Advanced

Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

Edman, Elin LU and Månsson, Sofia LU (2018) VRSM01 20172
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities.
In order to ease the process of risk management and improve transparency, the work with risk management should follow the international standard of risk management ISO 31000:2009. Together with the FAC-model, this provides a tool to attain a structuralised working method. This working method requires that a defined security goal has been formulated collectively among the involved actors in an urban... (More)
The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities.
In order to ease the process of risk management and improve transparency, the work with risk management should follow the international standard of risk management ISO 31000:2009. Together with the FAC-model, this provides a tool to attain a structuralised working method. This working method requires that a defined security goal has been formulated collectively among the involved actors in an urban construction project. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I takt med den globala urbaniseringen växer städerna. I storstäderna finns en stor brist på obebyggd mark vilket leder till att städerna förtätas, något som medför nya risker när en större mängd människor befinner sig på en mindre yta. Att inkludera riskhantering i stadsbyggnadsprocessen är därför en av flera viktiga delar i utvecklingen av städerna. Processen för stadsbyggnad kan ses som en process uppdelad i olika skeden, planeringsskedet- där själva översiktsplanerna och detaljplanerna tas fram, byggskedet- där byggnationens ritningar projekteras och byggnationen utförs samt förvaltningsskedet- där byggnaderna tas i bruk. I processen finns många aktörer inblandade som ansvarar för olika delar och skeden.

Detta examensarbete syftar... (More)
I takt med den globala urbaniseringen växer städerna. I storstäderna finns en stor brist på obebyggd mark vilket leder till att städerna förtätas, något som medför nya risker när en större mängd människor befinner sig på en mindre yta. Att inkludera riskhantering i stadsbyggnadsprocessen är därför en av flera viktiga delar i utvecklingen av städerna. Processen för stadsbyggnad kan ses som en process uppdelad i olika skeden, planeringsskedet- där själva översiktsplanerna och detaljplanerna tas fram, byggskedet- där byggnationens ritningar projekteras och byggnationen utförs samt förvaltningsskedet- där byggnaderna tas i bruk. I processen finns många aktörer inblandade som ansvarar för olika delar och skeden.

Detta examensarbete syftar till att studera om och hur hänsyn till risker relaterade till utrymning tas i stadsbyggnadsprocessen. Samt hur dessa eventuella risker överförs via aktörers beslut och avvägningar, mellan planerings-, bygg- och förvaltningsskede.

Området som studerats i detta arbete är Arenastaden beläget i Solna stad, Stockholms län. Här finns Sveriges nationalarena Friends arena som vid konserter tar emot en publik på 75 000 besökare. Tätt intill arenan finns också Skandinaviens största köpcenter, Mall of Scandinavia, hotell, kontorsbyggnader innehållande huvudkontor för flera svenska företag samt flertalet bostadshus. Till följd av dessa verksamheter är området periodvis mycket persontätt och den fria ytan kring byggnaderna begränsad. Något som medfört att författarna ställer sig frågan hur en utrymningssituation av området skulle gå till. Det finns idag inga tydliga lagar eller riktlinjer som reglerar hur en stadsdel ska dimensioneras för att kunna hantera flöden av stora folkmassor.

Med hjälp av en litteraturstudie fördjupades kunskaperna om det valda området, relevanta lagar och vetenskaplig forskning som genomförts inom riskhantering och samhällsplanering. Litteraturstudien låg till grund för den intervjustudie som därefter genomfördes med femton utvalda aktörer i Arenastadens stadsbyggnadsprocess för att kartlägga hur processen gått till.

Det tolkas utifrån intervjuresultaten att den expertprojektgrupp som arbetat med säkerhetsfrågor i området, s.k. blåljusgruppen, har fått ta stort ansvar för riskhanteringsarbetet och för att arbeta fram ett detaljplaneförslag som fungerar vid en utrymningssituation av Arenastaden. Det går att utläsa från intervjuresultatet att de involverade aktörerna anser att det är kommunen som borde ansvara för att stadsplaneringen av ett område anpassas till de planerade verksamheterna och den mängd människor som de kräver. Vidare går det att utläsa att åtta av de femton intervjupersonerna förlitar sig på att länsstyrelsen ska "dra i handbromsen" om planförslaget inte anses ta tillräckligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Slutsatsen är att kommun och exploatör lagt säkerhetsansvaret på den så kallade blåljusgruppen, som utan mandat eller juridiskt ansvar, har arbetat fram ett planförslag genom diskussioner utifrån sina expertområden. Det är konstaterat att dessa expertmedlemmar arbetat med goda intentioner och har goda erfarenheter inom sina områden. Det går dock inte att utläsa ett gemensamt säkerhetsmål från någon av de intervjuade aktörerna, något som en del av dem pekat ut som ett problem. Eftersom blåljusgruppens arbete till stor del grundats på diskussioner mellan medlemmarna, och ingen tydlig arbetsstruktur eller dokumentation funnits blir det svårt att i efterhand att följa argumentationen och avvägningarna som gjordes för att komma fram till de förslag man kom fram till.

För att underlätta arbetet med riskhantering och göra processen mer transparant bör arbetet med riskhantering förslagsvis följa den internationella standarden för riskhantering ISO 31000:2009. Detta tillsammans med FAC-modellen som ett hjälpmedel att följa ett strukturerat arbetssätt. Detta arbetssätt kräver att ett definierat säkerhetsmål formuleras gemensamt av de involverade aktörerna i ett stadsbyggnadsprojekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edman, Elin LU and Månsson, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Managing evacuation risks in the urban planning process – a case study of Arenastaden, Solna municipality
course
VRSM01 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk, överföring av risker, stadsbyggnadsprocessen, samhällsplanering, utrymning, strategisk riskhantering, Arenastaden, transferring of risks, urban planning process, urban planning, evacuation, strategic risk management
language
Swedish
id
8944224
date added to LUP
2018-06-04 12:01:56
date last changed
2018-06-04 12:01:56
@misc{8944224,
 abstract   = {The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. 
In order to ease the process of risk management and improve transparency, the work with risk management should follow the international standard of risk management ISO 31000:2009. Together with the FAC-model, this provides a tool to attain a structuralised working method. This working method requires that a defined security goal has been formulated collectively among the involved actors in an urban construction project.},
 author    = {Edman, Elin and Månsson, Sofia},
 keyword   = {Risk,överföring av risker,stadsbyggnadsprocessen,samhällsplanering,utrymning,strategisk riskhantering,Arenastaden,transferring of risks,urban planning process,urban planning,evacuation,strategic risk management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad},
 year     = {2018},
}