Advanced

Vilka förändringar i känsloreglering sker i samband med ERGT-behandling?

Kempe, Liselott LU and Clausen Ekefjärd, Johanna LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
ERGT är en gruppbehandling som i Sverige idag ges till patienter i psykiatrisk öppenvård och som syftar till att hjälpa patienter till minskad användning av destruktiva beteendemönster
genom att främja mer adaptiv känsloreglering. Patienterna som deltog i denna studie har genomgått ERGT vid mottagningen för Dialektisk Beteende Terapi på en psykiatrisk klinik i
södra Sverige. Denna studie är en före och eftermätning och har utförts som ett led i ett kvalitetssäkringsarbete vid den aktuella psykiatriska kliniken. Studien ämnar undersöka vilka
förändringar som sker i känsloreglering i samband med ERGT-behandling om patienternas förekomst av självdestruktiva beteenden och deras välbefinnande ändrats efter behandlingen.
Data från... (More)
ERGT är en gruppbehandling som i Sverige idag ges till patienter i psykiatrisk öppenvård och som syftar till att hjälpa patienter till minskad användning av destruktiva beteendemönster
genom att främja mer adaptiv känsloreglering. Patienterna som deltog i denna studie har genomgått ERGT vid mottagningen för Dialektisk Beteende Terapi på en psykiatrisk klinik i
södra Sverige. Denna studie är en före och eftermätning och har utförts som ett led i ett kvalitetssäkringsarbete vid den aktuella psykiatriska kliniken. Studien ämnar undersöka vilka
förändringar som sker i känsloreglering i samband med ERGT-behandling om patienternas förekomst av självdestruktiva beteenden och deras välbefinnande ändrats efter behandlingen.
Data från självskattningsformulär som avsåg att mäta känsloreglering, välbefinnande och förekomst av självdestruktiva beteenden och som administrerats av terapeuterna vid
DBT-mottagningen har analyserats. Sammanfattningsvis framkommer det i denna studie förändringar i känsloreglering i samband med ERGT-behandling. De mest påtagliga är att
deltagarna har ökat sin förmåga till känsloreglering genom att förbättra sin kapacitet till målinriktat beteende, till bättre impulskontroll och till att kunna tillämpa mer adaptiva
hanteringsstrategier vid förekomst av negativ affekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kempe, Liselott LU and Clausen Ekefjärd, Johanna LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Emotion Regulation Group Therapy, dysfunktionell emotionsreglering, avsiktligt icke-suicidalt självskadebeteende, självdestruktiva beteenden, känsloreglering, känslomässigt undvikande, välbefinnande, DERS, BSL-beteendesupplement
language
Swedish
id
8943999
date added to LUP
2018-06-04 09:20:50
date last changed
2018-06-04 09:20:50
@misc{8943999,
 abstract   = {ERGT är en gruppbehandling som i Sverige idag ges till patienter i psykiatrisk öppenvård och som syftar till att hjälpa patienter till minskad användning av destruktiva beteendemönster
genom att främja mer adaptiv känsloreglering. Patienterna som deltog i denna studie har genomgått ERGT vid mottagningen för Dialektisk Beteende Terapi på en psykiatrisk klinik i
södra Sverige. Denna studie är en före och eftermätning och har utförts som ett led i ett kvalitetssäkringsarbete vid den aktuella psykiatriska kliniken. Studien ämnar undersöka vilka
förändringar som sker i känsloreglering i samband med ERGT-behandling om patienternas förekomst av självdestruktiva beteenden och deras välbefinnande ändrats efter behandlingen.
Data från självskattningsformulär som avsåg att mäta känsloreglering, välbefinnande och förekomst av självdestruktiva beteenden och som administrerats av terapeuterna vid
DBT-mottagningen har analyserats. Sammanfattningsvis framkommer det i denna studie förändringar i känsloreglering i samband med ERGT-behandling. De mest påtagliga är att
deltagarna har ökat sin förmåga till känsloreglering genom att förbättra sin kapacitet till målinriktat beteende, till bättre impulskontroll och till att kunna tillämpa mer adaptiva
hanteringsstrategier vid förekomst av negativ affekt.},
 author    = {Kempe, Liselott and Clausen Ekefjärd, Johanna},
 keyword   = {Emotion Regulation Group Therapy,dysfunktionell emotionsreglering,avsiktligt icke-suicidalt självskadebeteende,självdestruktiva beteenden,känsloreglering,känslomässigt undvikande,välbefinnande,DERS,BSL-beteendesupplement},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka förändringar i känsloreglering sker i samband med ERGT-behandling?},
 year     = {2018},
}