Advanced

Humanitarian Intervention in North Korea

Olofson, Adam LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Unilaterala humanitära interventioners förenlighet med folkrätten är en mycket omtvistad fråga. FN-stadgan tillåter bara uttryckligen ett undantag från det allmänna våldsförbudet, förutom interventioner auktoriserade av Säkerhetsrådet, vilket är undantaget för individuellt och kollektivt självförsvar. Dock argumenterar folkrättsprofessorn Harold Hongju Koh att folkrätten och begreppet R2P har utvecklats till att idag tillåta unilaterala humanitära interventioner. Koh anser att en grupp stater folkrättsenligt kan utföra en humanitär intervention, utan auktorisation från Säkerhetsrådet, under särskilt begränsande omständigheter. I sin artikel “The War Powers and Humanitarian Intervention” skapade Koh ett folkrättstest för R2P som avgör under... (More)
Unilaterala humanitära interventioners förenlighet med folkrätten är en mycket omtvistad fråga. FN-stadgan tillåter bara uttryckligen ett undantag från det allmänna våldsförbudet, förutom interventioner auktoriserade av Säkerhetsrådet, vilket är undantaget för individuellt och kollektivt självförsvar. Dock argumenterar folkrättsprofessorn Harold Hongju Koh att folkrätten och begreppet R2P har utvecklats till att idag tillåta unilaterala humanitära interventioner. Koh anser att en grupp stater folkrättsenligt kan utföra en humanitär intervention, utan auktorisation från Säkerhetsrådet, under särskilt begränsande omständigheter. I sin artikel “The War Powers and Humanitarian Intervention” skapade Koh ett folkrättstest för R2P som avgör under vilka omständigheter en unilateral humanitär intervention är förenlig med folkrätten.

Denna uppsats applicerar detta test på fallet Nordkorea och undersöker således om en unilateral humanitär intervention i Nordkorea skulle kunna vara förenlig med folkrätten. Med bevis om brott mot mänskligheten, ’politicide’ och förekomsten av kemiska vapen, dras slutsatsen att kriterierna i Kohs folkrättstest är uppfyllda. En unilateral humanitär intervention i Nordkorea skulle följaktligen vara förenlig med folkrätten. Dock behöver denna intervention vara en gemensam aktion med begränsat våld samt ha ett genuint humanitärt syfte. Ytterligare behöver denna intervention förhindra användningen av olagliga medel från Nordkorea och hjälpa till att undvika de olagliga konsekvenserna, exempelvis brott mot mänskligheten, för att vara folkrättsenlig.

Detta undantag från våldsförbudet är övervägande positivt ifrån ett human security-perspektiv. Eftersom det är ett starkt ifrågasatt undantag är ett faktiskt ingripande dock osannolikt. (Less)
Popular Abstract
The legality of unilateral humanitarian intervention is a contentious issue in international law. The UN Charter only explicitly allows one exception the use of force, outside the authorization of the Security Council, which is individual and collective self-defence. However, Professor of International Law, Harold Hongju Koh argues that international law and the concept of R2P have evolved to permit unilateral humanitarian intervention with the purpose of preventing atrocities. Koh believes that a collective of states could lawfully carry out a humanitarian intervention under certain highly constrained circumstances, without the authorization of the UN Security Council. In his article “The War Powers and Humanitarian Intervention” he... (More)
The legality of unilateral humanitarian intervention is a contentious issue in international law. The UN Charter only explicitly allows one exception the use of force, outside the authorization of the Security Council, which is individual and collective self-defence. However, Professor of International Law, Harold Hongju Koh argues that international law and the concept of R2P have evolved to permit unilateral humanitarian intervention with the purpose of preventing atrocities. Koh believes that a collective of states could lawfully carry out a humanitarian intervention under certain highly constrained circumstances, without the authorization of the UN Security Council. In his article “The War Powers and Humanitarian Intervention” he created an international legal test for R2P that determines under what circumstances a unilateral humanitarian intervention is lawful under international law.

This thesis applies this test on the case of North Korea, examining if a unilateral humanitarian intervention in North Korea could be permitted under international law. With evidence of politicide, crimes against humanity and chemical weapons, this thesis concludes that the criteria in Koh’s legal test are met and that a hypothetical unilateral humanitarian intervention North Korea is permitted under international law. However, this intervention needs to be a collective action of limited force for genuinely humanitarian purposes. Additionally, the intervention needs to prevent the use of the per se illegal means by North Korea, and help to avoid the per se illegal ends of crimes against humanity, in order to be permitted.

From a human security perspective, this legal exception to the prohibition on the use of force is predominantly positive. However, it is a highly contested exception that makes an actual intervention improbable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofson, Adam LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Public International Law, Humanitarian Intervention, R2P
language
English
id
8941499
date added to LUP
2018-07-15 13:38:48
date last changed
2018-07-15 13:38:48
@misc{8941499,
 abstract   = {Unilaterala humanitära interventioners förenlighet med folkrätten är en mycket omtvistad fråga. FN-stadgan tillåter bara uttryckligen ett undantag från det allmänna våldsförbudet, förutom interventioner auktoriserade av Säkerhetsrådet, vilket är undantaget för individuellt och kollektivt självförsvar. Dock argumenterar folkrättsprofessorn Harold Hongju Koh att folkrätten och begreppet R2P har utvecklats till att idag tillåta unilaterala humanitära interventioner. Koh anser att en grupp stater folkrättsenligt kan utföra en humanitär intervention, utan auktorisation från Säkerhetsrådet, under särskilt begränsande omständigheter. I sin artikel “The War Powers and Humanitarian Intervention” skapade Koh ett folkrättstest för R2P som avgör under vilka omständigheter en unilateral humanitär intervention är förenlig med folkrätten. 

Denna uppsats applicerar detta test på fallet Nordkorea och undersöker således om en unilateral humanitär intervention i Nordkorea skulle kunna vara förenlig med folkrätten. Med bevis om brott mot mänskligheten, ’politicide’ och förekomsten av kemiska vapen, dras slutsatsen att kriterierna i Kohs folkrättstest är uppfyllda. En unilateral humanitär intervention i Nordkorea skulle följaktligen vara förenlig med folkrätten. Dock behöver denna intervention vara en gemensam aktion med begränsat våld samt ha ett genuint humanitärt syfte. Ytterligare behöver denna intervention förhindra användningen av olagliga medel från Nordkorea och hjälpa till att undvika de olagliga konsekvenserna, exempelvis brott mot mänskligheten, för att vara folkrättsenlig. 

Detta undantag från våldsförbudet är övervägande positivt ifrån ett human security-perspektiv. Eftersom det är ett starkt ifrågasatt undantag är ett faktiskt ingripande dock osannolikt.},
 author    = {Olofson, Adam},
 keyword   = {Folkrätt,Public International Law,Humanitarian Intervention,R2P},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humanitarian Intervention in North Korea},
 year     = {2018},
}