Advanced

Hållbart resande i socialt utsatta områden

Hansson, Anna LU (2018) MVEM30 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
Road transportation is a large source of greenhouse gas emissions and contributor to climate change. To reduce the negative environmental impact from road transportation, the use of cars as a mode of transport should be reduced. This can be done by changed travel habits and sustainable transport planning. Previously, transportation planning and new investments have often been limited to higher socioeconomic areas, whereas low socioeconomic areas to a high degree have been left unconsidered. To achieve a sustainable transport system, both environmentally and socially, society should be considered as a whole. It is therefore of importance to study and understand the conditions of socially vulnerable areas as well.

This study aimed to... (More)
Road transportation is a large source of greenhouse gas emissions and contributor to climate change. To reduce the negative environmental impact from road transportation, the use of cars as a mode of transport should be reduced. This can be done by changed travel habits and sustainable transport planning. Previously, transportation planning and new investments have often been limited to higher socioeconomic areas, whereas low socioeconomic areas to a high degree have been left unconsidered. To achieve a sustainable transport system, both environmentally and socially, society should be considered as a whole. It is therefore of importance to study and understand the conditions of socially vulnerable areas as well.

This study aimed to provide a deeper understanding of travel habits and attitudes in these areas towards a sustainable transport system. This was done by studying previous research and by analyzing data from travel surveys. A socially vulnerable area, Rosengård, in Malmö was chosen as a case study for the data analysis. The data from Rosengård was compared to a higher socioeconomic area, Västra Hamnen (also in Malmö) and the entire municipality of Malmö to identify possible differences, in relation to sustainable transportation, between areas of different socioeconomic status. Also, different subgroups, based on age, gender and origin, on Rosengård were analyzed from the travel surveys to identify possible differences between these groups.

The results indicate that there are differences between lower socioeconomic areas and other areas, in regards to sustainable transportation. Although there is an environmental concern on Rosengård, transportation by car is still often perceived as a necessary mode of transport. Nevertheless, public transport is also rated highly. Therefore, future transportation planning is advised to consider all socioeconomic groups of the population in order to reduce car use and thereby reduce the negative environmental impact. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hållbart resande i socialt utsatta områden

En studie som genomförts vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) visar på att det finns vissa skillnader vad gäller resvanor i socialt utsatta områden jämfört med andra områden. På Rosengård i Malmö upplevs exempelvis behovet av att använda bilen som större jämfört med genomsnittet för Malmö kommun. Dessutom är cykeltillgången för området väldigt låg, medan användningen av kollektivtrafik är betydligt högre. Resultatet tyder på att socialt utsatta områden bör prioriteras i högre utsträckning och för att satsningar och åtgärder ska ge önskade positiva effekter bör de införas efter djupare dialog med medborgarna.

Klimatförändringarna är ett av framtidens största hot mot samhället.... (More)
Hållbart resande i socialt utsatta områden

En studie som genomförts vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) visar på att det finns vissa skillnader vad gäller resvanor i socialt utsatta områden jämfört med andra områden. På Rosengård i Malmö upplevs exempelvis behovet av att använda bilen som större jämfört med genomsnittet för Malmö kommun. Dessutom är cykeltillgången för området väldigt låg, medan användningen av kollektivtrafik är betydligt högre. Resultatet tyder på att socialt utsatta områden bör prioriteras i högre utsträckning och för att satsningar och åtgärder ska ge önskade positiva effekter bör de införas efter djupare dialog med medborgarna.

Klimatförändringarna är ett av framtidens största hot mot samhället. Utsläpp av växthusgaser genom mänsklig aktivitet sker i alltför hög utsträckning och utgör en stor påfrestning för vår planet. En stor bidragande faktor är utsläpp från transporter. För att minska den negativa klimatpåverkan måste utsläppen från transporter reduceras. Bilanvändningen måste minska och användningen av andra färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik måste öka, så att ett hållbart transportsystem kan uppnås. Det görs flertalet satsningar inom transportområdet för att ett skifte mot en användning av mer hållbara färdmedel ska ske. Dessa satsningar prioriteras oftast i stadsdelar med god socioekonomisk status och sällan i socialt utsatta områden. För att ett hållbart transportsystem, både miljömässigt och socialt, ska kunna uppnås måste hänsyn tas till hela samhället.

Denna studie syftar till att ge en ökad förståelse för hur resvanor ser ut i socialt utsatta områden, vad som påverkar resvanorna och hur den sociala hållbarheten påverkas av transportsystemets utformning. Studien syftar även till att ge en bild av hur attityden och förändringsbenägenheten ser ut i ett sådant utsatt område, Rosengård i Malmö. Metoden för att uppnå studiens syfte har utgjorts av dataanalys av tidigare utförda resvaneundersökningar och genom litteraturstudie. Resultatet hoppas kunna bidra till ett bredare underlag för transportplaneringen och synliggöra vikten av att planeringen sker med hela samhället i åtanke.


Intern handledare: Lena Hiselius, Trafik och väg, Lunds universitet
Extern handledare: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB
Examensarbete 30 hp i Tillämpad klimatstrategi 2018
CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Trivector Traffic AB (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Anna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sustainable transportation planning, climate change, travel habits, attitudes
language
Swedish
id
8943824
date added to LUP
2018-06-11 10:33:29
date last changed
2018-06-11 10:33:29
@misc{8943824,
 abstract   = {Road transportation is a large source of greenhouse gas emissions and contributor to climate change. To reduce the negative environmental impact from road transportation, the use of cars as a mode of transport should be reduced. This can be done by changed travel habits and sustainable transport planning. Previously, transportation planning and new investments have often been limited to higher socioeconomic areas, whereas low socioeconomic areas to a high degree have been left unconsidered. To achieve a sustainable transport system, both environmentally and socially, society should be considered as a whole. It is therefore of importance to study and understand the conditions of socially vulnerable areas as well. 

This study aimed to provide a deeper understanding of travel habits and attitudes in these areas towards a sustainable transport system. This was done by studying previous research and by analyzing data from travel surveys. A socially vulnerable area, Rosengård, in Malmö was chosen as a case study for the data analysis. The data from Rosengård was compared to a higher socioeconomic area, Västra Hamnen (also in Malmö) and the entire municipality of Malmö to identify possible differences, in relation to sustainable transportation, between areas of different socioeconomic status. Also, different subgroups, based on age, gender and origin, on Rosengård were analyzed from the travel surveys to identify possible differences between these groups.

The results indicate that there are differences between lower socioeconomic areas and other areas, in regards to sustainable transportation. Although there is an environmental concern on Rosengård, transportation by car is still often perceived as a necessary mode of transport. Nevertheless, public transport is also rated highly. Therefore, future transportation planning is advised to consider all socioeconomic groups of the population in order to reduce car use and thereby reduce the negative environmental impact.},
 author    = {Hansson, Anna},
 keyword   = {sustainable transportation planning,climate change,travel habits,attitudes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbart resande i socialt utsatta områden},
 year     = {2018},
}