Advanced

Omsvängningen mellan rättssäkerhet och flexibilitet - om gränsdragningsproblematiken mellan medgärningsmannaskap och medhjälp

Economou Olsson, Elsa LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Människor begår ofta brott tillsammans med andra. Denna uppsats handlar om hur gränsdragning mellan framförallt medgärningsmannaskap och medhjälp och den problematik som de otydliga gränserna medför.
Syftet med detta arbete är att undersöka rättstillämpningen under det senaste decenniet vad gäller gränsdragningsproblematiken mellan medverkansformen medhjälp och termen medgärningsmannaskap. Ytterligare är syftet att se hur gränsdragningsproblematiken förhåller sig till rättssäkerheten i form av legal förutsebarhet.
För att genomföra syftet med framställningen har jag valt att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden. Det material som behandlas genom metoden består i huvudsak av bearbetning av juridisk doktrin, litteratur,... (More)
Människor begår ofta brott tillsammans med andra. Denna uppsats handlar om hur gränsdragning mellan framförallt medgärningsmannaskap och medhjälp och den problematik som de otydliga gränserna medför.
Syftet med detta arbete är att undersöka rättstillämpningen under det senaste decenniet vad gäller gränsdragningsproblematiken mellan medverkansformen medhjälp och termen medgärningsmannaskap. Ytterligare är syftet att se hur gränsdragningsproblematiken förhåller sig till rättssäkerheten i form av legal förutsebarhet.
För att genomföra syftet med framställningen har jag valt att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden. Det material som behandlas genom metoden består i huvudsak av bearbetning av juridisk doktrin, litteratur, förarbeten och praxis. Detta för att på bästa sätt försöka fastställa gällande rätt. Kompletterande material har inhämtats ifrån rättsvetenskapliga artiklar författade av namnkunniga inom straffrätten och inhämtande ifrån ansedda juridiska tidskrifter. Efter en kort historisk bakgrund bearbetas olika definitioner av rättssäkerhet. Framställningen fortskrider med att behandla gällande rätt, rättsfall, och även en överblick om hur problemet speglas i doktrinen presenteras.
Ifrån analysen kan följande resultat visas. Två framträdande problem uppdagas till följd av den gränsdragningsproblematik som föreligger. Dessa består dels i benägenheten av domstolarna att utan tillräcklig utredning av varje medverkandes individuella roll, dels i brottet. Dels att inga konkreta kriterier ställts upp vad som egentligen omfattas av termerna “tillsammans och i samförstånd” eller ” gemensamt och i samråd”. Ytterligare visar resultaten på att dessa två problem, som utrönas från rättsfallen, har en negativ inverkan på förutsebarheten i den svenska medverkansläran. En tydligare reglering och fler konkreta kriterier är eftersträvansvärd. (Less)
Abstract
People often commit crimes together. The thesis discusses the problems connected to the flexible laws within the complicity area of Swedish penal law. The focus being the demarcation between being charged as a “co-party perpetrator” or being charged with complicity.
The purpose of the essay is to discuss relevant cases in relation to the above- mentioned demarcation problems. In addition to this, the aim is to illustrate and analyze how the problem relates and affects the predictability of the laws.
The thesis is based on a legal dogmatic methodology. Hence the material used is largely consisting of legal doctrine, literature and case law with the aim and intention to clarify how the law is interpreted in the courts. The thesis starts... (More)
People often commit crimes together. The thesis discusses the problems connected to the flexible laws within the complicity area of Swedish penal law. The focus being the demarcation between being charged as a “co-party perpetrator” or being charged with complicity.
The purpose of the essay is to discuss relevant cases in relation to the above- mentioned demarcation problems. In addition to this, the aim is to illustrate and analyze how the problem relates and affects the predictability of the laws.
The thesis is based on a legal dogmatic methodology. Hence the material used is largely consisting of legal doctrine, literature and case law with the aim and intention to clarify how the law is interpreted in the courts. The thesis starts with a short historical background and a brief introduction to the meaning of legal security or rule of law, and how this can be defined. This is followed by a description of how the law is currently regulated. Case law is then presented to highlight how the Swedish courts apply the complicity rules. Lastly before the analysis, an overview of views from the legal doctrine is presented.
The result shows that two prominent problems can be identified because of the boundary issues that exist. Firstly, the courts seem to give judgments without sufficient investigations of everyone’s individual role in the crime. Secondly, no concrete criteria are set out to entail what is covered by the terms "together and in agreement" or "joint and in consultation". In conclusion, the results show that these two main problems, derived from the studies of both case law and legal doctrine, have a negative impact on the predictability of law. Clearer regulations and more concrete criteria are therefore called upon and desired. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Economou Olsson, Elsa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, medverkan
language
Swedish
id
8941301
date added to LUP
2018-07-09 16:24:24
date last changed
2018-07-09 16:24:24
@misc{8941301,
 abstract   = {People often commit crimes together. The thesis discusses the problems connected to the flexible laws within the complicity area of Swedish penal law. The focus being the demarcation between being charged as a “co-party perpetrator” or being charged with complicity.
The purpose of the essay is to discuss relevant cases in relation to the above- mentioned demarcation problems. In addition to this, the aim is to illustrate and analyze how the problem relates and affects the predictability of the laws.
The thesis is based on a legal dogmatic methodology. Hence the material used is largely consisting of legal doctrine, literature and case law with the aim and intention to clarify how the law is interpreted in the courts. The thesis starts with a short historical background and a brief introduction to the meaning of legal security or rule of law, and how this can be defined. This is followed by a description of how the law is currently regulated. Case law is then presented to highlight how the Swedish courts apply the complicity rules. Lastly before the analysis, an overview of views from the legal doctrine is presented.
The result shows that two prominent problems can be identified because of the boundary issues that exist. Firstly, the courts seem to give judgments without sufficient investigations of everyone’s individual role in the crime. Secondly, no concrete criteria are set out to entail what is covered by the terms "together and in agreement" or "joint and in consultation". In conclusion, the results show that these two main problems, derived from the studies of both case law and legal doctrine, have a negative impact on the predictability of law. Clearer regulations and more concrete criteria are therefore called upon and desired.},
 author    = {Economou Olsson, Elsa},
 keyword   = {straffrätt,medverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omsvängningen mellan rättssäkerhet och flexibilitet - om gränsdragningsproblematiken mellan medgärningsmannaskap och medhjälp},
 year     = {2018},
}