Advanced

Skadar stödköpen vår ekonomi? - En undersökning över hur likviditeten har förändrats på den svenska obligationsmarknaden

Dahlgren, Madeleine LU (2018) NEKH01 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån teorier om likviditet undersöka huruvida Riksbankens införande av stödköp av statsobligationer har påverkat likviditeten på den svenska obligationsmarknaden.

Metod: Metoden i denna uppsats har gått ut på att samla in data för alla obligationer, för att sedan göra en undersökning om hur likviditeten har förändrats för dessa. Den ekonometriska metoden i denna uppsats är en regressionsmetod som heter Difference-in- Difference.

Teoretiska perspektiv: Teorin som använts i denna uppsats bygger på att det finns flera dimensioner av likviditet. Utifrån dessa dimensioner har mått valts ut som mäter likviditeten i de olika dimensionerna.

Empiri: Undersökningen har gjorts på 11 statsobligationer... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån teorier om likviditet undersöka huruvida Riksbankens införande av stödköp av statsobligationer har påverkat likviditeten på den svenska obligationsmarknaden.

Metod: Metoden i denna uppsats har gått ut på att samla in data för alla obligationer, för att sedan göra en undersökning om hur likviditeten har förändrats för dessa. Den ekonometriska metoden i denna uppsats är en regressionsmetod som heter Difference-in- Difference.

Teoretiska perspektiv: Teorin som använts i denna uppsats bygger på att det finns flera dimensioner av likviditet. Utifrån dessa dimensioner har mått valts ut som mäter likviditeten i de olika dimensionerna.

Empiri: Undersökningen har gjorts på 11 statsobligationer på den svenska marknaden där data har funnits tillgänglig under den undersökta perioden.

Resultat: Likviditeten har inte försämrats sedan införandet av stödköp. Avseende bid-ask spread har likviditeten snarare ökat sedan stödköpen började. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
Does the large-scale asset purchases damage our economy? - A study on how the liquidity has evolved in the Swedish bond market
course
NEKH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Likviditet, stödköp, statsobligation
language
Swedish
id
8944450
date added to LUP
2018-07-05 11:26:56
date last changed
2018-07-05 11:26:56
@misc{8944450,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån teorier om likviditet undersöka huruvida Riksbankens införande av stödköp av statsobligationer har påverkat likviditeten på den svenska obligationsmarknaden.

Metod: Metoden i denna uppsats har gått ut på att samla in data för alla obligationer, för att sedan göra en undersökning om hur likviditeten har förändrats för dessa. Den ekonometriska metoden i denna uppsats är en regressionsmetod som heter Difference-in- Difference.

Teoretiska perspektiv: Teorin som använts i denna uppsats bygger på att det finns flera dimensioner av likviditet. Utifrån dessa dimensioner har mått valts ut som mäter likviditeten i de olika dimensionerna.

Empiri: Undersökningen har gjorts på 11 statsobligationer på den svenska marknaden där data har funnits tillgänglig under den undersökta perioden.

Resultat: Likviditeten har inte försämrats sedan införandet av stödköp. Avseende bid-ask spread har likviditeten snarare ökat sedan stödköpen började.},
 author    = {Dahlgren, Madeleine},
 keyword   = {Likviditet,stödköp,statsobligation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadar stödköpen vår ekonomi? - En undersökning över hur likviditeten har förändrats på den svenska obligationsmarknaden},
 year     = {2018},
}