Advanced

Betydelsen av sociala nätverk för ensamkommande unga : en intervjustudie om sociala nätverk och socialt kapital

Cedlöf, Cecilia LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella föreningar har för betydelse för ensamkommande unga från Afghanistan. Utifrån de fem semistrukturerade intervjuerna jag genomfört, kommer uppsatsen undersöka betydelsen av sociala nätverk för informanterna och hur olika sociala nätverk påverkar dennes sociala kapital. Materialet analyseras utifrån Pierre Bourdieus och Robert D. Putnams teorier om hur sociala nätverk påverkar individen eller gruppen till att skapa ett ökat socialt kapital. Analysens resultat visar att de ensamkommande unga jag intervjuat, upplever svårigheter att inkluderas i majoritetssamhället på grund av samhälleliga strukturer, och språk-och kulturskillnader. Detta har inverkan på... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella föreningar har för betydelse för ensamkommande unga från Afghanistan. Utifrån de fem semistrukturerade intervjuerna jag genomfört, kommer uppsatsen undersöka betydelsen av sociala nätverk för informanterna och hur olika sociala nätverk påverkar dennes sociala kapital. Materialet analyseras utifrån Pierre Bourdieus och Robert D. Putnams teorier om hur sociala nätverk påverkar individen eller gruppen till att skapa ett ökat socialt kapital. Analysens resultat visar att de ensamkommande unga jag intervjuat, upplever svårigheter att inkluderas i majoritetssamhället på grund av samhälleliga strukturer, och språk-och kulturskillnader. Detta har inverkan på vilka sociala nätverk informanterna har tillgång till och deras möjligheterna att öka sitt sociala kapital. Resultatet uppvisar också betydelsen av ideella föreningar för informanterna, som att känna tillhörighet, att bli lyssnad till och att dessa möjliggör för ett aktivt deltagande inom föreningslivet. Sociala nätverk och ideella föreningar har en central roll för informanterna, till att skapa nya kontakter och bygga relationer mellan samhällsgrupper. Som i sin tur leder till en möjlighet för informanternas att öka sitt sociala kapital. Slutligen, belyser uppsatsen att sociala nätverk är viktiga för informanterna som kommit till Sverige ensamma. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to understand what social networks, social relations and non-profit associations are of importance to unaccompanied minors from Afghanistan. Five unaccompanied minors were interviewed to be able to investigate the importance of social networks. Furthermore, the thesis focuses to answer the question, how social networks affects these individual’s social capital. The material from the semi structured interviews will be analysed in relation to Pierre Bourdieu’s and Robert D. Putnam’s theories regarding, how social networks can result in more social capital for individuals or groups within society. The analysis shows that theses unaccompanied minors, experience difficulties in being included in majority society... (More)
The aim of this thesis is to understand what social networks, social relations and non-profit associations are of importance to unaccompanied minors from Afghanistan. Five unaccompanied minors were interviewed to be able to investigate the importance of social networks. Furthermore, the thesis focuses to answer the question, how social networks affects these individual’s social capital. The material from the semi structured interviews will be analysed in relation to Pierre Bourdieu’s and Robert D. Putnam’s theories regarding, how social networks can result in more social capital for individuals or groups within society. The analysis shows that theses unaccompanied minors, experience difficulties in being included in majority society because of social structures, language and cultural differences. Which has an impact on the ability to access different social networks and their opportunities to increase their social capital. The result also illustrates the importance of non-profit associations for these unaccompanied minors. Thereby theses non-profit associations functions as a facilitator for the feeling of belonging, being listened to and enabling active participation in the community. Social networks and non-profit associations are central for these unaccompanied minors to create new contacts and possibilities to build relationships between groups in the community. In order to develop better social capital. The final word, is that social networks have a significant role for unaccompanied minors who has come alone to Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cedlöf, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
The importance of social networks for unaccompanied minors : an interview study regarding social networks and social capital
course
MRSK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ensamkommande unga, semistrukturerad intervju, socialt kapital, Putnam, Bourdieu, sociala nätverk, ideella föreningar unaccompanied minors, semi structured interviews, social capital, social networks, non-profit associations
language
Swedish
id
8942687
date added to LUP
2018-08-20 11:15:19
date last changed
2018-08-20 11:15:19
@misc{8942687,
 abstract   = {The aim of this thesis is to understand what social networks, social relations and non-profit associations are of importance to unaccompanied minors from Afghanistan. Five unaccompanied minors were interviewed to be able to investigate the importance of social networks. Furthermore, the thesis focuses to answer the question, how social networks affects these individual’s social capital. The material from the semi structured interviews will be analysed in relation to Pierre Bourdieu’s and Robert D. Putnam’s theories regarding, how social networks can result in more social capital for individuals or groups within society. The analysis shows that theses unaccompanied minors, experience difficulties in being included in majority society because of social structures, language and cultural differences. Which has an impact on the ability to access different social networks and their opportunities to increase their social capital. The result also illustrates the importance of non-profit associations for these unaccompanied minors. Thereby theses non-profit associations functions as a facilitator for the feeling of belonging, being listened to and enabling active participation in the community. Social networks and non-profit associations are central for these unaccompanied minors to create new contacts and possibilities to build relationships between groups in the community. In order to develop better social capital. The final word, is that social networks have a significant role for unaccompanied minors who has come alone to Sweden.},
 author    = {Cedlöf, Cecilia},
 keyword   = {ensamkommande unga,semistrukturerad intervju,socialt kapital,Putnam,Bourdieu,sociala nätverk,ideella föreningar unaccompanied minors,semi structured interviews,social capital,social networks,non-profit associations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av sociala nätverk för ensamkommande unga : en intervjustudie om sociala nätverk och socialt kapital},
 year     = {2018},
}