Advanced

EU - Medborgarens hopp när Sverige överger rättsstatsprincipen

Svemar, Gustaf LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Övervakningen i vårt samhälle ökar allt mer och att så kan ske beror på hotet från terrorism. Stater vill genomföra åtgärder i konflikt med mänskliga rättigheter för att bekämpa hotet, organisationer vill skydda de mänskliga rättigheterna och människan vill både vara skyddad från terrorn och att sina rättigheter ska respekteras.

Efter att Sveriges regelverk om lagringsskyldighet för tjänsteleverantörer blev underkänt i EU-domstolen så har en utredning tagit fram ett förslag på hur regelverket bör reformeras för att både vara förenligt med EU-rätten och ge den brottsbekämpande verksamheten tillräckliga verktyg för att bekämpa grov brottslighet.

Denna uppsats behandlar den känsliga och kontroversiella frågan om hur mycket... (More)
Övervakningen i vårt samhälle ökar allt mer och att så kan ske beror på hotet från terrorism. Stater vill genomföra åtgärder i konflikt med mänskliga rättigheter för att bekämpa hotet, organisationer vill skydda de mänskliga rättigheterna och människan vill både vara skyddad från terrorn och att sina rättigheter ska respekteras.

Efter att Sveriges regelverk om lagringsskyldighet för tjänsteleverantörer blev underkänt i EU-domstolen så har en utredning tagit fram ett förslag på hur regelverket bör reformeras för att både vara förenligt med EU-rätten och ge den brottsbekämpande verksamheten tillräckliga verktyg för att bekämpa grov brottslighet.

Denna uppsats behandlar den känsliga och kontroversiella frågan om hur mycket övervakning av sina medborgare en stat får bedriva utifrån syftet att skydda dem. Den utgår ifrån ett rättsstatsperspektiv och behandlar de olika intressena som är inblandade. Som rättsstat föreligger det en del skyldigheter för Sverige som måste beaktas, både vad det materiella innehållet i lagen får utgöra och hur stiftandet av lagar får gå till. Med EUdomstolens ställningstagande som grund analyseras därefter de åtgärder som Sverige föreslås genomföra för att reformera sitt regelverk utifrån ett rättsstatsperspektiv.

Analysen i denna uppsats kommer fram till att Sveriges förslag inte kan anses uppfylla de skyldigheter som Sverige har åtagit sig. Förslaget kan kritiseras utifrån flera olika aspekter, dels att det inte är förenligt med EU-rätten och därmed strider mot att regler inte får utfärdas i strid med unionsrätten, dels att det inte respekterar den personliga integriteten och därmed kränker grundläggande fri- och rättigheter utan giltig grund. Det poängteras även att på grund av sitt medlemskap i EU så har Sverige en skyldighet att följa EU-domstolens avvägning och om man vill avvika från denna så ska det först och främst ske genom politiskt agerande, inte genom vägran att rätta sig efter unionsrätten. (Less)
Abstract
The surveillance in our society is growing faster and faster and it can do so because of the threat from terrorism. States want to face this threat with actions that violate human rights, organizations want to protect the human rights and the civilians want both to be protected and their rights to be respected.

When Sweden’s rules about the obligation to retain data for service providers was rejected by the ECJ an investigation was run which suggested a reformed ruleset supposed to be both compatible with EU law and to meet the needs of the law enforcement.

This paper discuss the sensitive and controversial question about how much surveillance of its civilians a state may conduct with the purpose to protect them. It discusses the... (More)
The surveillance in our society is growing faster and faster and it can do so because of the threat from terrorism. States want to face this threat with actions that violate human rights, organizations want to protect the human rights and the civilians want both to be protected and their rights to be respected.

When Sweden’s rules about the obligation to retain data for service providers was rejected by the ECJ an investigation was run which suggested a reformed ruleset supposed to be both compatible with EU law and to meet the needs of the law enforcement.

This paper discuss the sensitive and controversial question about how much surveillance of its civilians a state may conduct with the purpose to protect them. It discusses the involved interests and answers the question from a Rule of Law perspective. As a state under the Rule of Law Sweden has some obligations, both when it comes to the substantive part of the law and the formal. With the ECJ:s ruling as a foundation the proposed actions for Sweden have been analyzed from a Rule of Law perspective.

The analysis in this paper concludes that the proposed action for Sweden cannot be considered compatible with the obligations Sweden has. The proposition may be criticized from multiple different aspects, partly its incompatibility with EU law and hence its violation of not passing regulations in violation with EU law, partly how it fails to respect personal integrity and thereby violates basic human rights without a legal right to do so. It’s also pointed out that because of Sweden’s membership in the EU, Sweden has an obligation to follow the decision from the ECJ. If Sweden wish to deviate from the decision it has to come from a political decision, not by a refusal to comply with EU law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svemar, Gustaf LU
supervisor
organization
alternative title
EU - The hope of the citizen when Sweden abandons the rule of law
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära (en. jurisprudence), Mänskliga rättigheter, Övervakning, Rättsstatsprincipen, EU-rätt
language
Swedish
id
8941744
date added to LUP
2018-06-10 15:25:53
date last changed
2018-06-10 15:25:53
@misc{8941744,
 abstract   = {The surveillance in our society is growing faster and faster and it can do so because of the threat from terrorism. States want to face this threat with actions that violate human rights, organizations want to protect the human rights and the civilians want both to be protected and their rights to be respected. 
 
When Sweden’s rules about the obligation to retain data for service providers was rejected by the ECJ an investigation was run which suggested a reformed ruleset supposed to be both compatible with EU law and to meet the needs of the law enforcement. 
 
This paper discuss the sensitive and controversial question about how much surveillance of its civilians a state may conduct with the purpose to protect them. It discusses the involved interests and answers the question from a Rule of Law perspective. As a state under the Rule of Law Sweden has some obligations, both when it comes to the substantive part of the law and the formal. With the ECJ:s ruling as a foundation the proposed actions for Sweden have been analyzed from a Rule of Law perspective. 
 
The analysis in this paper concludes that the proposed action for Sweden cannot be considered compatible with the obligations Sweden has. The proposition may be criticized from multiple different aspects, partly its incompatibility with EU law and hence its violation of not passing regulations in violation with EU law, partly how it fails to respect personal integrity and thereby violates basic human rights without a legal right to do so. It’s also pointed out that because of Sweden’s membership in the EU, Sweden has an obligation to follow the decision from the ECJ. If Sweden wish to deviate from the decision it has to come from a political decision, not by a refusal to comply with EU law.},
 author    = {Svemar, Gustaf},
 keyword   = {Allmän rättslära (en. jurisprudence),Mänskliga rättigheter,Övervakning,Rättsstatsprincipen,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU - Medborgarens hopp när Sverige överger rättsstatsprincipen},
 year     = {2018},
}