Advanced

Social hållbarhet i fastighetsbranschen - vad innebär det och var ligger lönsamheten?

Zhong, Vivianne LU and Gårdmark, Ebba LU (2018) VFTM01 20181
Real Estate Science
Abstract
Social Sustainability is frequently used in different contexts within the real estate industry, although there sometimes are uncertainties about the definition of the term.

The purpose of this study is to concretize the term social sustainability in the perspective of the real estate sector and to identify how companies can profit from working with it. A qualitative study is done by interviewing representatives of thirteen different companies with mixed types of real estate stocks and ownerships. The study includes both public and private companies within the sector. A case study is conducted where a tool for measuring the effects of social sustainability is evaluated. Furthermore, interviews with experts within the field are conducted... (More)
Social Sustainability is frequently used in different contexts within the real estate industry, although there sometimes are uncertainties about the definition of the term.

The purpose of this study is to concretize the term social sustainability in the perspective of the real estate sector and to identify how companies can profit from working with it. A qualitative study is done by interviewing representatives of thirteen different companies with mixed types of real estate stocks and ownerships. The study includes both public and private companies within the sector. A case study is conducted where a tool for measuring the effects of social sustainability is evaluated. Furthermore, interviews with experts within the field are conducted to test the conclusions obtained when analyzing the results from the initial interviews.

The study concludes that different definitions of social sustainability is used at different companies, a common definition of the term is neither possible nor necessary. Instead, six different approaches are illustrated by the industry; physical changes in the real estate, financial support for associations and other organizations, dealing with internal HR-related issues, offering employment and internships to adolescents and unemployed people, communicative and collaborative processes, procurement of suppliers and materials.

Companies work with social sustainability issues to get satisfied customers, increase property value and attractiveness of their stocks, strengthen the brand of the company and meet demands from customers, municipalities and state, as well as lenders and investors. They also want to prevent risks of damage to the brand, decreasing values of real estates and loss of future business.

The greatest profit lies where public welfare and business profits is in harmony. In order to ensure long-term sustainability, work should coincide with the company's business plan and affect its stakeholders. Working with social sustainability provides a financial value for the company by increased value of the stocks and positive effects on the brand of the company. In order to ensure long-term profitability, efforts should be made not only for the purpose of strengthening the brand. Otherwise this may lead to the wrong type of efforts being made, as they risk becoming temporary.

In order to measure the effects of social efforts, the measurement methods are required to be adjusted to the approach being used. Qualitative measurements can be obtained but a certain level of subjectivity is difficult to exclude. One way of quality assurance is through an increased number of assessors with a greater variety of skills. When measuring the value of investments, a longer time horizon is essential compared to the traditional way of working in real estate and property development, where an immediate return is required. (Less)
Abstract (Swedish)
Begreppet social hållbarhet har nyligen blommat upp i olika sammanhang inom fastighetsbranschen. Många fastighetsbolag använder begreppet men inte sällan råder oklarheter i vad arbetet med social hållbarhet egentligen innebär.

Syftet med examensarbetet är att konkretisera vad social hållbarhet innebär för fastighetsbranschen samt var lönsamheten ligger i det arbetet. För att kunna göra det utgår studien från att titta på hur statliga och privata aktörer inom branschen arbetar med frågor kring social hållbarhet idag. Detta görs genom att hålla kvalitativa intervjuer med 13 aktörer med blandade fastighetsbestånd och ägarstrukturer. En fallstudie genomförs där ett mätverktyg för sociala värden vid restorativa arbetsplatser testas och... (More)
Begreppet social hållbarhet har nyligen blommat upp i olika sammanhang inom fastighetsbranschen. Många fastighetsbolag använder begreppet men inte sällan råder oklarheter i vad arbetet med social hållbarhet egentligen innebär.

Syftet med examensarbetet är att konkretisera vad social hållbarhet innebär för fastighetsbranschen samt var lönsamheten ligger i det arbetet. För att kunna göra det utgår studien från att titta på hur statliga och privata aktörer inom branschen arbetar med frågor kring social hållbarhet idag. Detta görs genom att hålla kvalitativa intervjuer med 13 aktörer med blandade fastighetsbestånd och ägarstrukturer. En fallstudie genomförs där ett mätverktyg för sociala värden vid restorativa arbetsplatser testas och granskas. Vidare hålls djupintervjuer med sakkunniga inom området för att testa de slutsatser som fås vid analys av resultaten.

Social hållbarhet innebär olika för olika företag, en gemensam definition av begreppet är inte nödvändigt. Istället åskådliggörs sex olika angreppssätt som branschen arbetar med; fysiska förändringar i fastighetsbeståndet, ekonomiskt stöd till föreningar och andra organisationer, internt med HR-relaterade frågor, erbjuda anställning och praktik till unga och till personer utanför arbetsmarknaden, kommunikation och samverkansprocesser, upphandlingar av leverantörer och material.

De intervjuade företagen arbetar med frågor inom social hållbarhet för att få nöjda kunder, öka fastighetsvärdet och attraktivitet på sina bestånd, stärka företagets varumärke och möta krav från kunder, kommuner och stat samt långivare och investerare. Man vill även förebygga risker för skador på varumärket, sänkta fastighetsvärden och förlust av framtida affärer.

Den största lönsamheten ligger i insatser där samhällsnytta uppstår i samklang med en företagsekonomisk vinst. För att säkra långsiktighet bör arbetet sammanfalla med företagets affärsplan och beröra verksamhetens naturliga intressenter. Arbetet med social hållbarhet ger ett ekonomiskt värde för företaget genom ett ökat värde på fastighetsbeståndet och uppbyggnad av varumärket.  För att garantera en långsiktig lönsamhet bör insatser inte endast göras med syfte att stärka varumärket. Det här eftersom det kan leda till att fel typ av insatser görs, då de riskerar att bli temporära.

För att kunna mäta effekterna av sociala insatser krävs mätmetoder anpassade efter angreppssätt Det går att ta fram kvalitativa mått men en viss nivå av subjektivitet är svår att komma ifrån. Ett sätt att kvalitetssäkra mätningar är genom ett ökat antal bedömare med en större variation av kompetens. Vid mätning av värdet av investeringar krävs en längre tidshorisont och ett bredare samhällsperspektiv i relation till det traditionella arbetssättet inom fastighetsföretagande och fastighetsutveckling, där man kräver en synlig avkastning direkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zhong, Vivianne LU and Gårdmark, Ebba LU
supervisor
organization
alternative title
Social sustainability in the real estate sector
course
VFTM01 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Social hållbarhet, samhällsbyggnad, lönsamhet, mätbarhet
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM 18/5409 SE
language
Swedish
id
8942101
date added to LUP
2018-06-04 10:59:05
date last changed
2018-06-04 10:59:05
@misc{8942101,
 abstract   = {Social Sustainability is frequently used in different contexts within the real estate industry, although there sometimes are uncertainties about the definition of the term.

The purpose of this study is to concretize the term social sustainability in the perspective of the real estate sector and to identify how companies can profit from working with it. A qualitative study is done by interviewing representatives of thirteen different companies with mixed types of real estate stocks and ownerships. The study includes both public and private companies within the sector. A case study is conducted where a tool for measuring the effects of social sustainability is evaluated. Furthermore, interviews with experts within the field are conducted to test the conclusions obtained when analyzing the results from the initial interviews.

The study concludes that different definitions of social sustainability is used at different companies, a common definition of the term is neither possible nor necessary. Instead, six different approaches are illustrated by the industry; physical changes in the real estate, financial support for associations and other organizations, dealing with internal HR-related issues, offering employment and internships to adolescents and unemployed people, communicative and collaborative processes, procurement of suppliers and materials.

Companies work with social sustainability issues to get satisfied customers, increase property value and attractiveness of their stocks, strengthen the brand of the company and meet demands from customers, municipalities and state, as well as lenders and investors. They also want to prevent risks of damage to the brand, decreasing values of real estates and loss of future business. 

The greatest profit lies where public welfare and business profits is in harmony. In order to ensure long-term sustainability, work should coincide with the company's business plan and affect its stakeholders. Working with social sustainability provides a financial value for the company by increased value of the stocks and positive effects on the brand of the company. In order to ensure long-term profitability, efforts should be made not only for the purpose of strengthening the brand. Otherwise this may lead to the wrong type of efforts being made, as they risk becoming temporary. 

In order to measure the effects of social efforts, the measurement methods are required to be adjusted to the approach being used. Qualitative measurements can be obtained but a certain level of subjectivity is difficult to exclude. One way of quality assurance is through an increased number of assessors with a greater variety of skills. When measuring the value of investments, a longer time horizon is essential compared to the traditional way of working in real estate and property development, where an immediate return is required.},
 author    = {Zhong, Vivianne and Gårdmark, Ebba},
 keyword   = {Social hållbarhet,samhällsbyggnad,lönsamhet,mätbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social hållbarhet i fastighetsbranschen - vad innebär det och var ligger lönsamheten?},
 year     = {2018},
}