Advanced

Hallå! Jag mår inte så bra -en kvalitativ studie om unga vuxnas behov av stöd vid psykisk ohälsa

Ström, Anneli LU and Lindberg, Marlene LU (2018) PPTS06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap kring hur unga vuxna går tillväga för att få stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Deltagare till denna studie söktes på Lunds Universitet samt Campus Helsingborg för intervjuer kring hur de gick tillväga när de mådde dåligt. Intervjuerna var semistrukturerade intervjuer med sju personer i åldrarna 19-24 år och intervjuerna analyserades utifrån en tematisk analys vilken utmynnade i fyra övergripande teman: Vart tog tryggheten vägen?, Stöd av familj, vänner och partner, Stöd av professionella samt Stöd av sociala medier, internet och litteratur. Resultatet visade på att unga vuxna föredrog att söka hjälp och stöd hos föräldrar, syskon och vänner i första hand. Det fanns en misstro gentemot sociala... (More)
Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap kring hur unga vuxna går tillväga för att få stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Deltagare till denna studie söktes på Lunds Universitet samt Campus Helsingborg för intervjuer kring hur de gick tillväga när de mådde dåligt. Intervjuerna var semistrukturerade intervjuer med sju personer i åldrarna 19-24 år och intervjuerna analyserades utifrån en tematisk analys vilken utmynnade i fyra övergripande teman: Vart tog tryggheten vägen?, Stöd av familj, vänner och partner, Stöd av professionella samt Stöd av sociala medier, internet och litteratur. Resultatet visade på att unga vuxna föredrog att söka hjälp och stöd hos föräldrar, syskon och vänner i första hand. Det fanns en misstro gentemot sociala medier som de upplevde ökade på deras dåliga mående och de föredrog att istället för att söka stöd och information via internet vända sig till professionella aktörer. Sociala medier användes till viss del som informationskälla men mest som distraktion. Vad som orsakar psykisk ohälsa är ett komplext problem utan enkla svar och sociala mediers framgångar med hjälp av smartphones har kommit så hastigt att man inte hunnit med att utforska dess påverkan på unga. (Less)
Abstract
The aim of this study was to gain a deeper understanding of adolescents’ ways to get help and support when it comes to mental illness. The participants were searched for at Lund University and Campus Helsingborg for interviews on how they took action when feeling bad. Semi-structured interviews were conducted with seven adolescents aged 19-24 years old. Thematic analysis was used to analyse the data, and four themes were identified: What happened to the security?, Support from family, friends and partner, Support from professionals and Support from social media, internet and literature. The conclusion was that adolescents preferred help and support primarily from their families and friends. There was a lack of trust in relation to social... (More)
The aim of this study was to gain a deeper understanding of adolescents’ ways to get help and support when it comes to mental illness. The participants were searched for at Lund University and Campus Helsingborg for interviews on how they took action when feeling bad. Semi-structured interviews were conducted with seven adolescents aged 19-24 years old. Thematic analysis was used to analyse the data, and four themes were identified: What happened to the security?, Support from family, friends and partner, Support from professionals and Support from social media, internet and literature. The conclusion was that adolescents preferred help and support primarily from their families and friends. There was a lack of trust in relation to social media, which often instead made them feel worse, and professional support was preferred compared to internet. Social media were used for search of information, but mostly as a distraction strategy. The cause of psychological distress is a complex question without an easy answer, and social media’s fast development through smartphones is still not explored enough as to it’s effects on the well-being of adolescents. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström, Anneli LU and Lindberg, Marlene LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psykisk ohälsa, unga vuxna, stöd, sociala medier, mental health, adolescent, support, social media
language
Swedish
id
8944333
date added to LUP
2018-06-04 10:22:10
date last changed
2018-06-04 10:22:10
@misc{8944333,
 abstract   = {The aim of this study was to gain a deeper understanding of adolescents’ ways to get help and support when it comes to mental illness. The participants were searched for at Lund University and Campus Helsingborg for interviews on how they took action when feeling bad. Semi-structured interviews were conducted with seven adolescents aged 19-24 years old. Thematic analysis was used to analyse the data, and four themes were identified: What happened to the security?, Support from family, friends and partner, Support from professionals and Support from social media, internet and literature. The conclusion was that adolescents preferred help and support primarily from their families and friends. There was a lack of trust in relation to social media, which often instead made them feel worse, and professional support was preferred compared to internet. Social media were used for search of information, but mostly as a distraction strategy. The cause of psychological distress is a complex question without an easy answer, and social media’s fast development through smartphones is still not explored enough as to it’s effects on the well-being of adolescents.},
 author    = {Ström, Anneli and Lindberg, Marlene},
 keyword   = {psykisk ohälsa,unga vuxna,stöd,sociala medier,mental health,adolescent,support,social media},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hallå! Jag mår inte så bra -en kvalitativ studie om unga vuxnas behov av stöd vid psykisk ohälsa},
 year     = {2018},
}