Advanced

Studie av mikrostrukturer i karbonatslagkäglor från nedslagsstrukturen Charlevoix, Kanada

Haag, Vendela LU (2018) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Slagkäglor är konformade makro- megastrukturer med strieringar som divergerar från konens spets. De har endast observerats i nedslagsstrukturer, meteoriter och explosionskratrar, och är på jorden därför nästan unika för nedslagsstrukturer. På grund av detta kan slagkäglor användas för att identifiera nedslagsstrukturer samt ge kvantitativa data om dessa nedslagsstrukturer. Dock kan slagkäglor vara svåra att identifiera om de är dåligt definierade, eller om de har bildats i grovkorniga bergarter. Dessutom kan de likna andra typer av strukturer, som bildats av andra geologiska processer.
Med hjälp av analyser i form av optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi (SE-, BSE-, EDS- och EBSD-analyser) har karbonatslagkäglor från... (More)
Slagkäglor är konformade makro- megastrukturer med strieringar som divergerar från konens spets. De har endast observerats i nedslagsstrukturer, meteoriter och explosionskratrar, och är på jorden därför nästan unika för nedslagsstrukturer. På grund av detta kan slagkäglor användas för att identifiera nedslagsstrukturer samt ge kvantitativa data om dessa nedslagsstrukturer. Dock kan slagkäglor vara svåra att identifiera om de är dåligt definierade, eller om de har bildats i grovkorniga bergarter. Dessutom kan de likna andra typer av strukturer, som bildats av andra geologiska processer.
Med hjälp av analyser i form av optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi (SE-, BSE-, EDS- och EBSD-analyser) har karbonatslagkäglor från Charlevoix-nedslagsstrukturen i Kanada undersökts i sökandet efter en mikrostruktur som är unik för slagkäglor. En sådan mikrostruktur skulle kunna användas för att identifiera slagkäglor och kanske få reda på mer information om nedslaget. Studien har resulterat i att ingen unik mikrostruktur har kunnat konstateras i de undersökta slagkäglorna. Däremot är studien inte omfattande nog att kunna utesluta att en sådan mikrostruktur finns. Tecken på mikrodeformation i slagkäglor är tryckberoende, och dessutom är det kanske möjligt att de kan vara beroende av slagkäglans storlek, kvalitet och mineralsammansättning. Därför bör vidare undersökningar göras på karbonatslagkäglor från andra nedslagsstrukturer. (Less)
Abstract
Shatter cones are conical macro- mega structures with striations that diverge from the apex of the cone. They have only been observed in impact structures, meteorites and explosion craters, and is on earth therefore almost unique for impact structures. Because of this, shatter cones can be used to identify impact structures and give quantitative data about these impact structures. However, shatter cones can be difficult to identify if they are poorly developed, or if they have formed in coarse-grained rocks. They can also be similar to other types of structures formed by different geological processes.
Using analyzes in the form of optical microscopy and scanning electron microscopy (SE-, BSE-, EDS- and EBSD-analyzes), carbonate shatter... (More)
Shatter cones are conical macro- mega structures with striations that diverge from the apex of the cone. They have only been observed in impact structures, meteorites and explosion craters, and is on earth therefore almost unique for impact structures. Because of this, shatter cones can be used to identify impact structures and give quantitative data about these impact structures. However, shatter cones can be difficult to identify if they are poorly developed, or if they have formed in coarse-grained rocks. They can also be similar to other types of structures formed by different geological processes.
Using analyzes in the form of optical microscopy and scanning electron microscopy (SE-, BSE-, EDS- and EBSD-analyzes), carbonate shatter cones from the Charlevoix impact structure in Canada have been examined in search after a microstructure that is unique to shatter cones. Such a microstructure could be used to identify shatter cones and perhaps to find out more information about the impact. This study has resulted in that no unique microstructure have been identified in the examined shatter cones. However, the study is not comprehensive enough to exclude the possibility of such a microstructure. Signs of microdeformation in shatter cones are pressure dependent, and perhaps they depend on the cone size, development and mineral composition of the shatter cone as well. Therefore, further investigations should be made on carbonate shatter cones from other impact structures. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haag, Vendela LU
supervisor
organization
alternative title
Study of microstructures on carbonate shatter cones from the Charlevoix impact structure, Canada
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
slagkäglor, Charlevoix, nedslagsstruktur, nedslagskrater, mikrostruktur
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
532
language
Swedish
id
8944130
date added to LUP
2018-06-04 10:56:08
date last changed
2018-06-04 10:56:08
@misc{8944130,
 abstract   = {Shatter cones are conical macro- mega structures with striations that diverge from the apex of the cone. They have only been observed in impact structures, meteorites and explosion craters, and is on earth therefore almost unique for impact structures. Because of this, shatter cones can be used to identify impact structures and give quantitative data about these impact structures. However, shatter cones can be difficult to identify if they are poorly developed, or if they have formed in coarse-grained rocks. They can also be similar to other types of structures formed by different geological processes.
	Using analyzes in the form of optical microscopy and scanning electron microscopy (SE-, BSE-, EDS- and EBSD-analyzes), carbonate shatter cones from the Charlevoix impact structure in Canada have been examined in search after a microstructure that is unique to shatter cones. Such a microstructure could be used to identify shatter cones and perhaps to find out more information about the impact. This study has resulted in that no unique microstructure have been identified in the examined shatter cones. However, the study is not comprehensive enough to exclude the possibility of such a microstructure. Signs of microdeformation in shatter cones are pressure dependent, and perhaps they depend on the cone size, development and mineral composition of the shatter cone as well. Therefore, further investigations should be made on carbonate shatter cones from other impact structures.},
 author    = {Haag, Vendela},
 keyword   = {slagkäglor,Charlevoix,nedslagsstruktur,nedslagskrater,mikrostruktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Studie av mikrostrukturer i karbonatslagkäglor från nedslagsstrukturen Charlevoix, Kanada},
 year     = {2018},
}