Advanced

Värdestyrning med medarbetaren i fokus: En kvalitativ studie av hur värderingar hålls levande i en organisation

Johansson, Sara LU and Claesson, Yasmine LU (2018) SKOK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
I denna uppsats redovisas resultaten från en studie i ett värdestyrt företag. Syftet med studien är att öka kunskaperna om medarbetarnas roll i värdestyrda organisationer. Syftet är vidare att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. För att uppnå studiens syfte undersöktes den interna kommunikationen i ett värdestyrt företag. Arbetet bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. Studien baseras på litteraturstudier samt empiri i form av kvalitativa intervjuer med tio medarbetare på Sappa, ett företag som kännetecknas för att vara värderingsstyrt. Det empiriska materialet analyserades utifrån olika teoretiska begrepp som finns... (More)
I denna uppsats redovisas resultaten från en studie i ett värdestyrt företag. Syftet med studien är att öka kunskaperna om medarbetarnas roll i värdestyrda organisationer. Syftet är vidare att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. För att uppnå studiens syfte undersöktes den interna kommunikationen i ett värdestyrt företag. Arbetet bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. Studien baseras på litteraturstudier samt empiri i form av kvalitativa intervjuer med tio medarbetare på Sappa, ett företag som kännetecknas för att vara värderingsstyrt. Det empiriska materialet analyserades utifrån olika teoretiska begrepp som finns introducerade i den teoretiska referensramen. I den teoretiska referensramen presenteras teorier gällande organisations- kultur och teoretiska begrepp anknutna till värdestyrning. Här berörs även teorier om ledarskap och medarbetarskap. Resultatet från intervjuerna visar att medarbetarna på Sappa har en stor betydelse för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. Studien visar att medarbetarna håller värderingarna levande genom att medarbetarna tillämpar dem i sitt dagliga arbete, förhandlar kring deras innebörd samt genom att socialisera nya medarbetare. Studien visar att medarbetarna på Sappa är aktiva kommunikatörer och således medproducenter i den värdestyrda organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sara LU and Claesson, Yasmine LU
supervisor
organization
course
SKOK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värdestyrning, värdebaserat ledarskap, värderingar, organisationsvärderingar, organisationskultur, medarbetarskap, horisontell kommunikation, Sappa
language
Swedish
id
8944515
date added to LUP
2018-06-08 16:34:19
date last changed
2018-06-08 16:34:19
@misc{8944515,
 abstract   = {I denna uppsats redovisas resultaten från en studie i ett värdestyrt företag. Syftet med studien är att öka kunskaperna om medarbetarnas roll i värdestyrda organisationer. Syftet är vidare att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. För att uppnå studiens syfte undersöktes den interna kommunikationen i ett värdestyrt företag. Arbetet bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. Studien baseras på litteraturstudier samt empiri i form av kvalitativa intervjuer med tio medarbetare på Sappa, ett företag som kännetecknas för att vara värderingsstyrt. Det empiriska materialet analyserades utifrån olika teoretiska begrepp som finns introducerade i den teoretiska referensramen. I den teoretiska referensramen presenteras teorier gällande organisations- kultur och teoretiska begrepp anknutna till värdestyrning. Här berörs även teorier om ledarskap och medarbetarskap. Resultatet från intervjuerna visar att medarbetarna på Sappa har en stor betydelse för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. Studien visar att medarbetarna håller värderingarna levande genom att medarbetarna tillämpar dem i sitt dagliga arbete, förhandlar kring deras innebörd samt genom att socialisera nya medarbetare. Studien visar att medarbetarna på Sappa är aktiva kommunikatörer och således medproducenter i den värdestyrda organisationen.},
 author    = {Johansson, Sara and Claesson, Yasmine},
 keyword   = {Värdestyrning,värdebaserat ledarskap,värderingar,organisationsvärderingar,organisationskultur,medarbetarskap,horisontell kommunikation,Sappa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdestyrning med medarbetaren i fokus: En kvalitativ studie av hur värderingar hålls levande i en organisation},
 year     = {2018},
}