Advanced

Relationen mellan teampersonlighet och entreprenörers framgång i startup-processer

Elvander, Linnéa LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den aktuella studien undersökte sambandet mellan teampersonlighet och framgång i startup-processen av nya företag. För att undersöka detta samlades personlighetsdata samt data gällande genomförda startup-aktiviteter in från 32 team, vilka deltog i affärsutvecklingsprogram på någon av ett antal olika affärsinkubatorer, fördelade över fem svenska orter. Teampersonlighet operationaliserades som teamens medelvärden på de olika personlighetsdrag som inkluderades i studien. Personlighetens relation till generell framgång i startup-processen och till tre olika specifika utfallsmått undersöktes. Dessa var färdigställandet av en affärsplan, beviljandet av finansiering samt genomförandet av en första försäljning. För att besvara frågeställningarna... (More)
Den aktuella studien undersökte sambandet mellan teampersonlighet och framgång i startup-processen av nya företag. För att undersöka detta samlades personlighetsdata samt data gällande genomförda startup-aktiviteter in från 32 team, vilka deltog i affärsutvecklingsprogram på någon av ett antal olika affärsinkubatorer, fördelade över fem svenska orter. Teampersonlighet operationaliserades som teamens medelvärden på de olika personlighetsdrag som inkluderades i studien. Personlighetens relation till generell framgång i startup-processen och till tre olika specifika utfallsmått undersöktes. Dessa var färdigställandet av en affärsplan, beviljandet av finansiering samt genomförandet av en första försäljning. För att besvara frågeställningarna genomfördes tre logistiska regressionsanalyser samt en partiell korrelationsanalys. Resultaten stödde inte relationen mellan teampersonlighet och genomförandet av någon av de aktiviteter som använts som mått på framgång i studien, och inte heller mellan teampersonlighet och generell framgång i startup-processen. En diskussion förs kring i vilken utsträckning skillnader i personlighet har haft möjlighet att komma till uttryck som skillnader i beteenden och därmed genomförandet av olika uppgifter i startup-processen. Även operationaliseringen av teampersonlighet respektive framgång i startup-processen diskuteras. (Less)
Abstract
This study sought to examine the relationship between team personality and the success of new companies during their startup phases. Personality data was gathered along with data on what startup milestones the teams had managed to achieve. Thirty-two teams who participated in business development programmes in any of a number of business incubators, all located in Sweden, were included in the study. Team personality was operationalized as the team mean on the personality traits that were assessed in the study. The relationships between team personality and four different outcome measures were assessed. These were: completion of a business plan, the granting of external funding, first sale and general success during the startup phase. To... (More)
This study sought to examine the relationship between team personality and the success of new companies during their startup phases. Personality data was gathered along with data on what startup milestones the teams had managed to achieve. Thirty-two teams who participated in business development programmes in any of a number of business incubators, all located in Sweden, were included in the study. Team personality was operationalized as the team mean on the personality traits that were assessed in the study. The relationships between team personality and four different outcome measures were assessed. These were: completion of a business plan, the granting of external funding, first sale and general success during the startup phase. To answer the research questions three logistic regression analyses and one partial correlation analysis were conducted. The results did not support the relationship between team personality and any of the four outcome variables. The operationalization of team personality and startup success is discussed, as well as to what extent the startup context offers an opportunity for personality differences to be expressed as differences in behaviour, and ultimately as the completion of different activities in the startup process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elvander, Linnéa LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
personlighet, teampersonlighet, målmedvetenhet, utåtriktning, öppenhet, NEO PI-3, affärsinkubator, startup-företag.
language
Swedish
id
8943024
date added to LUP
2018-06-01 08:13:27
date last changed
2018-06-01 08:13:27
@misc{8943024,
 abstract   = {This study sought to examine the relationship between team personality and the success of new companies during their startup phases. Personality data was gathered along with data on what startup milestones the teams had managed to achieve. Thirty-two teams who participated in business development programmes in any of a number of business incubators, all located in Sweden, were included in the study. Team personality was operationalized as the team mean on the personality traits that were assessed in the study. The relationships between team personality and four different outcome measures were assessed. These were: completion of a business plan, the granting of external funding, first sale and general success during the startup phase. To answer the research questions three logistic regression analyses and one partial correlation analysis were conducted. The results did not support the relationship between team personality and any of the four outcome variables. The operationalization of team personality and startup success is discussed, as well as to what extent the startup context offers an opportunity for personality differences to be expressed as differences in behaviour, and ultimately as the completion of different activities in the startup process.},
 author    = {Elvander, Linnéa},
 keyword   = {personlighet,teampersonlighet,målmedvetenhet,utåtriktning,öppenhet,NEO PI-3,affärsinkubator,startup-företag.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationen mellan teampersonlighet och entreprenörers framgång i startup-processer},
 year     = {2018},
}