Advanced

Integrationsklausuler & Avtalat krav på skriftlighet - Två boilerplateklausuler ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Lander, Jonathan LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Two types of Boiler clauses that frequently becomes more used in agreements between Swedish companies are merger clauses and clauses requiring any modification or termination by agreement to be in a particular form, called “no oral modification clauses. The uses of these sorts of clauses are the result of international influences on Swedish contract law as international trade is growing. The purpose of this paper is to analyse how Swedish contract law is affected by merger clauses and “no oral modification clauses”. The paper uses a legal-judicial method to determine applicable law and analyses this from a rule of law perspective.
The paper concludes that the legal position concerning “no oral modification” clauses is clear since the... (More)
Two types of Boiler clauses that frequently becomes more used in agreements between Swedish companies are merger clauses and clauses requiring any modification or termination by agreement to be in a particular form, called “no oral modification clauses. The uses of these sorts of clauses are the result of international influences on Swedish contract law as international trade is growing. The purpose of this paper is to analyse how Swedish contract law is affected by merger clauses and “no oral modification clauses”. The paper uses a legal-judicial method to determine applicable law and analyses this from a rule of law perspective.
The paper concludes that the legal position concerning “no oral modification” clauses is clear since the Swedish Supreme Court ruled that this kind of clause has a limited effect in Swedish contract law. The paper argues that a “no oral modification clause” probably is applicable concerning implied-in-fact contracts that targets legal acts that have an imposition character. Furthermore, the paper concludes that merger clauses and “no oral modification” clauses in some cases may be viewed as standard terms of condition but that legal position is quite unclear. The paper also concludes that merger clauses may increase the presumption that what is stated in the written agreement is that which applies between the parties and that merger clauses first must be interpreted according to the Swedish agreement interpretation model to determine the meaning and scope of the agreement. The paper also argues that a merger clause decreases the notion that circumstances, that can be derived to before the closing of an agreement, may be used when an agreement is interpreted, but that this doesn’t impede that a court to use this data, in the event of the occurrence of unclear terms in the agreement. Lastly, the paper concludes that there is cause to discuss the legal certainty of merger clauses based on the absence of a clear ruling on the issue. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att utreda den avtalsrättsliga verkan av två olika typer av så kallade bolierplateklausuler; avtalat krav på skriftlighet och integrationsklausuler med fokus på integrationsklausuler. Dessa klausuler används mer och mer i den svenska affärsvärlden vilket är ett resultat av det ökade internationella inflytandet på svensk affärsjuridik i takt med att den internationella handeln ökar. Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätt som sedan analyseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
Uppsatsen kommer fram till att rättsläget kring avtalat krav på skriftlighet- klausuler är klart efter ett avgörande i Högsta domstolen där domstolen konstaterade att en sådan klausul har en begränsad verkan i... (More)
Uppsatsen syftar till att utreda den avtalsrättsliga verkan av två olika typer av så kallade bolierplateklausuler; avtalat krav på skriftlighet och integrationsklausuler med fokus på integrationsklausuler. Dessa klausuler används mer och mer i den svenska affärsvärlden vilket är ett resultat av det ökade internationella inflytandet på svensk affärsjuridik i takt med att den internationella handeln ökar. Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätt som sedan analyseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
Uppsatsen kommer fram till att rättsläget kring avtalat krav på skriftlighet- klausuler är klart efter ett avgörande i Högsta domstolen där domstolen konstaterade att en sådan klausul har en begränsad verkan i svensk rätt. Uppsatsen sluter sig till att klausulen troligtvis endast blir tillämplig vid konkludent handlande i förhållande till rättshandlingar av påbudskaraktär. Uppsatsen konstaterar även att integrationsklausuler och klausuler med ett avtalat krav på skriftlighet i vissa fall kan ses som standardvillkor men att rättsläget fortfarande är tämligen oklart. I uppsatsen konstateras även att integrationsklausuler kan anses stärka presumtionen om att det som kommit till uttryck i det skriftliga avtalet är det som gäller mellan parterna. Integrationsklausulen får därmed viss verkan emot att avtalspreliminärer ska anses utgöra en del av avtalet men förekomsten av en integrationsklausul inte hindrar att omständigheter utanför avtalet kan läggas till grund för tolkning av avtalet i det fall avtalet innehåller oklara eller otydliga avtalsvillkor. Uppsatsen konstaterar även att en integrationsklausul först måste tolkas enligt den svenska avtalstolkningmodellen för att bestämma dess innebörd och omfång. Uppsatsen konstaterar avslutningsvis att det finns anledning att diskutera rättssäkerheten avseende integrationsklausuler i svensk rätt, framförallt mot bakgrund av avsaknaden av praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lander, Jonathan LU
supervisor
organization
alternative title
Merger clauses and no oral modification clauses - Two Boiler clauses in the light of legal certainty
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, civilrätt, boilerplateklausuler, integrationsklausuler, contract law, private law
language
Swedish
id
8941555
date added to LUP
2018-06-15 10:40:55
date last changed
2018-06-15 10:40:55
@misc{8941555,
 abstract   = {Two types of Boiler clauses that frequently becomes more used in agreements between Swedish companies are merger clauses and clauses requiring any modification or termination by agreement to be in a particular form, called “no oral modification clauses. The uses of these sorts of clauses are the result of international influences on Swedish contract law as international trade is growing. The purpose of this paper is to analyse how Swedish contract law is affected by merger clauses and “no oral modification clauses”. The paper uses a legal-judicial method to determine applicable law and analyses this from a rule of law perspective.
The paper concludes that the legal position concerning “no oral modification” clauses is clear since the Swedish Supreme Court ruled that this kind of clause has a limited effect in Swedish contract law. The paper argues that a “no oral modification clause” probably is applicable concerning implied-in-fact contracts that targets legal acts that have an imposition character. Furthermore, the paper concludes that merger clauses and “no oral modification” clauses in some cases may be viewed as standard terms of condition but that legal position is quite unclear. The paper also concludes that merger clauses may increase the presumption that what is stated in the written agreement is that which applies between the parties and that merger clauses first must be interpreted according to the Swedish agreement interpretation model to determine the meaning and scope of the agreement. The paper also argues that a merger clause decreases the notion that circumstances, that can be derived to before the closing of an agreement, may be used when an agreement is interpreted, but that this doesn’t impede that a court to use this data, in the event of the occurrence of unclear terms in the agreement. Lastly, the paper concludes that there is cause to discuss the legal certainty of merger clauses based on the absence of a clear ruling on the issue.},
 author    = {Lander, Jonathan},
 keyword   = {avtalsrätt,civilrätt,boilerplateklausuler,integrationsklausuler,contract law,private law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrationsklausuler & Avtalat krav på skriftlighet - Två boilerplateklausuler ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2018},
}