Advanced

Den svenska drönarregleringen ur ett flygsäkerhetsperspektiv

Stenvall, Elin LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs.

Aviation has been carefully regulated for a long time with several jurisdictions of regulations, but the number of incidents has shown that the system is not adapted to the number of drones we see today. As there is no international regulation it is up to each state to decide on their drone regulation, and in Sweden a new regulation was enacted in the beginning of 2018. By putting the new regulation against the regulation of traditional... (More)
In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs.

Aviation has been carefully regulated for a long time with several jurisdictions of regulations, but the number of incidents has shown that the system is not adapted to the number of drones we see today. As there is no international regulation it is up to each state to decide on their drone regulation, and in Sweden a new regulation was enacted in the beginning of 2018. By putting the new regulation against the regulation of traditional aviation and comparing the provisions with each other, one can investigate whether applicable legislation is sufficient to achieve satisfactory aviation safety.

The drone regulation adjusts the rules by type of drone and operation, which means that exceptions from traditional aviation rules are given to simpler drones, while more advanced drones must comply with traditional aviation regulations. This is in line with the Transport Agency's goal that legislation should not impact technological development as long as it does not affect aviation safety, but the regulation can still be seen as limiting for drones as it prioritizes traditional aviation. From an air safety perspective, this is reasonable, as an overly generous regulation could increase the risk of serious incidents or accidents.

In conclusion, it is a proportional regulation that considers both sides' interests. The problems that arise with drones in airspace are more likely a result of drone pilots not complying with the rules, rather than an insufficient regulation. (Less)
Abstract (Swedish)
De senaste åren har drönare ökat i popularitet. Möjligheterna detta medför är stora, men drönare ger även upphov till störningar för övrig, traditionell luftfart. Antalet drönarrelaterade incidenter i luftrum världen över har ökat i stadig takt, och många anser att det endast är en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar.

Luftfarten är sedan lång tid tillbaka noggrant reglerad med flera nivåer av bestämmelser, men antalet incidenter har visat att den inte är anpassad för den mängd drönare vi ser idag. Då det inte finns någon internationell reglering är det upp till varje stat att nationellt reglera flygning med drönare, och i Sverige finns det sedan 2018 en ny drönarreglering. Genom att ställa den nya regleringen mot regleringen... (More)
De senaste åren har drönare ökat i popularitet. Möjligheterna detta medför är stora, men drönare ger även upphov till störningar för övrig, traditionell luftfart. Antalet drönarrelaterade incidenter i luftrum världen över har ökat i stadig takt, och många anser att det endast är en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar.

Luftfarten är sedan lång tid tillbaka noggrant reglerad med flera nivåer av bestämmelser, men antalet incidenter har visat att den inte är anpassad för den mängd drönare vi ser idag. Då det inte finns någon internationell reglering är det upp till varje stat att nationellt reglera flygning med drönare, och i Sverige finns det sedan 2018 en ny drönarreglering. Genom att ställa den nya regleringen mot regleringen av den traditionella luftfarten och jämföra bestämmelserna med varandra kan man utreda huruvida gällande lagstiftning är tillräcklig för att uppnå tillfredsställande flygsäkerhet.

Drönarregleringen anpassar bestämmelserna efter typ av drönare och verksamhet, vilket innebär att undantag från traditionella luftfartsregler ges till enklare drönare medan mer avancerade drönare måste följa traditionella luftfartsbestämmelser. Detta är i linje med Transportstyrelsens utgångspunkt att lagstiftningen inte ska hindra teknisk utveckling så länge det inte påverkar flygsäkerheten, men regleringen kan ändå ses som begränsande för drönare då den prioriterar traditionell luftfart. Ur ett flygsäkerhetsperspektiv är detta rimligt, då en alldeles för generös reglering skulle kunna innebära att risken för allvarliga tillbud eller olyckor ökar.

Sammanfattningsvis är det en proportionell reglering som ser till båda sidors intressen. De problem som uppstår med drönare i luftrum beror snarare på att drönarpiloter inte följer bestämmelserna, än att regleringen på något sätt är bristande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenvall, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transporträtt
language
Swedish
id
8941327
date added to LUP
2018-07-09 16:42:26
date last changed
2018-07-09 16:42:26
@misc{8941327,
 abstract   = {In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs.

Aviation has been carefully regulated for a long time with several jurisdictions of regulations, but the number of incidents has shown that the system is not adapted to the number of drones we see today. As there is no international regulation it is up to each state to decide on their drone regulation, and in Sweden a new regulation was enacted in the beginning of 2018. By putting the new regulation against the regulation of traditional aviation and comparing the provisions with each other, one can investigate whether applicable legislation is sufficient to achieve satisfactory aviation safety.

The drone regulation adjusts the rules by type of drone and operation, which means that exceptions from traditional aviation rules are given to simpler drones, while more advanced drones must comply with traditional aviation regulations. This is in line with the Transport Agency's goal that legislation should not impact technological development as long as it does not affect aviation safety, but the regulation can still be seen as limiting for drones as it prioritizes traditional aviation. From an air safety perspective, this is reasonable, as an overly generous regulation could increase the risk of serious incidents or accidents.

In conclusion, it is a proportional regulation that considers both sides' interests. The problems that arise with drones in airspace are more likely a result of drone pilots not complying with the rules, rather than an insufficient regulation.},
 author    = {Stenvall, Elin},
 keyword   = {Transporträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska drönarregleringen ur ett flygsäkerhetsperspektiv},
 year     = {2018},
}