chapter 3, paragraph 1 in the Swedish Penal Code. In recent years, the legislators have expressed a will to change this paragraph. Two changes have been made so far, and another amendment has been proposed, in order to increase the enforcement of life imprisonment as the penalty for murder. The purpose of this paper is to examine why the life sentence is used as a punishment for murder. Also, the purpose is to investigate the arguments that motivated an increased enforcement of the life sentence. In order to achieve the purpose a criminal law-based methodology have been used, in which laws, preliminary work and doctrine have been examined from a critical perspective.

Initially, the purpose of criminalization is described. Following is a presentation of the criminal policy values that have motivated both the use of the death penalty and the life sentence. Then, a presentation of the current law and the changes that have been made in chapter 3, paragraph 1 in the Swedish Penalty Code follows. As the Swedish Government have appointed a committee with the aim of making the life sentence the penalty for the majority of murders, their proposal is also presented.

In the final section the pros and cons of life imprisonment are summarized. An analysis is made about whether the reasons justifying the life imprisonment, contemplate the disadvantages of judging a person to life in prison. The author’s conclusion based on the analysis is that the symbolic value of the life sentence and the protection that the punishment implies for the society, to some extent outweigh the disadvantages that the punishment entail. At the same time, the disadvantages of the punishment imply that it should be reserved for the most serious cases, and not be used as a penalty for the majority of murders. (Less)
Abstract (Swedish)
Fängelse på livstid tillämpas som påföljd för flera brott enligt svensk lag. Majoriteten av de livstidsdömda har begått brottet mord, som regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken. Under de senaste åren har denna paragraf ändrats två gånger, och ytterligare en ändring har nu föreslagits, i syfte att skärpa straffen och öka tillämpningen av livstids fängelse som påföljd för mord.

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför livstidsstraffet tillämpas som påföljd för mord. Syftet är vidare att utröna de argument som motiverat en ökad tillämpning av livstidsstraffet. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna tillämpas en straffrättsdogmatisk metod, där lagar, förarbeten och doktrin har granskats ur ett kritiskt perspektiv.

I den... (More)
Fängelse på livstid tillämpas som påföljd för flera brott enligt svensk lag. Majoriteten av de livstidsdömda har begått brottet mord, som regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken. Under de senaste åren har denna paragraf ändrats två gånger, och ytterligare en ändring har nu föreslagits, i syfte att skärpa straffen och öka tillämpningen av livstids fängelse som påföljd för mord.

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför livstidsstraffet tillämpas som påföljd för mord. Syftet är vidare att utröna de argument som motiverat en ökad tillämpning av livstidsstraffet. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna tillämpas en straffrättsdogmatisk metod, där lagar, förarbeten och doktrin har granskats ur ett kritiskt perspektiv.

I den avhandlande delen behandlas inledningsvis syftet med kriminalisering. Efter ett genomgång av de kriminalpolitiska värderingar som motiverat både dödsstraffets och livstidsstraffets tillämpning, presenteras gällande rätt samt de ändringar av 3 kap. 1 § BrB som gjorts i syfte att skärpa straffet för mord. Slutligen presenteras den utredning som regeringen initierat i syfte att göra livstidsstraffet till normalpåföljden för mord.

Den avslutande delen inleds med slutsatser angående syftet med livstidsstraffet. Även de för- och nackdelar med tillämpningen av livstidsstraffet som anförts genom uppsatsen sammanfattas. Slutligen genomförs en analys av huruvida de skäl som berättigar livstidsstraffet överväger de nackdelar som finns med att döma en person till ett tidsobestämt straff. Uppsatsförfattarens slutsats utifrån denna analys blir att livstidsstraffets symbolvärde som en kraftig markering mot svåra gärningar, samt det skydd som straffet innebär för samhället, överväger de nackdelar som straffet innebär. Samtidigt innebär de nackdelar straffet medför att det bör förbehållas de mest allvarliga fallen, och inte tillämpas som normalpåföljd för mord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heikkinen, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8941235
date added to LUP
2018-07-09 16:26:00
date last changed
2018-07-09 16:26:00
@misc{8941235,
 abstract   = {Life imprisonment is used as a penalty for several crimes in Swedish law. The majority of those sentenced to life imprisonment have committed murder. This crime is regulated in chapter 3, paragraph 1 in the Swedish Penal Code. In recent years, the legislators have expressed a will to change this paragraph. Two changes have been made so far, and another amendment has been proposed, in order to increase the enforcement of life imprisonment as the penalty for murder. The purpose of this paper is to examine why the life sentence is used as a punishment for murder. Also, the purpose is to investigate the arguments that motivated an increased enforcement of the life sentence. In order to achieve the purpose a criminal law-based methodology have been used, in which laws, preliminary work and doctrine have been examined from a critical perspective.

Initially, the purpose of criminalization is described. Following is a presentation of the criminal policy values that have motivated both the use of the death penalty and the life sentence. Then, a presentation of the current law and the changes that have been made in chapter 3, paragraph 1 in the Swedish Penalty Code follows. As the Swedish Government have appointed a committee with the aim of making the life sentence the penalty for the majority of murders, their proposal is also presented. 

In the final section the pros and cons of life imprisonment are summarized. An analysis is made about whether the reasons justifying the life imprisonment, contemplate the disadvantages of judging a person to life in prison. The author’s conclusion based on the analysis is that the symbolic value of the life sentence and the protection that the punishment implies for the society, to some extent outweigh the disadvantages that the punishment entail. At the same time, the disadvantages of the punishment imply that it should be reserved for the most serious cases, and not be used as a penalty for the majority of murders.},
 author    = {Heikkinen, Matilda},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagens strängaste straff - En diskussion om livstidsstraffet som normalpåföljd för mord},
 year     = {2018},
}