Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer – En studie om möjligheten till överklagan för den enskilde

Flodström Nordell, Ellen LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
If you are found drunk in a public place in Sweden, the police have the right to dispose of you in accordance with Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). The requirement for such disposal is that you are sufficiently intoxicated at the risk of your own our others safety. The law is supposed to serve as a care effort for heavy drinkers, but also as a safety net for others. By a law change in 1978, the police legaly can place those in prison cells during the night.

Unfortunately, LOB is not unproblematic. Several deaths occur in the cells every year. Both because people in ned of care are left alone in the cells for a long time but also because serious illness is misinterpreted as excessive intoxication. Also, there is no... (More)
If you are found drunk in a public place in Sweden, the police have the right to dispose of you in accordance with Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). The requirement for such disposal is that you are sufficiently intoxicated at the risk of your own our others safety. The law is supposed to serve as a care effort for heavy drinkers, but also as a safety net for others. By a law change in 1978, the police legaly can place those in prison cells during the night.

Unfortunately, LOB is not unproblematic. Several deaths occur in the cells every year. Both because people in ned of care are left alone in the cells for a long time but also because serious illness is misinterpreted as excessive intoxication. Also, there is no opportunity for judicial review of LOBs because the law does not contain any possibility to appeal the detain. Instead of judicial review, a form of over-examination is called "pre-trial" in connection with the disposal. The preliminary test means that the officer in charge will consider the disposal and decide if it should be terminated. Nowadays most of the pre-trials are done over the telephone.

Criticism has been directed against the fact that the review method offered is not made by an objective third party but by someone in the same authority as the person responsible for disposal. Among other things, the debate has been about whether or not it should be possible to appeal the custody with regard to the nature of the decision or referring to the EKMR. However, we are not there yet and LOB still seems to meet the basic requirements for the right not to be detained and for trial. (Less)
Abstract (Swedish)
Befinner du dig berusad på en allmän plats i Sverige har polisen rätt att omhänderta dig enligt Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). Kraven för ett sådant omhändertagande är att du är tillräckligt berusad för att vara till fara för dig själv eller för din omgivning samt att omhändertagandet inte väcker stor olägenhet för den enskilde. Lagen är tänkt fungera som en vårdinsats både för personer med missbruksproblem men även som ett skyddsnät för den som en enstaka gång blir alldeles för berusad och inte kan ta tillvara på sig själv. Genom en ändring av LOB så kan polisen numera placera dessa personer i arrest om vårdenheten i polisdistriktet inte kan ta emot personen.

LOB har inte fungerat helt oproblematiskt och tyvärr är... (More)
Befinner du dig berusad på en allmän plats i Sverige har polisen rätt att omhänderta dig enligt Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). Kraven för ett sådant omhändertagande är att du är tillräckligt berusad för att vara till fara för dig själv eller för din omgivning samt att omhändertagandet inte väcker stor olägenhet för den enskilde. Lagen är tänkt fungera som en vårdinsats både för personer med missbruksproblem men även som ett skyddsnät för den som en enstaka gång blir alldeles för berusad och inte kan ta tillvara på sig själv. Genom en ändring av LOB så kan polisen numera placera dessa personer i arrest om vårdenheten i polisdistriktet inte kan ta emot personen.

LOB har inte fungerat helt oproblematiskt och tyvärr är det flera personer som varje år avlider i cellerna. Dödsfallen sker enligt undersökningar på att personer som är i akut behov av vård lämnas ensamma i cellerna en för lång tid eller på grund av att allvarlig sjukdom misstolkas som höggradig berusning. Exakt hur detta har gått till i praktiken vet vi dock inte eftersom dokumentationen kring omhändertagandena enligt LOB ofta är bristfälliga. Dessutom så saknas det en möjlighet till domstolsprövning av LOB eftersom lagen inte innehåller några besvärsbestämmelser. Istället för domstolsprövning görs en form av överprövning som kallas förmansprövning i direkt anslutning till omhändertagandet. Förmansprövningen innebär att den som har befäl över polisstationen ska undersöka om förutsättningarna för ett giltigt omhändertagande är uppfyllda och annars ska omhändertagandet omedelbart upphöra.
Efter en omorganisation av poliskåren är det inte längre alltid möjligt att förmansprövningen sker i direkt närvaro av den omhändertagna så numera sker de flesta förmansprövningar efter föredragning via telefon.

Kritik har riktats mot att den överprövningsmetod som erbjuds inte görs av en objektiv tredje part utan av någon inom samma myndighet som den som ansvarar för omhändertagandet. Bland annat så har debatten handlat om det antingen borde vara möjligt att överklaga omhändertagandet med hänsyn till karaktären av beslutet alternativt med hänvisning till EKMR. Dock är vi inte där än och LOB verkar fortfarande uppfylla de grundläggande krav på rätten till att inte bli frihetsberövad och till domstolsprövning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodström Nordell, Ellen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Besvärsrätt, Myndighetsbeslut
language
Swedish
id
8941603
date added to LUP
2018-07-15 13:34:44
date last changed
2018-07-15 13:34:44
@misc{8941603,
 abstract   = {{If you are found drunk in a public place in Sweden, the police have the right to dispose of you in accordance with Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). The requirement for such disposal is that you are sufficiently intoxicated at the risk of your own our others safety. The law is supposed to serve as a care effort for heavy drinkers, but also as a safety net for others. By a law change in 1978, the police legaly can place those in prison cells during the night.

Unfortunately, LOB is not unproblematic. Several deaths occur in the cells every year. Both because people in ned of care are left alone in the cells for a long time but also because serious illness is misinterpreted as excessive intoxication. Also, there is no opportunity for judicial review of LOBs because the law does not contain any possibility to appeal the detain. Instead of judicial review, a form of over-examination is called "pre-trial" in connection with the disposal. The preliminary test means that the officer in charge will consider the disposal and decide if it should be terminated. Nowadays most of the pre-trials are done over the telephone.

Criticism has been directed against the fact that the review method offered is not made by an objective third party but by someone in the same authority as the person responsible for disposal. Among other things, the debate has been about whether or not it should be possible to appeal the custody with regard to the nature of the decision or referring to the EKMR. However, we are not there yet and LOB still seems to meet the basic requirements for the right not to be detained and for trial.}},
 author    = {{Flodström Nordell, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer – En studie om möjligheten till överklagan för den enskilde}},
 year     = {{2018}},
}