Advanced

Dublinförordningen eller konsten att vara medmänniska - En analys av hur Dublinförordningen förhåller sig till mänskliga rättigheter

Olsson, Matilda LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The essay examines how the Dublin Regulation relates to the European Convention on human rights, focusing on Article 8 on the right to respect for privacy, family life, home and correspondence. The Dublin Regulation is the instrument of the EU's Common Asylum System, which determines which Member State will be responsible for examining an asylum application. In recent years, much criticism has been directed against the Dublin Regulation because of the fact that its responsibility criteria divide the number of asylum applications between Member States vastly unevenly. In response to the criticism, the Commission has come up with a proposal for a change to the Dublin Regulation, which is currently under discussion among the different actors... (More)
The essay examines how the Dublin Regulation relates to the European Convention on human rights, focusing on Article 8 on the right to respect for privacy, family life, home and correspondence. The Dublin Regulation is the instrument of the EU's Common Asylum System, which determines which Member State will be responsible for examining an asylum application. In recent years, much criticism has been directed against the Dublin Regulation because of the fact that its responsibility criteria divide the number of asylum applications between Member States vastly unevenly. In response to the criticism, the Commission has come up with a proposal for a change to the Dublin Regulation, which is currently under discussion among the different actors in the EU.

The Dublin Regulation is presented in its entirety, but focus lies on some particularly controversial articles. The presentation includes how the Dublin Regulation is handled in practice, how it has been implemented in Swedish law and concludes with a presentation of the Commission's proposal to improve the Dublin Regulation. The Dublin Regulation has not worked in a desirable way in recent years, which may in practice be incompatible to the right to family life in Article 8 of the ECHR.

The European Convention is presented more broadly, then discussing Article 8 on respect for privacy, family life, home and correspondence at a deeper level. Practice is presented as an example of how Article 8 ECHR is handled in practice and how it relates to migration law issues.

The conclusion ends with discussing the relationship between the Dublin Regulation and the ECHR, specifically Article 8. Since the ECHR is a convention, a human rights treaty, and the Dublin Regulation only constitutes binding secondary law, ECHR shall be regarded as a higher-ranking source of justice in accordance with the hierarchy of sources. Finally, it appears that the Dublin Regulation does not verbally or effectively contravene Article 8 of the ECHR but, in practice, does not work at all right now and thus cannot offer anyone protection for their rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur Dublinförordningen förhåller sig till Europakonventionen, med fokus på artikel 8 om rätten till respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. Dublinförordningen är det instrument i EU:s gemensamma asylsystem som bestämmer vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva en inkommen asylansökan. På senare år har mycket kritik riktats mot Dublinförordningen p.g.a. att dess ansvarskriterier grovt snedfördelar antalet asylansökningar medlemsstaterna emellan. Som svar på kritiken har Kommissionen kommit med ett förslag på förändring av Dublinförordningen som i dagsläget är uppe för diskussion bland de olika EU-aktörerna.

Dublinförordningen presenteras i sin helhet, men med fokus på vissa särskilt... (More)
Uppsatsen undersöker hur Dublinförordningen förhåller sig till Europakonventionen, med fokus på artikel 8 om rätten till respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. Dublinförordningen är det instrument i EU:s gemensamma asylsystem som bestämmer vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva en inkommen asylansökan. På senare år har mycket kritik riktats mot Dublinförordningen p.g.a. att dess ansvarskriterier grovt snedfördelar antalet asylansökningar medlemsstaterna emellan. Som svar på kritiken har Kommissionen kommit med ett förslag på förändring av Dublinförordningen som i dagsläget är uppe för diskussion bland de olika EU-aktörerna.

Dublinförordningen presenteras i sin helhet, men med fokus på vissa särskilt omdiskuterade artiklar. I presentationen ingår hur Dublinförordningen hanteras i praxis, hur den implementerats i svensk rätt och avslutas med en presentation av Kommissionens förslag på förändring av Dublinförordningen. Dublinförordningen har på senare år inte fungerat på ett önskvärt sätt, vilket kan innebära att den i praktiken strider mot rätten till familjeliv i artikel 8 EKMR.

Europakonventionen presenteras mer övergripande, för att sedan på en djupare nivå diskutera artikel 8 om respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. Praxis tas upp som exempel på hur artikel 8 EKMR hanteras i praktiken och hur den förhåller sig till migrationsrättliga frågor.

Uppsatsen avslutas med att diskutera förhållandet mellan Dublinförordningen och EKMR, specifikt artikel 8. Då EKMR är en konvention, ett folkrättsligt traktat, och Dublinförordningen endast utgör bindande sekundärrätt ska EKMR ses som en rättskälla av högre rang enligt rättskälleläran. Det framgår avslutningsvis att Dublinförordningen inte ordagrant eller ändamålsenligt strider mot artikel 8 EKMR, men att den i praktiken inte fungerar alls just nu och på så sätt inte kan tillgodose någon med skydd för sina rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Matilda LU
supervisor
organization
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, EU-rätt, migrationsrätt
language
Swedish
id
8941467
date added to LUP
2018-06-08 14:01:04
date last changed
2018-06-08 14:01:04
@misc{8941467,
 abstract   = {The essay examines how the Dublin Regulation relates to the European Convention on human rights, focusing on Article 8 on the right to respect for privacy, family life, home and correspondence. The Dublin Regulation is the instrument of the EU's Common Asylum System, which determines which Member State will be responsible for examining an asylum application. In recent years, much criticism has been directed against the Dublin Regulation because of the fact that its responsibility criteria divide the number of asylum applications between Member States vastly unevenly. In response to the criticism, the Commission has come up with a proposal for a change to the Dublin Regulation, which is currently under discussion among the different actors in the EU.

The Dublin Regulation is presented in its entirety, but focus lies on some particularly controversial articles. The presentation includes how the Dublin Regulation is handled in practice, how it has been implemented in Swedish law and concludes with a presentation of the Commission's proposal to improve the Dublin Regulation. The Dublin Regulation has not worked in a desirable way in recent years, which may in practice be incompatible to the right to family life in Article 8 of the ECHR.

The European Convention is presented more broadly, then discussing Article 8 on respect for privacy, family life, home and correspondence at a deeper level. Practice is presented as an example of how Article 8 ECHR is handled in practice and how it relates to migration law issues.

The conclusion ends with discussing the relationship between the Dublin Regulation and the ECHR, specifically Article 8. Since the ECHR is a convention, a human rights treaty, and the Dublin Regulation only constitutes binding secondary law, ECHR shall be regarded as a higher-ranking source of justice in accordance with the hierarchy of sources. Finally, it appears that the Dublin Regulation does not verbally or effectively contravene Article 8 of the ECHR but, in practice, does not work at all right now and thus cannot offer anyone protection for their rights.},
 author    = {Olsson, Matilda},
 keyword   = {Folkrätt,EU-rätt,migrationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dublinförordningen eller konsten att vara medmänniska - En analys av hur Dublinförordningen förhåller sig till mänskliga rättigheter},
 year     = {2018},
}