Advanced

Gymnasieungdomars anknytningsmönster och känsla av sammanhang i relation till betyg

Aspelin, Åsa LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
För att undersöka eventuella samband mellan skolungdomars anknytningsmönster, känsla av sammanhang (SOC) och skolresultat, gjordes en undersökning av fyra samhällsvetenskapsklasser i årskurs 2 på en gymnasieskola i södra Sverige, totalt 82 respondenter. Anknytningsmönster undersöktes med hjälp av den svenska versionen av ASQ-formuläret, SOC-29 användes för att fastställa nivån av känsla av sammanhang och betygsresultat i matematik, engelska och svenska samlades in för att mäta skolprestation. Undersökningsurvalets anknytningsmönster tycks överensstämma med tidigare studier och det finns ingen skillnad mellan könen. Det finns inget signifikant samband mellan anknytningsmönster och betygsresultat i denna undersökning och inga tidigare... (More)
För att undersöka eventuella samband mellan skolungdomars anknytningsmönster, känsla av sammanhang (SOC) och skolresultat, gjordes en undersökning av fyra samhällsvetenskapsklasser i årskurs 2 på en gymnasieskola i södra Sverige, totalt 82 respondenter. Anknytningsmönster undersöktes med hjälp av den svenska versionen av ASQ-formuläret, SOC-29 användes för att fastställa nivån av känsla av sammanhang och betygsresultat i matematik, engelska och svenska samlades in för att mäta skolprestation. Undersökningsurvalets anknytningsmönster tycks överensstämma med tidigare studier och det finns ingen skillnad mellan könen. Det finns inget signifikant samband mellan anknytningsmönster och betygsresultat i denna undersökning och inga tidigare studier har funnits att jämföra med. SOC-resultaten i undersökningsurvalet tycks låga vid jämförelser med tidigare studier. Att det i urvalet finns signifikant skillnad i SOC-resultat mellan könen stämmer däremot med tidigare undersökningar i det att männen rapporterar något högre resultat än kvinnorna. SOC-resultaten i denna undersökning är inte signifikant korrelerat med betygsresultaten vilket andra studier visat. Mellan trygg- respektive otrygg anknytning och SOC-resultat finns signifikant korrelation där tryggt anknutna ungdomar har högre SOC jämfört med de otryggt anknutna. Detta resultat stämmer med tidigare undersökningar. (Less)
Abstract
To investigate possible relationships between attachment style, sense of coherence (SOC) and school results for adolescents, a study of four social science classes in grade 2 was conducted at a secondary school in southern Sweden, a total of 82 respondents. Attachment style was investigated using the Swedish version of the ASQ form, SOC-29 was used to determine the level of sense of coherence and grade results in mathematics, English and Swedish were collected to measure school performance. The survey sample result of attachment styles appears to be consistent with previous studies and there is no difference between the sexes. There is no significant relationship between attachment style and grade results in this study and no previous... (More)
To investigate possible relationships between attachment style, sense of coherence (SOC) and school results for adolescents, a study of four social science classes in grade 2 was conducted at a secondary school in southern Sweden, a total of 82 respondents. Attachment style was investigated using the Swedish version of the ASQ form, SOC-29 was used to determine the level of sense of coherence and grade results in mathematics, English and Swedish were collected to measure school performance. The survey sample result of attachment styles appears to be consistent with previous studies and there is no difference between the sexes. There is no significant relationship between attachment style and grade results in this study and no previous studies have been found to compare. The SOC results in the survey sample appear to be low in comparison with previous studies. The fact that there is a significant difference in SOC results between the sexes in the sample is, on the other hand, consistent with previous surveys in that men report somewhat higher results compared women. The SOC results in this study are not significantly correlated with the grade results, as other studies have shown. Between secure and insecure attachment and SOC results, there is significant correlation where securely attached adolescents have a higher SOC compared to the insecurely attached. This result is consistent with previous surveys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aspelin, Åsa LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Anknytningsmönster, ASQ, känsla av sammanhang, SOC, betyg Attachment style, Sense of Coherence, School grade
language
Swedish
id
8943234
date added to LUP
2018-06-04 10:24:02
date last changed
2018-06-04 10:24:02
@misc{8943234,
 abstract   = {To investigate possible relationships between attachment style, sense of coherence (SOC) and school results for adolescents, a study of four social science classes in grade 2 was conducted at a secondary school in southern Sweden, a total of 82 respondents. Attachment style was investigated using the Swedish version of the ASQ form, SOC-29 was used to determine the level of sense of coherence and grade results in mathematics, English and Swedish were collected to measure school performance. The survey sample result of attachment styles appears to be consistent with previous studies and there is no difference between the sexes. There is no significant relationship between attachment style and grade results in this study and no previous studies have been found to compare. The SOC results in the survey sample appear to be low in comparison with previous studies. The fact that there is a significant difference in SOC results between the sexes in the sample is, on the other hand, consistent with previous surveys in that men report somewhat higher results compared women. The SOC results in this study are not significantly correlated with the grade results, as other studies have shown. Between secure and insecure attachment and SOC results, there is significant correlation where securely attached adolescents have a higher SOC compared to the insecurely attached. This result is consistent with previous surveys.},
 author    = {Aspelin, Åsa},
 keyword   = {Anknytningsmönster,ASQ,känsla av sammanhang,SOC,betyg Attachment style,Sense of Coherence,School grade},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gymnasieungdomars anknytningsmönster och känsla av sammanhang i relation till betyg},
 year     = {2018},
}