Advanced

Ingen nämnd, ingen dömd - en studie om nämndemannainstitutet och rättssäkerhet

Rosqvist, Alva LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I februari 2018 meddelades en friande misshandelsdom från Solna tingsrätt som väckte stor uppståndelse. Avgörandet var en så kallad nämndemannadom, alltså en dom där nämndemännen (lekmännen) i rätten bestämt utgången i målet i strid med den lagfarne domarens mening. Utöver omfattande kritik i media väckte domen även på nytt upp diskussionen om nämndemännens vara eller inte vara. Denna uppsats utreder nämndens historiska bakgrund och nämndemännens nutida roll, funktion och betydelse i brottmål i tingsrätterna. Den diskuterar och analyserar vidare för- och nackdelar med nämndemannainstitutet ur ett tydligt rättssäkerhetsperspektiv.

Nämnden har en minst 800 år lång historia i Sverige. Dess betydelse har visserligen varit olika i olika... (More)
I februari 2018 meddelades en friande misshandelsdom från Solna tingsrätt som väckte stor uppståndelse. Avgörandet var en så kallad nämndemannadom, alltså en dom där nämndemännen (lekmännen) i rätten bestämt utgången i målet i strid med den lagfarne domarens mening. Utöver omfattande kritik i media väckte domen även på nytt upp diskussionen om nämndemännens vara eller inte vara. Denna uppsats utreder nämndens historiska bakgrund och nämndemännens nutida roll, funktion och betydelse i brottmål i tingsrätterna. Den diskuterar och analyserar vidare för- och nackdelar med nämndemannainstitutet ur ett tydligt rättssäkerhetsperspektiv.

Nämnden har en minst 800 år lång historia i Sverige. Dess betydelse har visserligen varit olika i olika tider, men nämndemännen har överlevt och är idag en svensk rättstradition. Enligt dagens system nomineras nämndemännen av de politiska partierna och utses genom val av kommunfullmäktige. När nämndemännen väl tillträtt ses de som jämställda med den lagfarne domaren och har i princip samma rättigheter och skyldigheter som denne. Det finns dock ett antal regler som särskiljer lagfarna domare och nämndemän vid överläggning till dom.

De olika argumenten för och emot samt för- och nackdelarna med nämndemannainstitutet är många. Denna uppsats beskriver och analyserar några av de viktigaste. Konklusionen som slutligen nås är att dagens nämndemannainstitut, av ett antal anledningar, inte tillgodoser rättssäkerhetens högt ställda krav. (Less)
Abstract
In February 2018, a Swedish district court passed a sentence in an assault case that was heavily criticized by the public. The sentence was decided by lay judges contrary to the opinion of the professional judge in the case. The ruling reignited a debate in Sweden about its legal system with lay judges, who serve as part of the bench and are used instead of a jury in criminal cases in district courts. In the light of this judgment, this essay examines the historical background of the lay judge system in Sweden as well as lay judges’ modern-day role, function and significance. Furthermore, it discusses and analyses the advantages and disadvantages of the system in relation to the demands made by the rule of law.

In Sweden, the lay judge... (More)
In February 2018, a Swedish district court passed a sentence in an assault case that was heavily criticized by the public. The sentence was decided by lay judges contrary to the opinion of the professional judge in the case. The ruling reignited a debate in Sweden about its legal system with lay judges, who serve as part of the bench and are used instead of a jury in criminal cases in district courts. In the light of this judgment, this essay examines the historical background of the lay judge system in Sweden as well as lay judges’ modern-day role, function and significance. Furthermore, it discusses and analyses the advantages and disadvantages of the system in relation to the demands made by the rule of law.

In Sweden, the lay judge system has a minimum of an 800-year long history. Although the lay judge’s role has varied over these years, they have nonetheless survived and are now a Swedish legal tradition. In the current system, lay judges are nominated by the political parties and appointed by the Municipal Councils. Once the lay judges have assumed their positions, they are considered equal to the professional judge and have the same rights and obligations as the latter. There are, however, a number of rules regarding deliberation that cause some disparity between the two.

There are a large number of arguments for and against, and pros and cons to, the lay judge system. This essay describes and analyses some of the most important ones in relation to the rule of law. The conclusion reached is that the present-day lay judge system in Sweden, for various reasons, does not meet the requirements that the rule of law demand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosqvist, Alva LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, rättshistoria, straffrätt
language
Swedish
id
8941643
date added to LUP
2018-07-15 13:31:31
date last changed
2018-07-15 13:31:31
@misc{8941643,
 abstract   = {In February 2018, a Swedish district court passed a sentence in an assault case that was heavily criticized by the public. The sentence was decided by lay judges contrary to the opinion of the professional judge in the case. The ruling reignited a debate in Sweden about its legal system with lay judges, who serve as part of the bench and are used instead of a jury in criminal cases in district courts. In the light of this judgment, this essay examines the historical background of the lay judge system in Sweden as well as lay judges’ modern-day role, function and significance. Furthermore, it discusses and analyses the advantages and disadvantages of the system in relation to the demands made by the rule of law. 

In Sweden, the lay judge system has a minimum of an 800-year long history. Although the lay judge’s role has varied over these years, they have nonetheless survived and are now a Swedish legal tradition. In the current system, lay judges are nominated by the political parties and appointed by the Municipal Councils. Once the lay judges have assumed their positions, they are considered equal to the professional judge and have the same rights and obligations as the latter. There are, however, a number of rules regarding deliberation that cause some disparity between the two.

There are a large number of arguments for and against, and pros and cons to, the lay judge system. This essay describes and analyses some of the most important ones in relation to the rule of law. The conclusion reached is that the present-day lay judge system in Sweden, for various reasons, does not meet the requirements that the rule of law demand.},
 author    = {Rosqvist, Alva},
 keyword   = {processrätt,rättshistoria,straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ingen nämnd, ingen dömd - en studie om nämndemannainstitutet och rättssäkerhet},
 year     = {2018},
}