Advanced

Anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom.

Wawrysewycz, Olga LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom. Vilket anknytningsmönster var mest framträdande hos patienter med bipolär diagnos? Fanns det samband mellan stämningsläget och skattade anknytningsmönster? Självskattningsformuläret Relationship Questionnarie (RQ-Swe) användes som mätningsinstrument. Även frågor om patientens kön och ålder och stämningsläge ställdes. Patienter med bipolär diagnos som behandlas i den Allmänpsykiatriska öppenvården i två medelstora svenska städer tillfrågades om att delta studien. 37 patienter tackade ja till att delta i studien. Resultatet visar att otrygg anknytning, 64,86 %, var vanligast i undersökningspopulationen. Studien visade skillnader i anknytning beroende på... (More)
Studiens syfte var att undersöka anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom. Vilket anknytningsmönster var mest framträdande hos patienter med bipolär diagnos? Fanns det samband mellan stämningsläget och skattade anknytningsmönster? Självskattningsformuläret Relationship Questionnarie (RQ-Swe) användes som mätningsinstrument. Även frågor om patientens kön och ålder och stämningsläge ställdes. Patienter med bipolär diagnos som behandlas i den Allmänpsykiatriska öppenvården i två medelstora svenska städer tillfrågades om att delta studien. 37 patienter tackade ja till att delta i studien. Resultatet visar att otrygg anknytning, 64,86 %, var vanligast i undersökningspopulationen. Studien visade skillnader i anknytning beroende på kön. Olika fördelning av anknytningsmönster noteras bland män och kvinnor och det förekommer signifikanta skillnader mellan enskilda skattningsskalor bland de grupperna. Män hade endast trygg (sex fall, 54,55%) eller undvikande-avvisande anknytning (fem fall, 45,45%). Kvinnor hade alla fyra anknytningsmönster - trygg anknytning sju fall (26,92%), undvikande-avvisande anknytning tre fall (11,54%), ambivalent anknytning fem fall (19,23%) och undvikande-rädd anknytning elva fall (42,31%). Kvinnorna hade också signifikant högre värde på skalorna avsedda att mäta ambivalent och undvikande-rädd anknytning. Det fanns ingen signifikant skillnad i anknytningsmönster beroende på ålder eller stämningsläge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wawrysewycz, Olga LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
anknytning, anknytningsmönster, bipolär sjukdom
language
Swedish
id
8942989
date added to LUP
2018-06-04 09:40:42
date last changed
2018-06-04 09:40:42
@misc{8942989,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom. Vilket anknytningsmönster var mest framträdande hos patienter med bipolär diagnos? Fanns det samband mellan stämningsläget och skattade anknytningsmönster? Självskattningsformuläret Relationship Questionnarie (RQ-Swe) användes som mätningsinstrument. Även frågor om patientens kön och ålder och stämningsläge ställdes. Patienter med bipolär diagnos som behandlas i den Allmänpsykiatriska öppenvården i två medelstora svenska städer tillfrågades om att delta studien. 37 patienter tackade ja till att delta i studien. Resultatet visar att otrygg anknytning, 64,86 %, var vanligast i undersökningspopulationen. Studien visade skillnader i anknytning beroende på kön. Olika fördelning av anknytningsmönster noteras bland män och kvinnor och det förekommer signifikanta skillnader mellan enskilda skattningsskalor bland de grupperna. Män hade endast trygg (sex fall, 54,55%) eller undvikande-avvisande anknytning (fem fall, 45,45%). Kvinnor hade alla fyra anknytningsmönster - trygg anknytning sju fall (26,92%), undvikande-avvisande anknytning tre fall (11,54%), ambivalent anknytning fem fall (19,23%) och undvikande-rädd anknytning elva fall (42,31%). Kvinnorna hade också signifikant högre värde på skalorna avsedda att mäta ambivalent och undvikande-rädd anknytning. Det fanns ingen signifikant skillnad i anknytningsmönster beroende på ålder eller stämningsläge.},
 author    = {Wawrysewycz, Olga},
 keyword   = {anknytning,anknytningsmönster,bipolär sjukdom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom.},
 year     = {2018},
}