Advanced

Det mångfacetterade pensionärslivet: En interpretativ fenomenologisk analys av pensionerade låg- och mellanstadielärares berättelser

Skansholm, Sara LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pensionerade lärare som undervisat på låg- och mellanstadiet upplever och beskriver sin tillvaro. Deltagarnas upplevelser av övergången från arbete till pension, identiteten som pensionär samt möjligheter och svårigheter under pensionärslivet och hantering av dessa undersöks.
Metod: Studien är fenomenologisk. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem deltagare. Dessa hade arbetat som lärare på låg- eller mellanstadiet, gått i ålderspension och varit pensionerade mellan två och nio år. Deltagarna var kvinnor. Intervjumaterialet analyserades med interpretativ fenomenologisk analys (IPA).
Resultat: Fem huvudteman identifierades: Pensionering som en process, Att förhålla sig till det tidigare... (More)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pensionerade lärare som undervisat på låg- och mellanstadiet upplever och beskriver sin tillvaro. Deltagarnas upplevelser av övergången från arbete till pension, identiteten som pensionär samt möjligheter och svårigheter under pensionärslivet och hantering av dessa undersöks.
Metod: Studien är fenomenologisk. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem deltagare. Dessa hade arbetat som lärare på låg- eller mellanstadiet, gått i ålderspension och varit pensionerade mellan två och nio år. Deltagarna var kvinnor. Intervjumaterialet analyserades med interpretativ fenomenologisk analys (IPA).
Resultat: Fem huvudteman identifierades: Pensionering som en process, Att förhålla sig till det tidigare arbetet, Att hitta balans i pensionärslivet, Att ha resurser och Framtida hälsa och åldrande. Det fanns en vilja och ett behov av att sätta punkt för arbetslivet, bevara kollegiala relationer och delar av yrkesidentiteten, vara aktiv som pensionär, hjälpa andra samt balansera tiden och egna och andras behov. Inre drivkraft och inställning samt social gemenskap var genomgående betydelsefulla hanteringsresurser. En fungerande ekonomi var viktig under pensionärslivet och kunde möjliggöras på olika sätt. Oro för försämrad framtida hälsa, särskilt demenssjukdomar, samexisterade med framtidsönskningar och acceptans av åldrandet.
Slutsatser: Analysen visar att pensioneringen, identiteten som pensionär och pensionärslivet i stort upplevdes som komplexa och flerdimensionella fenomen. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to explore how retired teachers, who had worked in a primary school setting, experience and describe their lives. The study investigates the transition from working to retired life, retiree identity and possibilities and difficulties in the retired life.
Method: The study has a phenomenological approach. Semi-structured interviews were conducted with five participants. The participants had worked as teachers in a primary school setting, had retired because of age and had been retired between two and nine years. All participants were women. The interview material was analysed with interpretative phenomenological analysis (IPA).
Results: Five main themes were identified: Retirement as a process,... (More)
Purpose: The purpose of this study is to explore how retired teachers, who had worked in a primary school setting, experience and describe their lives. The study investigates the transition from working to retired life, retiree identity and possibilities and difficulties in the retired life.
Method: The study has a phenomenological approach. Semi-structured interviews were conducted with five participants. The participants had worked as teachers in a primary school setting, had retired because of age and had been retired between two and nine years. All participants were women. The interview material was analysed with interpretative phenomenological analysis (IPA).
Results: Five main themes were identified: Retirement as a process, Relating to the former work, Finding balance in the retired life, Having resources and Future health and aging. The participants expressed a need and a desire to bring their working life to an end and still maintain relations with former colleagues as well as parts of their working identity. The desired balance was between being active, helping others and still finding time for yourself. Mental driving force and attitude served as important coping resources along with a continuous sense of group belonging. Economic stability was important in the retired life and could be obtained in a number of ways. A worry about future declining health, in particular dementia, coexisted with wishes for the future and acceptance of aging.
Conclusions: The analysis shows that retirement, retiree identity and the retired life in general were experienced as complex and multidimensional phenomena by the participants. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skansholm, Sara LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
psykologi, pension, lärare, upplevelse, IPA, interpretativ fenomenologisk analys, fenomenologi, hermeneutik, kvalitativ forskning
language
Swedish
id
8943391
date added to LUP
2018-06-01 08:17:57
date last changed
2018-06-01 08:17:57
@misc{8943391,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this study is to explore how retired teachers, who had worked in a primary school setting, experience and describe their lives. The study investigates the transition from working to retired life, retiree identity and possibilities and difficulties in the retired life.
Method: The study has a phenomenological approach. Semi-structured interviews were conducted with five participants. The participants had worked as teachers in a primary school setting, had retired because of age and had been retired between two and nine years. All participants were women. The interview material was analysed with interpretative phenomenological analysis (IPA).
Results: Five main themes were identified: Retirement as a process, Relating to the former work, Finding balance in the retired life, Having resources and Future health and aging. The participants expressed a need and a desire to bring their working life to an end and still maintain relations with former colleagues as well as parts of their working identity. The desired balance was between being active, helping others and still finding time for yourself. Mental driving force and attitude served as important coping resources along with a continuous sense of group belonging. Economic stability was important in the retired life and could be obtained in a number of ways. A worry about future declining health, in particular dementia, coexisted with wishes for the future and acceptance of aging.
Conclusions: The analysis shows that retirement, retiree identity and the retired life in general were experienced as complex and multidimensional phenomena by the participants.},
 author    = {Skansholm, Sara},
 keyword   = {psykologi,pension,lärare,upplevelse,IPA,interpretativ fenomenologisk analys,fenomenologi,hermeneutik,kvalitativ forskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det mångfacetterade pensionärslivet: En interpretativ fenomenologisk analys av pensionerade låg- och mellanstadielärares berättelser},
 year     = {2018},
}