Advanced

Smärta och smärtlindring vid medicinsk abort

Behrndtz, Felicia LU and Reuterswärd, Maja LU (2018) SJSK20 20181
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Introduktion: Medicinsk abort är den vanligaste metoden för abort världen över. Metoden har haft stor betydelse för kvinnohälsan relaterat till dess icke-invasiva tillvägagångssätt, vilket medför minskad risk för komplikationer. Den vanligast rapporterade bieffekten är blödning och buksmärta. Syfte: Belysa kvinnors erfarenheter av smärta och smärtlindring vid medicinsk abort. Metod: En litteraturstudie genomfördes. Åtta artiklar ikluderades i det slutliga resultatet. En integrerad innehållsanalys resulterade i tre teman. Resultatet diskuterades med Katharine Kolcabas Comfort Theory som teoretiskt ramverk. Resultat: Bristamde smärtlindrning, bemötandets betydelse och behovet av stöd var de tre huvudsakliga erfarenheterna som kvinnor... (More)
Introduktion: Medicinsk abort är den vanligaste metoden för abort världen över. Metoden har haft stor betydelse för kvinnohälsan relaterat till dess icke-invasiva tillvägagångssätt, vilket medför minskad risk för komplikationer. Den vanligast rapporterade bieffekten är blödning och buksmärta. Syfte: Belysa kvinnors erfarenheter av smärta och smärtlindring vid medicinsk abort. Metod: En litteraturstudie genomfördes. Åtta artiklar ikluderades i det slutliga resultatet. En integrerad innehållsanalys resulterade i tre teman. Resultatet diskuterades med Katharine Kolcabas Comfort Theory som teoretiskt ramverk. Resultat: Bristamde smärtlindrning, bemötandets betydelse och behovet av stöd var de tre huvudsakliga erfarenheterna som kvinnor rapporterade kring smärta och smärtlindring vid medicinsk abort. Fysisk smärta verkar intensifieras av obehandlad psykisk smärta. Slutsats: Resultatet pekar på ett samband mellan fysisk och psykisk smärta. Inom ramen för psykisk smärta verkar samhällsstigma och självstigma spela en stor roll. Ett holistiskt förhållningssätt till smärta och smärtlindring framhålls för klinisk verksamhet och vidare forskning. (Less)
Abstract
Introduction: Medical abortion is the most common method of induced pregnancy termination worldwide. It has made a significant difference in women’s health due to it being a non-invasive method, thus minimizing the risk of complications. The most commonly reported side effect is bleeding and abdominal pain. Aim: To illuminate women’s experiences of pain and pain relief during medical abortion. Method: A literature review was conducted. Eight articles where included in the final results. Content analysis of the collected data resulted in three themes. The results were discussed within the theoretical framework of Katharine Kolcaba’s Comfort Theory. Results: Insufficient pain relief, substandard relationships and the need of support where... (More)
Introduction: Medical abortion is the most common method of induced pregnancy termination worldwide. It has made a significant difference in women’s health due to it being a non-invasive method, thus minimizing the risk of complications. The most commonly reported side effect is bleeding and abdominal pain. Aim: To illuminate women’s experiences of pain and pain relief during medical abortion. Method: A literature review was conducted. Eight articles where included in the final results. Content analysis of the collected data resulted in three themes. The results were discussed within the theoretical framework of Katharine Kolcaba’s Comfort Theory. Results: Insufficient pain relief, substandard relationships and the need of support where the three main experiences women undergoing medical abortion reported regarding pain and pain relief. Physical pain seems to be intensified by untreated psychological pain. Conclusion: The results point to a correlation between perceived physical pain and psychological pain. Within the frames of psychological pain, perceived stigma from oneself and society regarding abortions, seems to have a significant role. A holistic approach to pain and pain relief is encouraged within clinical care settings and future research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Behrndtz, Felicia LU and Reuterswärd, Maja LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medicinsk abort, erfarenhet av smärta, erfarenhet av smärtlindring
language
Swedish
id
8943674
date added to LUP
2018-06-26 15:27:51
date last changed
2018-06-26 15:27:51
@misc{8943674,
 abstract   = {Introduction: Medical abortion is the most common method of induced pregnancy termination worldwide. It has made a significant difference in women’s health due to it being a non-invasive method, thus minimizing the risk of complications. The most commonly reported side effect is bleeding and abdominal pain. Aim: To illuminate women’s experiences of pain and pain relief during medical abortion. Method: A literature review was conducted. Eight articles where included in the final results. Content analysis of the collected data resulted in three themes. The results were discussed within the theoretical framework of Katharine Kolcaba’s Comfort Theory. Results: Insufficient pain relief, substandard relationships and the need of support where the three main experiences women undergoing medical abortion reported regarding pain and pain relief. Physical pain seems to be intensified by untreated psychological pain. Conclusion: The results point to a correlation between perceived physical pain and psychological pain. Within the frames of psychological pain, perceived stigma from oneself and society regarding abortions, seems to have a significant role. A holistic approach to pain and pain relief is encouraged within clinical care settings and future research.},
 author    = {Behrndtz, Felicia and Reuterswärd, Maja},
 keyword   = {medicinsk abort,erfarenhet av smärta,erfarenhet av smärtlindring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärta och smärtlindring vid medicinsk abort},
 year     = {2018},
}