Advanced

Unga vuxnas psykiska ohälsa

Fagrenius, Jenny LU and Johansson Jensen, Lena LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte sambanden mellan självkänsla, perfektionism, missnöje med utseende och kropp, upplevelsen av en inre eller yttre trygg plats samt psykisk ohälsa hos unga vuxna. Deltagarna var 122 unga vuxna (85% kvinnor, 12% män och 3% ej definierat kön) i åldrarna 18 till 23 år (median 20 år) som sökte de tre ungdomsmottagningarna i Malmö under två veckor i oktober, 2017. Deltagarna fick besvara en självskattningsenkät. Studien använde sig av korrelationsanalyser och linjär regressionsanalys, och fann signifikanta samband mellan självkänsla, missnöje med utseende och kropp, psykisk ohälsa och upplevelsen av inre och yttre trygg plats. I studien fanns inga signifikanta samband med perfektionism. 33% av deltagarna rapporterade låg... (More)
Studien undersökte sambanden mellan självkänsla, perfektionism, missnöje med utseende och kropp, upplevelsen av en inre eller yttre trygg plats samt psykisk ohälsa hos unga vuxna. Deltagarna var 122 unga vuxna (85% kvinnor, 12% män och 3% ej definierat kön) i åldrarna 18 till 23 år (median 20 år) som sökte de tre ungdomsmottagningarna i Malmö under två veckor i oktober, 2017. Deltagarna fick besvara en självskattningsenkät. Studien använde sig av korrelationsanalyser och linjär regressionsanalys, och fann signifikanta samband mellan självkänsla, missnöje med utseende och kropp, psykisk ohälsa och upplevelsen av inre och yttre trygg plats. I studien fanns inga signifikanta samband med perfektionism. 33% av deltagarna rapporterade låg självkänsla och 48% skattade ångest i klinisk bemärkelse. Kvinnorna skattade signifikant högre grad av ångest än männen. Deltagarna delades upp utifrån skattad självkänsla och ett samband mellan låg självkänsla och hög grad av depressivitet förelåg. Missnöje med utseende och kropp hade ett starkt samband med självkänsla och i synnerhet med självvärde. Både kvinnor och män skattade signifikant högre grad av självprestation och lägre grad av självvärde. Slutligen visade den linjära regressionsanalysen att 35% av variansen hos ångest respektive depression predicerades av självkänslan. (Less)
Abstract
This study examined the correlations between self-esteem, perfectionism, dissatisfaction with physical appearance and body image, the experience of an inner and outer safe place, as well as mental illness among young adults. The study population consisted of 122 young adults (85 % women , 12 % men and 3 % of undefined gender) aged 18 -23 years old (median 20 years) seeking treatment at the Youth Guidance Centers in Malmö during two weeks of October 2017. The participants in the study were asked to fill out a self-assessment survey and the data collected from the answers was analysed using both correlation analysis and linear regression analysis. Key findings showed significant correlations between self-esteem, dissatisfaction with physical... (More)
This study examined the correlations between self-esteem, perfectionism, dissatisfaction with physical appearance and body image, the experience of an inner and outer safe place, as well as mental illness among young adults. The study population consisted of 122 young adults (85 % women , 12 % men and 3 % of undefined gender) aged 18 -23 years old (median 20 years) seeking treatment at the Youth Guidance Centers in Malmö during two weeks of October 2017. The participants in the study were asked to fill out a self-assessment survey and the data collected from the answers was analysed using both correlation analysis and linear regression analysis. Key findings showed significant correlations between self-esteem, dissatisfaction with physical appearance and body image, mental illness and the experience of an inner and outer safe place. No significant correlation to perfectionism was found. 33% of the participants reported low self-esteem and 48% experienced anxiety in a clinical aspect. Women participating in the study experienced a significantly higher level of anxiety than the men. The participants were divided in terms of experienced self-esteem, and a correlation between low self-esteem and a high level of gloominess was found. Dissatisfaction regarding physical appearance and body image was shown to be strongly correlated to self-esteem and self-worth in particular. Both the female and male survey population expressed a significantly higher level of performance and a lower level regarding the feeling of respect and self-worth. Finally, the linear regression analysis showed that 35% of the variance within anxiety and depression respectively is predicted by self-esteem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagrenius, Jenny LU and Johansson Jensen, Lena LU
supervisor
organization
alternative title
En korrelationsstudie mellan självkänsla, perfektionism, missnöje med utseende och kropp, samt upplevelsen av inre och yttre trygg plats
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Självkänsla, unga vuxna, psykisk ohälsa, perfektionism, kropp, utseende
language
Swedish
id
8942178
date added to LUP
2018-06-05 09:10:10
date last changed
2018-06-05 09:10:10
@misc{8942178,
 abstract   = {This study examined the correlations between self-esteem, perfectionism, dissatisfaction with physical appearance and body image, the experience of an inner and outer safe place, as well as mental illness among young adults. The study population consisted of 122 young adults (85 % women , 12 % men and 3 % of undefined gender) aged 18 -23 years old (median 20 years) seeking treatment at the Youth Guidance Centers in Malmö during two weeks of October 2017. The participants in the study were asked to fill out a self-assessment survey and the data collected from the answers was analysed using both correlation analysis and linear regression analysis. Key findings showed significant correlations between self-esteem, dissatisfaction with physical appearance and body image, mental illness and the experience of an inner and outer safe place. No significant correlation to perfectionism was found. 33% of the participants reported low self-esteem and 48% experienced anxiety in a clinical aspect. Women participating in the study experienced a significantly higher level of anxiety than the men. The participants were divided in terms of experienced self-esteem, and a correlation between low self-esteem and a high level of gloominess was found. Dissatisfaction regarding physical appearance and body image was shown to be strongly correlated to self-esteem and self-worth in particular. Both the female and male survey population expressed a significantly higher level of performance and a lower level regarding the feeling of respect and self-worth. Finally, the linear regression analysis showed that 35% of the variance within anxiety and depression respectively is predicted by self-esteem.},
 author    = {Fagrenius, Jenny and Johansson Jensen, Lena},
 keyword   = {Självkänsla,unga vuxna,psykisk ohälsa,perfektionism,kropp,utseende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unga vuxnas psykiska ohälsa},
 year     = {2018},
}