Advanced

Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.

Thall, Elin LU and Andersson, Fanny LU (2018) SJSK20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie genomfördes med integrerad analys. Tio vetenskapliga artiklar söktes fram och kvalitetsgranskades. Resultat: Fyra teman identifierades genom integrerad analys, Behov av informationsmängd, Informationssort, Informationsform samt Reserverad inställning till information. Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visade att patienterna hade varierande informationsbehov vad gäller informationsmängd,... (More)
Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie genomfördes med integrerad analys. Tio vetenskapliga artiklar söktes fram och kvalitetsgranskades. Resultat: Fyra teman identifierades genom integrerad analys, Behov av informationsmängd, Informationssort, Informationsform samt Reserverad inställning till information. Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visade att patienterna hade varierande informationsbehov vad gäller informationsmängd, informationssort och informationsform. Det framkom även att patienterna kunde ha en reserverad inställning till information. Litteraturstudiens resultat kan ge ökad förståelse för patientens informationsbehov innan bröstcancerbehandling och hjälpa sjukvårdspersonal se individen och förse patienten med information som tillfredsställer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thall, Elin LU and Andersson, Fanny LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv.
language
Swedish
id
8944181
date added to LUP
2018-06-05 08:21:58
date last changed
2018-06-05 08:21:58
@misc{8944181,
 abstract   = {Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie genomfördes med integrerad analys. Tio vetenskapliga artiklar söktes fram och kvalitetsgranskades. Resultat: Fyra teman identifierades genom integrerad analys, Behov av informationsmängd, Informationssort, Informationsform samt Reserverad inställning till information. Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visade att patienterna hade varierande informationsbehov vad gäller informationsmängd, informationssort och informationsform. Det framkom även att patienterna kunde ha en reserverad inställning till information. Litteraturstudiens resultat kan ge ökad förståelse för patientens informationsbehov innan bröstcancerbehandling och hjälpa sjukvårdspersonal se individen och förse patienten med information som tillfredsställer.},
 author    = {Thall, Elin and Andersson, Fanny},
 keyword   = {Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.},
 year     = {2018},
}