Advanced

Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform i syfte att motivera hälsofrämjande beteendeförändringar

Hagman, Jennifer LU and Lindell, Amanda (2018) MAMM01 20181
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. Cross Technology Solutions vill bidra till denna utveckling med sin e-hälsoplattform LifePod. Den fungerar som en länk mellan vården och kroniskt sjuka personer där de kan fylla i uppgifter om sin hälsa dagligen. Vårdpersonalen får sedan tillgång till denna data direkt och använder detta som beslutsstöd i sitt arbete.
LifePod är idag i ett utvecklingsstadium och saknar ett välfungerande och utarbetat belöningssystem. Detta projekt undersöker de bakomliggande faktorerna till den mänskliga... (More)
Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. Cross Technology Solutions vill bidra till denna utveckling med sin e-hälsoplattform LifePod. Den fungerar som en länk mellan vården och kroniskt sjuka personer där de kan fylla i uppgifter om sin hälsa dagligen. Vårdpersonalen får sedan tillgång till denna data direkt och använder detta som beslutsstöd i sitt arbete.
LifePod är idag i ett utvecklingsstadium och saknar ett välfungerande och utarbetat belöningssystem. Detta projekt undersöker de bakomliggande faktorerna till den mänskliga motivationen och hur ett belöningssystem i en webbapplikation kan anspela på de omständigheter som bidrar till en beteendeförändring hos en individ. Kunskaperna användes för att ta fram ett förslag på ett belöningssystem som i ett senare skede ska kunna implementeras i LifePod.
Projektet utgick från en användarcentrerad designprocess som inleddes med en datainsamling tillsammans med en användarundersökning med fokus på beteendeförändring, gamification och hälsoappar. Denna del visade att motivation är en avgörande del i att uppnå beteendeförändring och är viktig att ha som utgångspunkt i ett gamifierat system. Det framgick också att människors motivation grundar sig i individuella värderingar och det är därför viktigt att bibehålla detta perspektiv i utformningen av systemet. Insikterna och de identifierade behoven omsattes i konceptidéer som slutligen resulterade i en interaktiv datorprototyp av belöningssystemet. Det framtagna belöningssystemet tillämpar gamifierade mekanismer samt välkända ikoner för att implementera funktioner för användaren som att kunna anta utmaningar, sätta upp mål samt följa sin utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagman, Jennifer LU and Lindell, Amanda
supervisor
organization
alternative title
Development of a reward system for an e-health platform with the aim to motivate health promoting behavioral changes
course
MAMM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
LifePod, designprocess, beteendeförändring, belöningssystem, motivation
language
Swedish
id
8944531
date added to LUP
2018-06-13 16:58:46
date last changed
2018-06-13 16:58:46
@misc{8944531,
 abstract   = {Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. Cross Technology Solutions vill bidra till denna utveckling med sin e-hälsoplattform LifePod. Den fungerar som en länk mellan vården och kroniskt sjuka personer där de kan fylla i uppgifter om sin hälsa dagligen. Vårdpersonalen får sedan tillgång till denna data direkt och använder detta som beslutsstöd i sitt arbete.
LifePod är idag i ett utvecklingsstadium och saknar ett välfungerande och utarbetat belöningssystem. Detta projekt undersöker de bakomliggande faktorerna till den mänskliga motivationen och hur ett belöningssystem i en webbapplikation kan anspela på de omständigheter som bidrar till en beteendeförändring hos en individ. Kunskaperna användes för att ta fram ett förslag på ett belöningssystem som i ett senare skede ska kunna implementeras i LifePod.
Projektet utgick från en användarcentrerad designprocess som inleddes med en datainsamling tillsammans med en användarundersökning med fokus på beteendeförändring, gamification och hälsoappar. Denna del visade att motivation är en avgörande del i att uppnå beteendeförändring och är viktig att ha som utgångspunkt i ett gamifierat system. Det framgick också att människors motivation grundar sig i individuella värderingar och det är därför viktigt att bibehålla detta perspektiv i utformningen av systemet. Insikterna och de identifierade behoven omsattes i konceptidéer som slutligen resulterade i en interaktiv datorprototyp av belöningssystemet. Det framtagna belöningssystemet tillämpar gamifierade mekanismer samt välkända ikoner för att implementera funktioner för användaren som att kunna anta utmaningar, sätta upp mål samt följa sin utveckling.},
 author    = {Hagman, Jennifer and Lindell, Amanda},
 keyword   = {LifePod,designprocess,beteendeförändring,belöningssystem,motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform i syfte att motivera hälsofrämjande beteendeförändringar},
 year     = {2018},
}