Advanced

Hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagsaktiviteter hos kvinnor i arbetsför ålder

Abdel Rahman, Samah LU and Ståhlberg, Camilla LU (2018) ATPK62 20181
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna i Sverige och är vanligast förekommande bland kvinnor. Många personer med RA drabbas av den kroniska tröttheten fatigue, vilket på sistone har uppmärksammats som ett av de mest besvärliga symtomen vid RA. Att det idag inte finns tillräckligt med forskning kring hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagen anser författarna vara en kunskapslucka inom arbetsterapi. Syfte: Att undersöka hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagen hos kvinnor i arbetsför ålder. Metod: En kvalitativ studie utfördes i form av semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor som hade diagnostiserats med RA och som upplevde fatigue. En manifest innehållsanalys användes för att analysera... (More)
Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna i Sverige och är vanligast förekommande bland kvinnor. Många personer med RA drabbas av den kroniska tröttheten fatigue, vilket på sistone har uppmärksammats som ett av de mest besvärliga symtomen vid RA. Att det idag inte finns tillräckligt med forskning kring hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagen anser författarna vara en kunskapslucka inom arbetsterapi. Syfte: Att undersöka hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagen hos kvinnor i arbetsför ålder. Metod: En kvalitativ studie utfördes i form av semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor som hade diagnostiserats med RA och som upplevde fatigue. En manifest innehållsanalys användes för att analysera resultatet, vilket utgick från begreppen i den arbetsterapeutiska praxismodellen MOHO. Resultat: De begrepp som användes utifrån MOHO var viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö. Resultatet som framkom visade i huvudsak att RA-relaterad fatigue inverkade på personernas viljekraft och vanebildning, i form av nedsatt motivation samt förlust av intressen och roller. Konklusion: Då det visat sig att RA-relaterad fatigue inverkar på vardagsaktiviteter, anser författarna att behovet av arbetsterapeutiska interventioner riktade till denna målgrupp är ett relevant forskningsområde. (Less)
Abstract
Background: Reumatoid arthritis (RA) is one of the most common rheumatic diseases in Sweden and is most frequent among women. Many people with RA get affected by the chronic tiredness fatigue, which lately has been noted as one of the most difficult symptoms along with RA. Since there is a lack of research regarding how RA-related fatigue affects everyday life, the authors consider this as a knowledge gap in occupational therapy. Purpose: To investigate how RA-related fatigue affects everyday life in women of working age. Method: A qualitative study was performed in terms of semistructured interviews with eight women diagnosed with RA, who had experienced fatigue. A manifest content analysis based on the concepts of the occupational... (More)
Background: Reumatoid arthritis (RA) is one of the most common rheumatic diseases in Sweden and is most frequent among women. Many people with RA get affected by the chronic tiredness fatigue, which lately has been noted as one of the most difficult symptoms along with RA. Since there is a lack of research regarding how RA-related fatigue affects everyday life, the authors consider this as a knowledge gap in occupational therapy. Purpose: To investigate how RA-related fatigue affects everyday life in women of working age. Method: A qualitative study was performed in terms of semistructured interviews with eight women diagnosed with RA, who had experienced fatigue. A manifest content analysis based on the concepts of the occupational practice model MOHO was applied to analyze the interviews. Result: The concepts used from MOHO was volition, habituation, performance capacity and environment. The result showed that RA-related fatigue primarily had an impact on the participants' volition and habituation, mostly in terms of motivation and loss of interests and roles. Conclusion: As it emerged that RA-related fatigue affects everyday activities, the authors consider a need for occupational interventions directed towards this focus group to be a relevant research area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdel Rahman, Samah LU and Ståhlberg, Camilla LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Occupational therapy, MOHO, Volition, Habituation, Performance capacity, Environment
language
Swedish
id
8943131
date added to LUP
2018-06-05 11:40:47
date last changed
2018-06-05 11:40:47
@misc{8943131,
 abstract   = {Background: Reumatoid arthritis (RA) is one of the most common rheumatic diseases in Sweden and is most frequent among women. Many people with RA get affected by the chronic tiredness fatigue, which lately has been noted as one of the most difficult symptoms along with RA. Since there is a lack of research regarding how RA-related fatigue affects everyday life, the authors consider this as a knowledge gap in occupational therapy. Purpose: To investigate how RA-related fatigue affects everyday life in women of working age. Method: A qualitative study was performed in terms of semistructured interviews with eight women diagnosed with RA, who had experienced fatigue. A manifest content analysis based on the concepts of the occupational practice model MOHO was applied to analyze the interviews. Result: The concepts used from MOHO was volition, habituation, performance capacity and environment. The result showed that RA-related fatigue primarily had an impact on the participants' volition and habituation, mostly in terms of motivation and loss of interests and roles. Conclusion: As it emerged that RA-related fatigue affects everyday activities, the authors consider a need for occupational interventions directed towards this focus group to be a relevant research area.},
 author    = {Abdel Rahman, Samah and Ståhlberg, Camilla},
 keyword   = {Occupational therapy,MOHO,Volition,Habituation,Performance capacity,Environment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur RA-relaterad fatigue påverkar vardagsaktiviteter hos kvinnor i arbetsför ålder},
 year     = {2018},
}