Advanced

Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

Dautovic Bergh, Cecilia LU and Damsgaard Rapp, Jenny LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. Frågeformulären KEDS, DERS och HADS fylldes i vid början och slutet av behandlingen samt vid tremånaders-uppföljningen. Patientgruppen visade en signifikanta förbättringar på samtliga skalor, dvs de självskattade måtten på stressrelaterad utmattning, affektreglering samt ångest och depression, efter behandlingen och... (More)
Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. Frågeformulären KEDS, DERS och HADS fylldes i vid början och slutet av behandlingen samt vid tremånaders-uppföljningen. Patientgruppen visade en signifikanta förbättringar på samtliga skalor, dvs de självskattade måtten på stressrelaterad utmattning, affektreglering samt ångest och depression, efter behandlingen och vid tremånaders-uppföljningen. Medelvärdena för affektreglering var över skalans kritiska gräns vid alla tre mättillfällena, vilket indikerar sämre affektreglering för dessa deltagare med utmattningssyndrom. Studiens resultat indikerar att det finns en koppling mellan affektreglering och utmattning. Även om resultaten inte kan visa på kausalitet, indikerar studiens fynd att båda parametrar kan mediera varandra. Sammanfattningsvis visar studien på att behandling som fokuserar på att öka en individs förmåga till hälsosam affektreglering kan vara en salutogen faktor för stresshantering. (Less)
Abstract
The present study examines if there is a link between symptom reduction of exhaustion and improved affect regulation. Twenty-six patients with exhaustion disorder according to National Board of Health and Welfare (NBHW) criteria participated in 6 to 14 CBT-based (11 patients) or PDT/IPT-based treatment (15 patients) sessions focusing on symptom reduction and attunement to various bodily sensations: fatigue, stress level and emotion. The questionnaires KEDS, DERS and HADS were collected at the start of treatment, at the end of treatment and at a three-month follow-up. The patient group showed significant improvement on all self-rated health questionnaires, i.e. level of exhaustion, affect regulation, depression and anxiety, after treatment... (More)
The present study examines if there is a link between symptom reduction of exhaustion and improved affect regulation. Twenty-six patients with exhaustion disorder according to National Board of Health and Welfare (NBHW) criteria participated in 6 to 14 CBT-based (11 patients) or PDT/IPT-based treatment (15 patients) sessions focusing on symptom reduction and attunement to various bodily sensations: fatigue, stress level and emotion. The questionnaires KEDS, DERS and HADS were collected at the start of treatment, at the end of treatment and at a three-month follow-up. The patient group showed significant improvement on all self-rated health questionnaires, i.e. level of exhaustion, affect regulation, depression and anxiety, after treatment and at three-month follow-up. Emotion regulation means were above the cutoff at all three intervals, indicating poorer emotion regulation for this sample of participants with exhaustion disorder. Hence, the results suggest that there is a connection between emotion regulation and exhaustion. Though causality cannot be presumed, the findings support that both parameters may mediate the other. In summary, the study’s clinical implication is that enhancing an individual’s capacity for healthy emotion regulation could be a salutogenic factor for stress management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dautovic Bergh, Cecilia LU and Damsgaard Rapp, Jenny LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
emotion regulation, affect regulation, burnout, exhaustion disorder, stress, KEDS, DERS, HADS, primary care, stress management
language
English
id
8943531
date added to LUP
2018-06-04 13:12:01
date last changed
2018-06-04 13:12:01
@misc{8943531,
 abstract   = {The present study examines if there is a link between symptom reduction of exhaustion and improved affect regulation. Twenty-six patients with exhaustion disorder according to National Board of Health and Welfare (NBHW) criteria participated in 6 to 14 CBT-based (11 patients) or PDT/IPT-based treatment (15 patients) sessions focusing on symptom reduction and attunement to various bodily sensations: fatigue, stress level and emotion. The questionnaires KEDS, DERS and HADS were collected at the start of treatment, at the end of treatment and at a three-month follow-up. The patient group showed significant improvement on all self-rated health questionnaires, i.e. level of exhaustion, affect regulation, depression and anxiety, after treatment and at three-month follow-up. Emotion regulation means were above the cutoff at all three intervals, indicating poorer emotion regulation for this sample of participants with exhaustion disorder. Hence, the results suggest that there is a connection between emotion regulation and exhaustion. Though causality cannot be presumed, the findings support that both parameters may mediate the other. In summary, the study’s clinical implication is that enhancing an individual’s capacity for healthy emotion regulation could be a salutogenic factor for stress management.},
 author    = {Dautovic Bergh, Cecilia and Damsgaard Rapp, Jenny},
 keyword   = {emotion regulation,affect regulation,burnout,exhaustion disorder,stress,KEDS,DERS,HADS,primary care,stress management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?},
 year     = {2018},
}