Advanced

Effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Asklöf, Tim LU (2018) NEKH03 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Inför kommande val rankas hälso- och sjukvårdsfrågorna som den viktigaste av väljarna. Problem som vårdköer, resursproblem och arbetsvillkor är några av de problem som lyfts fram som de viktigaste att åtgärda. Från medialt håll ligger fokus framförallt på vad de menar är en kraftig brist på sjuksköterskor. Samtidigt har antalet läkare ökat betydligt under en längre period. Från vårdens sida har mycket fokus legat på den omfattande administrationen som klinisk personal idag arbetar med. Istället för att vårda patienter går mycket tid åt till att fylla i blanketter, skriva journaler, rapportera in till olika register och andra administrativt relaterade arbetsuppgifter. En yrkesgrupp som potentiellt sätt skulle kunna avlasta läkare och... (More)
Inför kommande val rankas hälso- och sjukvårdsfrågorna som den viktigaste av väljarna. Problem som vårdköer, resursproblem och arbetsvillkor är några av de problem som lyfts fram som de viktigaste att åtgärda. Från medialt håll ligger fokus framförallt på vad de menar är en kraftig brist på sjuksköterskor. Samtidigt har antalet läkare ökat betydligt under en längre period. Från vårdens sida har mycket fokus legat på den omfattande administrationen som klinisk personal idag arbetar med. Istället för att vårda patienter går mycket tid åt till att fylla i blanketter, skriva journaler, rapportera in till olika register och andra administrativt relaterade arbetsuppgifter. En yrkesgrupp som potentiellt sätt skulle kunna avlasta läkare och sjuksköterskor från administrativa arbetsuppgifter är vårdadministratörer. Uppsatsen har undersökt hur dessa tre yrkesgrupper påverkar vården genom paneldata och utifrån olika mått på kvalitet och effektivitet. Resultatet är inte entydigt. Läkarna uppvisar framförallt en minskad effektivitet desto fler de blir i antal sett ur ekonomiskt perspektiv. Samtidigt genererar fler läkare en bättre vårdkvalitet i två utav tre modeller. För den tredje är resultatet det motsatta. Antalet sjuksköterskor uppvisade ingen signifikant korrelation på de mått som används i uppsatsen. Antalet vårdadministratörer var negativt korrelerat med den sjukvårdsrelaterade dödligheten men positivt korrelerad med den undvikbara slutenvården. Vidare hade de en negativ korrelation på kostnaden per patient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asklöf, Tim LU
supervisor
organization
alternative title
Hur antalet läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer påverkar effektivitet och kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård
course
NEKH03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälso- och sjukvård, effektivitet, kvalitet, sjukvårdskostnader, offentlig ekonomi, läkare, sjuksköterskor, vårdadministratörer
language
Swedish
id
8943209
date added to LUP
2018-07-05 11:22:47
date last changed
2018-07-05 11:22:47
@misc{8943209,
 abstract   = {Inför kommande val rankas hälso- och sjukvårdsfrågorna som den viktigaste av väljarna. Problem som vårdköer, resursproblem och arbetsvillkor är några av de problem som lyfts fram som de viktigaste att åtgärda. Från medialt håll ligger fokus framförallt på vad de menar är en kraftig brist på sjuksköterskor. Samtidigt har antalet läkare ökat betydligt under en längre period. Från vårdens sida har mycket fokus legat på den omfattande administrationen som klinisk personal idag arbetar med. Istället för att vårda patienter går mycket tid åt till att fylla i blanketter, skriva journaler, rapportera in till olika register och andra administrativt relaterade arbetsuppgifter. En yrkesgrupp som potentiellt sätt skulle kunna avlasta läkare och sjuksköterskor från administrativa arbetsuppgifter är vårdadministratörer. Uppsatsen har undersökt hur dessa tre yrkesgrupper påverkar vården genom paneldata och utifrån olika mått på kvalitet och effektivitet. Resultatet är inte entydigt. Läkarna uppvisar framförallt en minskad effektivitet desto fler de blir i antal sett ur ekonomiskt perspektiv. Samtidigt genererar fler läkare en bättre vårdkvalitet i två utav tre modeller. För den tredje är resultatet det motsatta. Antalet sjuksköterskor uppvisade ingen signifikant korrelation på de mått som används i uppsatsen. Antalet vårdadministratörer var negativt korrelerat med den sjukvårdsrelaterade dödligheten men positivt korrelerad med den undvikbara slutenvården. Vidare hade de en negativ korrelation på kostnaden per patient.},
 author    = {Asklöf, Tim},
 keyword   = {Hälso- och sjukvård,effektivitet,kvalitet,sjukvårdskostnader,offentlig ekonomi,läkare,sjuksköterskor,vårdadministratörer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvård},
 year     = {2018},
}