Advanced

Operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista - en enkätstudie

Ginsburg, Jasmin LU and Ottosson, Anna LU (2018) OPSM20 20181
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Fallerande kommunikation inom ett operationsteam ökar risken för morbiditet och mortalitet vid kirurgi. WHO har utarbetat Surgical Safety Checklist vilken har associerats med ökad patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Dock finns det påvisade skillnader i hur checklistan används och följs mellan sjukhus. Syfte: Att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheter på två orter i södra Sverige. Metod: Studien utfördes som en enkätstudie och antalet deltagare blev 66 % (64 st). Resultat: Inga signifikanta skillnader i användandet och följsamheten kunde ses mellan operationsenheterna. På vissa punkter i checklistan kunde... (More)
Bakgrund: Fallerande kommunikation inom ett operationsteam ökar risken för morbiditet och mortalitet vid kirurgi. WHO har utarbetat Surgical Safety Checklist vilken har associerats med ökad patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Dock finns det påvisade skillnader i hur checklistan används och följs mellan sjukhus. Syfte: Att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheter på två orter i södra Sverige. Metod: Studien utfördes som en enkätstudie och antalet deltagare blev 66 % (64 st). Resultat: Inga signifikanta skillnader i användandet och följsamheten kunde ses mellan operationsenheterna. På vissa punkter i checklistan kunde god följsamhet ses medan det på andra punkter visade sig vara motsatsen. Konklusion: För att förbättra följsamheten av och därmed öka patientsäkerheten krävs stöd från ledning genom motivation och feedback. Fler studier behövs för att kunna belysa ämnet vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ginsburg, Jasmin LU and Ottosson, Anna LU
supervisor
organization
course
OPSM20 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, WHO:s checklista, avslutning, patientsäkerhet, följsamhet, kommunikation
language
Swedish
id
8944214
date added to LUP
2018-06-04 09:14:37
date last changed
2018-06-04 09:14:37
@misc{8944214,
 abstract   = {Bakgrund: Fallerande kommunikation inom ett operationsteam ökar risken för morbiditet och mortalitet vid kirurgi. WHO har utarbetat Surgical Safety Checklist vilken har associerats med ökad patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Dock finns det påvisade skillnader i hur checklistan används och följs mellan sjukhus. Syfte: Att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheter på två orter i södra Sverige. Metod: Studien utfördes som en enkätstudie och antalet deltagare blev 66 % (64 st). Resultat: Inga signifikanta skillnader i användandet och följsamheten kunde ses mellan operationsenheterna. På vissa punkter i checklistan kunde god följsamhet ses medan det på andra punkter visade sig vara motsatsen. Konklusion: För att förbättra följsamheten av och därmed öka patientsäkerheten krävs stöd från ledning genom motivation och feedback. Fler studier behövs för att kunna belysa ämnet vidare.},
 author    = {Ginsburg, Jasmin and Ottosson, Anna},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,WHO:s checklista,avslutning,patientsäkerhet,följsamhet,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista - en enkätstudie},
 year     = {2018},
}