Advanced

Skadestånd vid varumärkesintrång - Med ett särskilt fokus på beräkning av goodwill-skada

Olenius, Anton LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Företags varumärken har under en lång tid varit vitala för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter och vinna konkurrensfördelar. I takt med globaliseringen exploderat, konkurrensen ökat och internet förkortat handelsvägar blir företags anseende enbart viktigare. Idag kan de största företagens goodwill-värde mätas i miljarder kronor. Att ett företags goodwill tar skada när intrång sker är tämligen självklart. Med det höga värdet i beaktning är det således av högsta vikt att det finns effektiva sanktioner.

Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen ska ersättning utgå dels för det obehöriga utnyttjandet av varumärket, dels för den ytterligare skada som intrånget medfört. I det senare ingår ersättning för såväl utebliven vinst som... (More)
Företags varumärken har under en lång tid varit vitala för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter och vinna konkurrensfördelar. I takt med globaliseringen exploderat, konkurrensen ökat och internet förkortat handelsvägar blir företags anseende enbart viktigare. Idag kan de största företagens goodwill-värde mätas i miljarder kronor. Att ett företags goodwill tar skada när intrång sker är tämligen självklart. Med det höga värdet i beaktning är det således av högsta vikt att det finns effektiva sanktioner.

Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen ska ersättning utgå dels för det obehöriga utnyttjandet av varumärket, dels för den ytterligare skada som intrånget medfört. I det senare ingår ersättning för såväl utebliven vinst som goodwill-skada. Det är inte särskilt svårt att visa att en goodwill-skada har uppkommit, men det är däremot betydligt svårare att styrka dess omfattning i monetära medel.

Det svenska regelverket kring beräkning av skadestånd vid goodwill-skada är inte särskilt detaljerat, samtidigt som tydliga prejudikat och beräkningsgrunder saknas. Det leder till en situation där full ersättning för goodwill-skador sällan utdöms, trots att betydelsen för rättighetsinnehavaren ofta kan vara väldigt stor. Denna uppsats utreder hur det svenska rättsläget ser ut och var i problematiken ligger. Olika beräkningsgrunder diskuteras och slutligen presenteras alternativa tankar kring en framtida utveckling. (Less)
Abstract
The trademark of a company has always been vital to distinguish themselves from, and to gain a competitive advantage in relation to, their competitors. As the globalization has exploded the value of the trademarks have only grown, mainly because of the growing competition and shortened trade routes. Today, the goodwill value of the largest companies may be valued in billions of Swedish kronor. The fact that damage to a company’s goodwill occurs when it's infringed is obvious, and therefore it's necessary to have effective sanctions - especially in consideration of the large values at stake.

According to the 8 chapters 4 § of the Swedish trademark act, compensation should be imposed when an infringement occurs. The compensations consist... (More)
The trademark of a company has always been vital to distinguish themselves from, and to gain a competitive advantage in relation to, their competitors. As the globalization has exploded the value of the trademarks have only grown, mainly because of the growing competition and shortened trade routes. Today, the goodwill value of the largest companies may be valued in billions of Swedish kronor. The fact that damage to a company’s goodwill occurs when it's infringed is obvious, and therefore it's necessary to have effective sanctions - especially in consideration of the large values at stake.

According to the 8 chapters 4 § of the Swedish trademark act, compensation should be imposed when an infringement occurs. The compensations consist of two parts, firstly a compensation for the unauthorized use of the trademark, and secondly a compensation for any further damage the infringement may lead to. The latter consists of both compensations for loss of profit and damage to the company’s goodwill. It's considered to be quite easy to prove that damage to a company’s goodwill has occurred, but it's way harder to prove the extent of the infringement.

The Swedish regulations for estimation of goodwill damage are not particularly detailed and, at the same time, the court's precedents don't give a clear guideline. This leads to a situation where full compensation for goodwill damage rarely is imposed, even though the goodwill is a highly important part of almost every company. This thesis will investigate what the legal position is like, and what the problem with the regulation might be. Different calculation methods will be discussed, and lastly, my thoughts on alternative and future development will be presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olenius, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
8941566
date added to LUP
2018-07-15 13:36:20
date last changed
2018-07-15 13:36:20
@misc{8941566,
 abstract   = {The trademark of a company has always been vital to distinguish themselves from, and to gain a competitive advantage in relation to, their competitors. As the globalization has exploded the value of the trademarks have only grown, mainly because of the growing competition and shortened trade routes. Today, the goodwill value of the largest companies may be valued in billions of Swedish kronor. The fact that damage to a company’s goodwill occurs when it's infringed is obvious, and therefore it's necessary to have effective sanctions - especially in consideration of the large values at stake. 

According to the 8 chapters 4 § of the Swedish trademark act, compensation should be imposed when an infringement occurs. The compensations consist of two parts, firstly a compensation for the unauthorized use of the trademark, and secondly a compensation for any further damage the infringement may lead to. The latter consists of both compensations for loss of profit and damage to the company’s goodwill. It's considered to be quite easy to prove that damage to a company’s goodwill has occurred, but it's way harder to prove the extent of the infringement. 

The Swedish regulations for estimation of goodwill damage are not particularly detailed and, at the same time, the court's precedents don't give a clear guideline. This leads to a situation where full compensation for goodwill damage rarely is imposed, even though the goodwill is a highly important part of almost every company. This thesis will investigate what the legal position is like, and what the problem with the regulation might be. Different calculation methods will be discussed, and lastly, my thoughts on alternative and future development will be presented.},
 author    = {Olenius, Anton},
 keyword   = {Immaterialrätt,Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadestånd vid varumärkesintrång - Med ett särskilt fokus på beräkning av goodwill-skada},
 year     = {2018},
}