Advanced

Oligopolföretags parallella uppträdanden som bevismedel för ett samordnat förfarande - Företagens intressen mot intresset av en fungerande inre marknad

Chen, Nicole LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar svårigheterna för oligopol att beakta varandras beteenden, då detta kan anses utgöra ett samordnat förfarande. Att på ett självständigt och intelligent sätt anpassa sig till andra företags beteenden är något helt tillåtet i konkurrensrätten, och begränsas inte av EU-rättens artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Problematiken uppstår om kommissionen stöter på bevissvårigheter vid konstaterandet av ett samordnat förfarande, och tvingas hänvisa till ett parallellt marknadsbeteende som bevis på ett samröre.

Uppsatsen behandlar således hur detta tillåtna förfarande används för att bevisa något otillåtet, och rättssäkerheten i denna bedömning. Genom en undersökning av diverse rättsfall visar det... (More)
Uppsatsen behandlar svårigheterna för oligopol att beakta varandras beteenden, då detta kan anses utgöra ett samordnat förfarande. Att på ett självständigt och intelligent sätt anpassa sig till andra företags beteenden är något helt tillåtet i konkurrensrätten, och begränsas inte av EU-rättens artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Problematiken uppstår om kommissionen stöter på bevissvårigheter vid konstaterandet av ett samordnat förfarande, och tvingas hänvisa till ett parallellt marknadsbeteende som bevis på ett samröre.

Uppsatsen behandlar således hur detta tillåtna förfarande används för att bevisa något otillåtet, och rättssäkerheten i denna bedömning. Genom en undersökning av diverse rättsfall visar det sig att EU-domstolen har tillmätt parallellt uppträdande stor vikt vid helhetsbedömningar. Dessa bedömningar har dock blivit strängare över tiden. För att i dagsläget kunna använda ett parallellt beteende som ensamt bevismedel för ett samordnat förfarande krävs att det inte finns andra rimliga förklaringar till beteendet, exempelvis ömsesidiga beroendeförhållanden i oligopol. Min slutsats blir att parallellt uppträdande ett lågt bevisvärde vid bedömningen om det föreligger ett samordnat förfarande.

Dessutom diskuteras hur oligopolföretags intressen vägs mot intresset av en fungerande inre marknad och att skydda konsumenter. Oligopolföretag skyddas genom oskuldspresumtionen samt höga beviskrav, vilket gör det svårt att döma dessa med parallellt uppträdande som ensamt bevismedel. Å andra sidan är intresset av en fungerande inre marknad är en av EU:s viktigaste mål. Uppsatsens slutsats blir dock att skyddet för oligopolföretag är rimligt, och att förutsebarheten för dessa företag kan gynna den inre marknaden. Hur bevisreglerna kommer att utvecklas i framtiden är dock oklart. (Less)
Abstract
This essay examines the fine line between parallel behaviour of companies active in an oligopolistic market and concerted practices. Enterprises are fully permitted to independently and intelligently adapt their behaviour to the actions of their competitors, since this conduct is not illegal according to article 101.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union. However, the Commission often encounters difficulties when trying to prove a concerted practice, which is why parallel behaviour is frequently referred to as evidence for a concerted practice.

The essay studies the use of a permitted behaviour to prove an illegal practice, and the legal certainty of this conduct. After studying several court decisions by the Court of... (More)
This essay examines the fine line between parallel behaviour of companies active in an oligopolistic market and concerted practices. Enterprises are fully permitted to independently and intelligently adapt their behaviour to the actions of their competitors, since this conduct is not illegal according to article 101.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union. However, the Commission often encounters difficulties when trying to prove a concerted practice, which is why parallel behaviour is frequently referred to as evidence for a concerted practice.

The essay studies the use of a permitted behaviour to prove an illegal practice, and the legal certainty of this conduct. After studying several court decisions by the Court of Justice of the European Union, it is clear that parallel behaviour is regarded to be important circumstantial evidence in an overall evaluation. The use of parallel conduct as evidence has nonetheless become stricter over time. To use parallel behaviour as sole evidence it is today required that there are no other plausible explanations for the behaviour, such as oligopolistic interdependence. My conclusion is that parallel conduct has low probative value when proving a concerted practice.

Moreover, the essay discusses how the interests of companies active in an oligopolistic market are weighed against the interest of having a functioning internal market and protecting customers. The companies are protected by the presumption of innocence and high standards of proof, which makes it difficult to convict them solely by referring to a parallel conduct. On the other hand, a working single market is one of the EU’s top priorities. Still, the conclusion is that enterprises on oligopolistic markets enjoy a fair level of protection, and that the added predictability for these companies favours the internal market. In what way the rules of evidence will develop in the future, in order to adapt to advancing technology, remains to be seen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chen, Nicole LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, konkurrensrätt, oligopol, parallellt, uppträdande, samordnat, förfarande, bevis, bevisvärde
language
Swedish
id
8941305
date added to LUP
2018-07-09 16:24:14
date last changed
2018-07-09 16:24:14
@misc{8941305,
 abstract   = {This essay examines the fine line between parallel behaviour of companies active in an oligopolistic market and concerted practices. Enterprises are fully permitted to independently and intelligently adapt their behaviour to the actions of their competitors, since this conduct is not illegal according to article 101.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union. However, the Commission often encounters difficulties when trying to prove a concerted practice, which is why parallel behaviour is frequently referred to as evidence for a concerted practice.

The essay studies the use of a permitted behaviour to prove an illegal practice, and the legal certainty of this conduct. After studying several court decisions by the Court of Justice of the European Union, it is clear that parallel behaviour is regarded to be important circumstantial evidence in an overall evaluation. The use of parallel conduct as evidence has nonetheless become stricter over time. To use parallel behaviour as sole evidence it is today required that there are no other plausible explanations for the behaviour, such as oligopolistic interdependence. My conclusion is that parallel conduct has low probative value when proving a concerted practice.

Moreover, the essay discusses how the interests of companies active in an oligopolistic market are weighed against the interest of having a functioning internal market and protecting customers. The companies are protected by the presumption of innocence and high standards of proof, which makes it difficult to convict them solely by referring to a parallel conduct. On the other hand, a working single market is one of the EU’s top priorities. Still, the conclusion is that enterprises on oligopolistic markets enjoy a fair level of protection, and that the added predictability for these companies favours the internal market. In what way the rules of evidence will develop in the future, in order to adapt to advancing technology, remains to be seen.},
 author    = {Chen, Nicole},
 keyword   = {EU-rätt,konkurrensrätt,oligopol,parallellt,uppträdande,samordnat,förfarande,bevis,bevisvärde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oligopolföretags parallella uppträdanden som bevismedel för ett samordnat förfarande - Företagens intressen mot intresset av en fungerande inre marknad},
 year     = {2018},
}