Advanced

EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

Delay, Nicole LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. Resonemangen i sanktionsdebatten analyseras med ett konstruktivistiskt perspektiv om identitetsskapande som framhåller vikten av att undersöka hur aktörer förstår sig själva i relation till andra aktörer. Sanktioner kan förstås som kommunikativa handlingar, som skickar normativa signaler till både mottagare och det internationella samfundet. Det som är av intresse för denna studie är hur man kan tolka EU:s diskurs gällande sanktioner... (More)
Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. Resonemangen i sanktionsdebatten analyseras med ett konstruktivistiskt perspektiv om identitetsskapande som framhåller vikten av att undersöka hur aktörer förstår sig själva i relation till andra aktörer. Sanktioner kan förstås som kommunikativa handlingar, som skickar normativa signaler till både mottagare och det internationella samfundet. Det som är av intresse för denna studie är hur man kan tolka EU:s diskurs gällande sanktioner och dess funktion i den identitetsskapande processen. Här undersöks den relationella dimensionen av sanktioner och identitetsskapande mellan avsändare (EU) och mottagare (Ryssland). Där den diskursiva självbilden ger mening till sanktioner och den identitetsskapande processen tar sig uttryck i differentieringen mellan jaget och den andre. Studien blottlägger den multiskiktade naturen av diskursivt identitetsskapande, som i sin tur är beroende av förståelsen om jaget och föreställningar om den andre. Europaparlamentets debatt om sanktioner visar sig vara ett utrymme för ett aktivt identitetsskapande för EU. (Less)
Popular Abstract
This study examines the European Parliaments debates concerning the EU’s restrictive measures against Russia following the crisis in Ukraine. The restrictive measures are not evaluated in themselves, but rather how they function in the EU’s process of creating an international identity. I examine the argumentation of the sanctions debate through a constructivist perspective on identity formation, which emphasizes the relational character of how actors understand themselves in reference to others. Sanctions are understood as communicative acts in the sense that they are a response of norm violations in the international system. In turn, sending normative signals to target and the international community. The focus of this study is the... (More)
This study examines the European Parliaments debates concerning the EU’s restrictive measures against Russia following the crisis in Ukraine. The restrictive measures are not evaluated in themselves, but rather how they function in the EU’s process of creating an international identity. I examine the argumentation of the sanctions debate through a constructivist perspective on identity formation, which emphasizes the relational character of how actors understand themselves in reference to others. Sanctions are understood as communicative acts in the sense that they are a response of norm violations in the international system. In turn, sending normative signals to target and the international community. The focus of this study is the function of sanctions in the discursive process of EU’s identity formation. The relational character of sanctions between sender (EU) and target (Russia) is examined, which is informed by the EU’s discursive notion of the ‘Self’ and the ‘Other’. The study exposes the multi-layered nature of discursive identity formation, which in turn depends on the EU’s understanding of the ‘Self” and the conception of the ‘Other’. Findings of the study confirm that the European Parliament's debate on sanctions proves to be space for active identity formation for the EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Delay, Nicole LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Europeiska unionen, EU, identitet, sanktioner, restriktiva åtgärder, konstruktivism, Ryssland, normer, normativ, European Union, identity, sanctions, restrictive measures, Constructivism, Russia, norms, normative
language
Swedish
id
8942746
date added to LUP
2018-08-20 11:14:34
date last changed
2018-08-20 11:14:34
@misc{8942746,
 abstract   = {Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. Resonemangen i sanktionsdebatten analyseras med ett konstruktivistiskt perspektiv om identitetsskapande som framhåller vikten av att undersöka hur aktörer förstår sig själva i relation till andra aktörer. Sanktioner kan förstås som kommunikativa handlingar, som skickar normativa signaler till både mottagare och det internationella samfundet. Det som är av intresse för denna studie är hur man kan tolka EU:s diskurs gällande sanktioner och dess funktion i den identitetsskapande processen. Här undersöks den relationella dimensionen av sanktioner och identitetsskapande mellan avsändare (EU) och mottagare (Ryssland). Där den diskursiva självbilden ger mening till sanktioner och den identitetsskapande processen tar sig uttryck i differentieringen mellan jaget och den andre. Studien blottlägger den multiskiktade naturen av diskursivt identitetsskapande, som i sin tur är beroende av förståelsen om jaget och föreställningar om den andre. Europaparlamentets debatt om sanktioner visar sig vara ett utrymme för ett aktivt identitetsskapande för EU.},
 author    = {Delay, Nicole},
 keyword   = {Europeiska unionen,EU,identitet,sanktioner,restriktiva åtgärder,konstruktivism,Ryssland,normer,normativ,European Union,identity,sanctions,restrictive measures,Constructivism,Russia,norms,normative},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland},
 year     = {2018},
}