Advanced

Ensamrätt för intellektuella verk - ägande i en ny tid av en ny publik

Åhs, Henry LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
De senaste årtiondena har intresset för upphovsrättens tillämpningsområde ökat, och har nu blivit en ännu mer signifikant. Detta på grund av teknikens framsteg som har gjort det upphovsrättsliga området till en oumbärlig företagstillgång. I denna digitala epok har den ökade uppmärksamheten på det upphovsrättsliga skyddet samt upphovsrättens värde som organisationstillgång blivit en naturlig del av de flesta branscher. Rättsområdet har därmed utvecklats i en riktning som gjort det väldigt komplext med oförutsedd praxis så som ny publik-rekvisitet.

Utvecklingen är hårt påverkad av de tekniska framstegen, och de upphovsrättsliga industrierna, främst spel- och nöjesindustrin, vilket medfört att företagens, myndigheternas och EU:s... (More)
De senaste årtiondena har intresset för upphovsrättens tillämpningsområde ökat, och har nu blivit en ännu mer signifikant. Detta på grund av teknikens framsteg som har gjort det upphovsrättsliga området till en oumbärlig företagstillgång. I denna digitala epok har den ökade uppmärksamheten på det upphovsrättsliga skyddet samt upphovsrättens värde som organisationstillgång blivit en naturlig del av de flesta branscher. Rättsområdet har därmed utvecklats i en riktning som gjort det väldigt komplext med oförutsedd praxis så som ny publik-rekvisitet.

Utvecklingen är hårt påverkad av de tekniska framstegen, och de upphovsrättsliga industrierna, främst spel- och nöjesindustrin, vilket medfört att företagens, myndigheternas och EU:s uppmärksamhet ökat på de värden som upphovsrätten generar. Värdet av att skydda sitt verk har aldrig varit viktigare eller högre. Vidare tillkommer genom den tekniska utvecklingen som ägt rum och alltjämt pågår ständigt nya former för utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har resulterat i en sällsynt dynamisk utveckling inom upphovsrätten, särskilt genom de förtydligande som skett i ljuset av EU-domstolens avgöranden.

Uppsatsen kommer att analysera det relativt nya upphovsrättsliga begreppet en ny publik (allmänhet) vid tillgängliggörande av verk. Frågor som kommer att besvaras är bland annat i vilket syfte gällande rätt utformad och vad vill den skydda, vad innebär och innefattar rekvisitet ny publik och förklara vad en överföring till allmänhet är i förhållande till Infosocdirektivet. Rekvisitet ny publik har enligt EU-domstolen en för många oförutsedd juridisk tillämpning, och detta utan att lämna en direkt motivering. Lösningen var att introducerade de nya bedömningskriterierna; en subjektiv kännedom och en presumtion om kännedom vid vinstsyfte. Även tillgängliggörande av skyddat material till allmänhet kommer att behandlas, både med, och utan rättighetsinnehavarens medgivande. (Less)
Popular Abstract
The interest for the legal area of copyright law has peaked during the last decades. It has now become even more significant, and also an essential corporate resource. In the digital age the attention given to copyright protection and the values connected to copyright have made copyright a natural asset in most branches of industry. Thus, the legal area of copyright has evolved in a direction which has made it very complex with hard to predict rulings such as the new condition called a new public.

This paper will analyze the relatively new condition within copyright law, i.e. the concept of making works publicly available to a new public. Questions that will be answered are: Which are the Swedish and European regulations that govern... (More)
The interest for the legal area of copyright law has peaked during the last decades. It has now become even more significant, and also an essential corporate resource. In the digital age the attention given to copyright protection and the values connected to copyright have made copyright a natural asset in most branches of industry. Thus, the legal area of copyright has evolved in a direction which has made it very complex with hard to predict rulings such as the new condition called a new public.

This paper will analyze the relatively new condition within copyright law, i.e. the concept of making works publicly available to a new public. Questions that will be answered are: Which are the Swedish and European regulations that govern copyright law? What is the purpose of copyright law, and what does the new condition a new public entail, and what could be the legal ramifications of the redesigned concept of a new public? The paper will also explain what an act of communication to the public is within the legal context of the InfoSoc-directive.

The paper concludes that a new public historically was described as the notion of making copyright protected material available to the public through technical means, which in this paper deals with the use of hyperlinks in the Internet. The addition and change made to the definition of a new public was made in the latest case, C-160/15. The case added two new methods of evaluation, i.e. a requirement of subjective knowledge, which means that the sharer of the hyperlinked material must have knowledge of his or her infringing on copyright protected material, and also a presumption that the sharer of hyperlinks to copyright protected material has knowledge of the fact that the material is protected if there is an inherent profit-making purpose. The paper will also describe the differences of sharing copyrighted material with, and without the copyright holders’ permission. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhs, Henry LU
supervisor
organization
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, upphovsrätt
language
Swedish
id
8941781
date added to LUP
2018-09-12 14:21:49
date last changed
2018-09-12 14:21:49
@misc{8941781,
 abstract   = {De senaste årtiondena har intresset för upphovsrättens tillämpningsområde ökat, och har nu blivit en ännu mer signifikant. Detta på grund av teknikens framsteg som har gjort det upphovsrättsliga området till en oumbärlig företagstillgång. I denna digitala epok har den ökade uppmärksamheten på det upphovsrättsliga skyddet samt upphovsrättens värde som organisationstillgång blivit en naturlig del av de flesta branscher. Rättsområdet har därmed utvecklats i en riktning som gjort det väldigt komplext med oförutsedd praxis så som ny publik-rekvisitet. 
 
Utvecklingen är hårt påverkad av de tekniska framstegen, och de upphovsrättsliga industrierna, främst spel- och nöjesindustrin, vilket medfört att företagens, myndigheternas och EU:s uppmärksamhet ökat på de värden som upphovsrätten generar. Värdet av att skydda sitt verk har aldrig varit viktigare eller högre. Vidare tillkommer genom den tekniska utvecklingen som ägt rum och alltjämt pågår ständigt nya former för utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har resulterat i en sällsynt dynamisk utveckling inom upphovsrätten, särskilt genom de förtydligande som skett i ljuset av EU-domstolens avgöranden. 
 
Uppsatsen kommer att analysera det relativt nya upphovsrättsliga begreppet en ny publik (allmänhet) vid tillgängliggörande av verk. Frågor som kommer att besvaras är bland annat i vilket syfte gällande rätt utformad och vad vill den skydda, vad innebär och innefattar rekvisitet ny publik och förklara vad en överföring till allmänhet är i förhållande till Infosocdirektivet. Rekvisitet ny publik har enligt EU-domstolen en för många oförutsedd juridisk tillämpning, och detta utan att lämna en direkt motivering. Lösningen var att introducerade de nya bedömningskriterierna; en subjektiv kännedom och en presumtion om kännedom vid vinstsyfte. Även tillgängliggörande av skyddat material till allmänhet kommer att behandlas, både med, och utan rättighetsinnehavarens medgivande.},
 author    = {Åhs, Henry},
 keyword   = {civilrätt,upphovsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ensamrätt för intellektuella verk - ägande i en ny tid av en ny publik},
 year     = {2018},
}