Advanced

Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

Kalström, Matilda LU (2018) MRSK61 20181
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. Genom en kvalitativ innehållsanalys har teman identifierats utifrån framställningar av diskriminering i artiklarna. För att sedan kunna synliggöra diskriminering utifrån kön, klass och etnicitet används ett intersektionellt perspektiv som teori för att göra detta. Det valda intersektionella perspektivet ber en att se till följande i texter: hur den prostituerade talas om, medvetenhet av prostituerades bakgrund, om ett skapande av vi och dem görs samt... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. Genom en kvalitativ innehållsanalys har teman identifierats utifrån framställningar av diskriminering i artiklarna. För att sedan kunna synliggöra diskriminering utifrån kön, klass och etnicitet används ett intersektionellt perspektiv som teori för att göra detta. Det valda intersektionella perspektivet ber en att se till följande i texter: hur den prostituerade talas om, medvetenhet av prostituerades bakgrund, om ett skapande av vi och dem görs samt vilka röster som hörs i debatten.
De teman som utlästs för undersökning är utsatthet, orsak till utsatthet, ansvar, ett alternativt val samt rättigheter. Gemensamt för samtliga teman är att ett stort fokus centreras kring diskriminering gällande kön. Diskriminering gällande kön synliggörs tydligt för alla medan diskriminering gällande klass och etnicitet inte är representeras lika tydligt. Slutsatsen för denna studie är att genom att endast synliggöra diskriminering utifrån en av dessa tre aspekter går en miste om orsaker bakomliggande prostitution. Detta påverkar debatten i att fastna i frågor om huruvida prostitution är att anses som ett frivilligt val eller inte. Genom att synliggöra hur diskriminering utifrån de verktyg som det intersektionella perspektivet ger dras även slutsatsen att diskriminering gentemot prostituerade kan ifrågasättas att grund sig i mer än bara kön. (Less)
Popular Abstract
Title: "More than just gender? A qualitative study of the visualization of discrimination against prostitutes in the debate on legalization of prostitution"

The aim of this essay is to investigate how discrimination regarding gender, class and ethnicity towards prostitutes is made visible in the debate regarding legalization of prostitution in Sweden. The primary material for this study are articles of opinion, such as debate articles, published in the biggest newspapers in Sweden, within the time period of 2014 – 2016.

The method used is a qualitative content analysis which has been used to identify themes. To make the aspects of gender, class and ethnicity visible, a perspective of intersectionality has been used as theory for... (More)
Title: "More than just gender? A qualitative study of the visualization of discrimination against prostitutes in the debate on legalization of prostitution"

The aim of this essay is to investigate how discrimination regarding gender, class and ethnicity towards prostitutes is made visible in the debate regarding legalization of prostitution in Sweden. The primary material for this study are articles of opinion, such as debate articles, published in the biggest newspapers in Sweden, within the time period of 2014 – 2016.

The method used is a qualitative content analysis which has been used to identify themes. To make the aspects of gender, class and ethnicity visible, a perspective of intersectionality has been used as theory for this essay. The chosen perspective asks you to look at the following within the material: what voices are heard in the debate, how the prostitute is talked about, if there is an awareness about the prostitute’s background and if there is a separation of the prostitutes from others in the terms of we and them.

The identified themes from the investigation are exposure, causes for exposure, responsibility, an alternative choice and rights. Discrimination regarding gender is what the main focus of discrimination is on. Discrimination regarding class and ethnicity are not as visible. However, sometimes not even gender is visible as discrimination. This is thus one of the conclusions for this study: that discrimination regarding gender, class and ethnicity is being invisible in parts of the debate. This study concludes that without these aspects the debate gets stuck in questions regarding gender when it should be questioning if it is not more to it than just gender. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kalström, Matilda LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prostitution, diskriminering, intersektionalitet, debatt, media, Sverige, Amnesty International
language
Swedish
id
8942509
date added to LUP
2018-10-12 15:26:00
date last changed
2018-10-12 15:26:00
@misc{8942509,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. Genom en kvalitativ innehållsanalys har teman identifierats utifrån framställningar av diskriminering i artiklarna. För att sedan kunna synliggöra diskriminering utifrån kön, klass och etnicitet används ett intersektionellt perspektiv som teori för att göra detta. Det valda intersektionella perspektivet ber en att se till följande i texter: hur den prostituerade talas om, medvetenhet av prostituerades bakgrund, om ett skapande av vi och dem görs samt vilka röster som hörs i debatten. 
	De teman som utlästs för undersökning är utsatthet, orsak till utsatthet, ansvar, ett alternativt val samt rättigheter. Gemensamt för samtliga teman är att ett stort fokus centreras kring diskriminering gällande kön. Diskriminering gällande kön synliggörs tydligt för alla medan diskriminering gällande klass och etnicitet inte är representeras lika tydligt. Slutsatsen för denna studie är att genom att endast synliggöra diskriminering utifrån en av dessa tre aspekter går en miste om orsaker bakomliggande prostitution. Detta påverkar debatten i att fastna i frågor om huruvida prostitution är att anses som ett frivilligt val eller inte. Genom att synliggöra hur diskriminering utifrån de verktyg som det intersektionella perspektivet ger dras även slutsatsen att diskriminering gentemot prostituerade kan ifrågasättas att grund sig i mer än bara kön.},
 author    = {Kalström, Matilda},
 keyword   = {prostitution,diskriminering,intersektionalitet,debatt,media,Sverige,Amnesty International},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution},
 year     = {2018},
}