Advanced

Att kalla en spade en spade - Svenska begrepps EU-förenlighet på området datalagring

Ekelin, Aron LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Datalagring och integritetsskydd är två föränderliga lagstiftningsområden inom EU-rätten. Myndigheters tillgång till konfidentiella personuppgifter har under det senaste decenniet varit både mer och mindre långtgående än idag. Uppsatsen har till syfte att ge en kronologisk överblick över datalagringens framväxt och tillbakagång inom EU-rätten, från dataskyddsdirektivet och datalagringsdirektivet till Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl samt Tele2 Sverige och Watson m.fl. Framställningen redogör också för den EU-rättsliga terminologi som har uppkommit kring behandling av personuppgifter på internet. Uppsatsens frågeställning är om det svenska begreppet abonnemangsuppgifter ska underställas de krav som EU-domstolen har ställt upp i... (More)
Datalagring och integritetsskydd är två föränderliga lagstiftningsområden inom EU-rätten. Myndigheters tillgång till konfidentiella personuppgifter har under det senaste decenniet varit både mer och mindre långtgående än idag. Uppsatsen har till syfte att ge en kronologisk överblick över datalagringens framväxt och tillbakagång inom EU-rätten, från dataskyddsdirektivet och datalagringsdirektivet till Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl samt Tele2 Sverige och Watson m.fl. Framställningen redogör också för den EU-rättsliga terminologi som har uppkommit kring behandling av personuppgifter på internet. Uppsatsens frågeställning är om det svenska begreppet abonnemangsuppgifter ska underställas de krav som EU-domstolen har ställt upp i Tele2-domen.
Därefter utforskas de svenska begrepp som används på området datalagring och deras EU-förenlighet. Det konstateras att Sverige länge har haft problem med att införliva direktiv och anpassa lagstiftningen efter EU- rättslig praxis på området. Sverige har även valt att behålla äldre, svenska begrepp från tidigare lagstiftning. Däribland begreppet abonnemangsuppgift som innefattar även IP-adresser. Det här har idag ingen motsvarighet i EU- rätten.
IP-adresser är en av de mest essentiella uppgifterna vid utredning av brott på internet, men även av grova brott i övrigt. Framställningen utreder vilken EU-rättslig identitet en IP-adress har och finner att enligt integritetsdirektivet bör en IP-adress ses som en trafikuppgift, vilket medför att den ska underställas de integritetssäkrande kraven i Tele2-domen. Det här går emot rådande rättsuppfattning i Sverige. Till sist föreslås att Sverige, i syfte att uppnå en EU-förenlig lagstiftning, slopar begreppet abonnemangsuppgift. (Less)
Abstract
Government data retention and privacy laws are two areas of legislation
where the EU has been very active. The access to private information for
governmental agencies has been both more and less advanced during the last decade. This paper aims to give a chronological overview of the larger changes to EU government data retention laws; from the secondary law of the Data Protection Directive and the Data Retention Directive to the case law in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others as well as Tele2 Sverige and Watson and Others. The paper also aims to describe the terminology that has developed in regards to the processing of personal data, as well as answering the question whether the Swedish legal concept of abonnemangsuppgift... (More)
Government data retention and privacy laws are two areas of legislation
where the EU has been very active. The access to private information for
governmental agencies has been both more and less advanced during the last decade. This paper aims to give a chronological overview of the larger changes to EU government data retention laws; from the secondary law of the Data Protection Directive and the Data Retention Directive to the case law in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others as well as Tele2 Sverige and Watson and Others. The paper also aims to describe the terminology that has developed in regards to the processing of personal data, as well as answering the question whether the Swedish legal concept of abonnemangsuppgift is covered by the judgement in the Tele2 case.

This is done by examining Swedish terminology and its lawfulness as
seen in the light of EU law. The paper concludes that Sweden has a long
history of struggling to incorporate directives and adjusting to case law from the European Court of Justice. Sweden has also kept old terminology from older domestic legislation. This has resulted in the Swedish legal concept of abonnemangsuppgifter not having an equivalent within EU law. This category also includes a user’s IP-address.

Today IP-addresses are essential for the investigation of crimes on the
internet, as well as most serious crimes. This paper examines the identity of an IP-address within EU law and concludes that per the E-privacy Directive it should be defined as traffic data. This means that the privacy requirements put forth by the Tele2 case applies to the category of abonnemangsuppgifter as well. This is not the current legal view in Sweden. Lastly, the paper proposes that Swedish legislators should abandon the concept entirely to align itself with EU law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelin, Aron LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Datalagring, Abonnemangsuppgifter, EU-rätt, Tele2-domen, Digital Rights, Bahnhof, PTS
language
Swedish
id
8941252
date added to LUP
2018-07-09 16:26:10
date last changed
2018-07-09 16:26:10
@misc{8941252,
 abstract   = {Government data retention and privacy laws are two areas of legislation
where the EU has been very active. The access to private information for
governmental agencies has been both more and less advanced during the last decade. This paper aims to give a chronological overview of the larger changes to EU government data retention laws; from the secondary law of the Data Protection Directive and the Data Retention Directive to the case law in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others as well as Tele2 Sverige and Watson and Others. The paper also aims to describe the terminology that has developed in regards to the processing of personal data, as well as answering the question whether the Swedish legal concept of abonnemangsuppgift is covered by the judgement in the Tele2 case.

This is done by examining Swedish terminology and its lawfulness as
seen in the light of EU law. The paper concludes that Sweden has a long
history of struggling to incorporate directives and adjusting to case law from the European Court of Justice. Sweden has also kept old terminology from older domestic legislation. This has resulted in the Swedish legal concept of abonnemangsuppgifter not having an equivalent within EU law. This category also includes a user’s IP-address.

Today IP-addresses are essential for the investigation of crimes on the
internet, as well as most serious crimes. This paper examines the identity of an IP-address within EU law and concludes that per the E-privacy Directive it should be defined as traffic data. This means that the privacy requirements put forth by the Tele2 case applies to the category of abonnemangsuppgifter as well. This is not the current legal view in Sweden. Lastly, the paper proposes that Swedish legislators should abandon the concept entirely to align itself with EU law.},
 author    = {Ekelin, Aron},
 keyword   = {Datalagring,Abonnemangsuppgifter,EU-rätt,Tele2-domen,Digital Rights,Bahnhof,PTS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att kalla en spade en spade - Svenska begrepps EU-förenlighet på området datalagring},
 year     = {2018},
}