Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det en Wage Curve i Sverige?

Persson, Elin LU (2018) NEKH03 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har som syfte att undersöka Blanchflower och Oswalds empiriska upptäckt
gällande det negativa sambandet mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå, kallad ”the
Wage Curve”, för Sverige samt för Skåne under åren 2004-2016. Uppsatsen kommer därför
bidra till den redan befintliga litteraturen på ämnet i form av en replikationsstudie. Vad
uppsatsen i huvudsak kommer bidra med är en analys av ett nytt datamaterial som är
uppbyggt på något annorlunda vis jämfört med tidigare studier. Uppsatsen använder sig av
aggregerad kommundata och inte individdata, som tidigare studier använt. Det har dock
påpekats (t.ex. av Carroll, 2011) att det kan vara en fördel att studera genomsnittlig lönenivå i
en region istället för... (More)
Denna uppsats har som syfte att undersöka Blanchflower och Oswalds empiriska upptäckt
gällande det negativa sambandet mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå, kallad ”the
Wage Curve”, för Sverige samt för Skåne under åren 2004-2016. Uppsatsen kommer därför
bidra till den redan befintliga litteraturen på ämnet i form av en replikationsstudie. Vad
uppsatsen i huvudsak kommer bidra med är en analys av ett nytt datamaterial som är
uppbyggt på något annorlunda vis jämfört med tidigare studier. Uppsatsen använder sig av
aggregerad kommundata och inte individdata, som tidigare studier använt. Det har dock
påpekats (t.ex. av Carroll, 2011) att det kan vara en fördel att studera genomsnittlig lönenivå i
en region istället för individuella löner, vilket denna uppsats kommer göra. Vidare bidrar
denna uppsats med ett skånskt perspektiv genom att analysera den skånska arbetsmarknaden,
ett perspektiv som enligt min kännedom inte ålagts tidigare. Metodiken kommer i övrigt
försöka efterlikna tidigare studier i den mån som är möjlig, vilket innebär en
regressionsanalys med en Fixed Effects-modell. Resultaten indikerar att det finns ett empiriskt
stöd för en Wage Curve i Sverige samt i Skåne. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Elin LU
supervisor
organization
course
NEKH03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Wage Curve, regional arbetslöshet, lönenivå, inkomst, arbetsmarknad
language
Swedish
id
8944466
date added to LUP
2018-07-05 11:22:32
date last changed
2018-07-05 11:22:32
@misc{8944466,
 abstract   = {{Denna uppsats har som syfte att undersöka Blanchflower och Oswalds empiriska upptäckt
gällande det negativa sambandet mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå, kallad ”the
Wage Curve”, för Sverige samt för Skåne under åren 2004-2016. Uppsatsen kommer därför
bidra till den redan befintliga litteraturen på ämnet i form av en replikationsstudie. Vad
uppsatsen i huvudsak kommer bidra med är en analys av ett nytt datamaterial som är
uppbyggt på något annorlunda vis jämfört med tidigare studier. Uppsatsen använder sig av
aggregerad kommundata och inte individdata, som tidigare studier använt. Det har dock
påpekats (t.ex. av Carroll, 2011) att det kan vara en fördel att studera genomsnittlig lönenivå i
en region istället för individuella löner, vilket denna uppsats kommer göra. Vidare bidrar
denna uppsats med ett skånskt perspektiv genom att analysera den skånska arbetsmarknaden,
ett perspektiv som enligt min kännedom inte ålagts tidigare. Metodiken kommer i övrigt
försöka efterlikna tidigare studier i den mån som är möjlig, vilket innebär en
regressionsanalys med en Fixed Effects-modell. Resultaten indikerar att det finns ett empiriskt
stöd för en Wage Curve i Sverige samt i Skåne.}},
 author    = {{Persson, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Finns det en Wage Curve i Sverige?}},
 year     = {{2018}},
}