Advanced

Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet

Arnsteg, Anna LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). The criminal law provisions include violence and threats of violence against officials, and imply enhanced criminal protection for those covered by the law. This thesis the extent of the regulation and to which blue-light personnel ex-ercise authority. The regulation in Chapter 17, §§1-5 of the SCC, is linked to the exercise of authority, which means that emergency workers and ambulance ser-vice ande fire service... (More)
Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). The criminal law provisions include violence and threats of violence against officials, and imply enhanced criminal protection for those covered by the law. This thesis the extent of the regulation and to which blue-light personnel ex-ercise authority. The regulation in Chapter 17, §§1-5 of the SCC, is linked to the exercise of authority, which means that emergency workers and ambulance ser-vice ande fire service providers in the main are not covered by the enhanced protection.

Consequently, the existing legislation does not provide adequate criminal pro-tection for attacks directed against blue light straff, nor is the protection is comprehensive. The reasons are many, yet one of these is that the SCC in Chapter 17 of the SCC does not include all forms of violence directed against blue lights staff and that this criminal protection does not cover property. This thesis even investigate if there is reason for the recently proposed law Blåljussabotage and whether it implies enhanced protection for blue-light staff. My conclusion in this thesis proposal regarding violence aimed at “blue-light” staff provide punishes acts that are already subject to criminal liability under other criminal provisions, and that there are no specific reasons for the legislation of the Violence Aimed at blue light staff. The problems that arise in this area should instead be resolved by other means. In order to address the problem that ambufire and lance staff are co-vered by the enhanced protection in Chapter 17 of the SCC, I suggest that these professionals should be introduced into the law with a special regulation in accor-dance with Chapter 17, § 5 of the SCC. (Less)
Abstract (Swedish)
Våld och hot som riktas mot polis, ambulanssjukvårdare och räddningstjänstper-sonal har ökat och blivit grövre under de senaste åren. I uppsatsen undersökts i vilken mån så kallad blåljuspersonal omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet i 17 kap. 1-5 §§ brottsbalken. De straffrättsliga bestämmelserna omfattar våld eller hot om våld mot tjänstemän och innebär ett utökat straffrättsligt skydd för de som omfattas av lagbestämmelsen. I uppsatsen redogörs för regleringens omfattning och i vilken mån blåljuspersonal utövar myndighetsutövning.

Regleringen i 17 kap. 1-5 §§ brottsbalken är knuten till myndighetsutövning vilket resulterar i att räddningstjänstpersonal och ambulanssjukvårdare i huvudsak inte omfattas av det förstärkta... (More)
Våld och hot som riktas mot polis, ambulanssjukvårdare och räddningstjänstper-sonal har ökat och blivit grövre under de senaste åren. I uppsatsen undersökts i vilken mån så kallad blåljuspersonal omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet i 17 kap. 1-5 §§ brottsbalken. De straffrättsliga bestämmelserna omfattar våld eller hot om våld mot tjänstemän och innebär ett utökat straffrättsligt skydd för de som omfattas av lagbestämmelsen. I uppsatsen redogörs för regleringens omfattning och i vilken mån blåljuspersonal utövar myndighetsutövning.

Regleringen i 17 kap. 1-5 §§ brottsbalken är knuten till myndighetsutövning vilket resulterar i att räddningstjänstpersonal och ambulanssjukvårdare i huvudsak inte omfattas av det förstärkta skyddet. Konsekvensen föranleder att den befintliga lagstiftningen inte är ett adekvat straffrättsligt skydd för angrepp som riktas mot blåljusverksamhet, samt att skyddet inte är heltäckande. Orsaken är flera men en av dessa är att straffskyddet i 17 kap. brottsbalken inte omfattar alla former av angrepp som riktas mot blåljuspersonal, samt att det straffrättsliga skyddet inte omfattar egendom. I uppsatsen utreds även om det föreligger sakliga skäl för det nya lagförslaget blåljussabotage och om det kommer att innebära ett utökat skydd för blåljuspersonal.

Avslutningsvis anser jag att förslaget gällande blåljussabotage straffbelägger gär-ningar som redan är ålagda med straffansvar enligt andra straffbestämmelser och att det inte förekommer särskilda skäl för ett införlivande av blåljussabotagebrot-tet. Den problematik som förekommer inom rättsområdet bör istället lösas på annat sätt för att komma tillrätta med problemet som föranleder av att ambulans-sjukvårdare och räddningstjänstpersonal inte omfattas av det förstärkta skyddet i 17 kap. brottsbalken. Mitt är förslag att dessa yrkesgrupper ska införas genom en särskild föreskrift i enlighet med 17 kap. 5 § brottsbalken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnsteg, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
An unacceptable attack - An investigation of the scope of criminal protection for police, ambulance care and emergency services
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, myndighetsutövning, våld mot tjänsteman, blåljussabotage, blåljusverksamhet
language
Swedish
id
8941790
date added to LUP
2018-06-12 09:23:12
date last changed
2018-06-12 09:23:12
@misc{8941790,
 abstract   = {Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). The criminal law provisions include violence and threats of violence against officials, and imply enhanced criminal protection for those covered by the law. This thesis the extent of the regulation and to which blue-light personnel ex-ercise authority. The regulation in Chapter 17, §§1-5 of the SCC, is linked to the exercise of authority, which means that emergency workers and ambulance ser-vice ande fire service providers in the main are not covered by the enhanced protection. 

Consequently, the existing legislation does not provide adequate criminal pro-tection for attacks directed against blue light straff, nor is the protection is comprehensive. The reasons are many, yet one of these is that the SCC in Chapter 17 of the SCC does not include all forms of violence directed against blue lights staff and that this criminal protection does not cover property. This thesis even investigate if there is reason for the recently proposed law Blåljussabotage and whether it implies enhanced protection for blue-light staff. My conclusion in this thesis proposal regarding violence aimed at “blue-light” staff provide punishes acts that are already subject to criminal liability under other criminal provisions, and that there are no specific reasons for the legislation of the Violence Aimed at blue light staff. The problems that arise in this area should instead be resolved by other means. In order to address the problem that ambufire and lance staff are co-vered by the enhanced protection in Chapter 17 of the SCC, I suggest that these professionals should be introduced into the law with a special regulation in accor-dance with Chapter 17, § 5 of the SCC.},
 author    = {Arnsteg, Anna},
 keyword   = {straffrätt,myndighetsutövning,våld mot tjänsteman,blåljussabotage,blåljusverksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet},
 year     = {2018},
}