Advanced

Tätortsnära naturvård - Förslag på naturvårdsåtgärder i Kronoskogen

Winterfeldt, Sara LU (2018) MVEK02 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
Loss of biodiversity is an important environmental problem. Many species are threatened due to loss of habitats and fragmentation. Furthermore, loss of biodiversity affects the forests ability to provide ecosystem services such as water regulation. Most people live in urban areas and therefore urban forests are important for recreation and to reduce stress among the citizens, but the forests are also important for the biodiversity. To ensure that urban forests can deliver ecosystem services in the future, well planned nature conservation actions are needed.

Kronoskogen in Ängelholm is a near urban forest and the aim of this study is to investigate how different nature conservation actions could improve the biodiversity in Kronoskogen... (More)
Loss of biodiversity is an important environmental problem. Many species are threatened due to loss of habitats and fragmentation. Furthermore, loss of biodiversity affects the forests ability to provide ecosystem services such as water regulation. Most people live in urban areas and therefore urban forests are important for recreation and to reduce stress among the citizens, but the forests are also important for the biodiversity. To ensure that urban forests can deliver ecosystem services in the future, well planned nature conservation actions are needed.

Kronoskogen in Ängelholm is a near urban forest and the aim of this study is to investigate how different nature conservation actions could improve the biodiversity in Kronoskogen without restricting the outdoor life. Three different nature conservation actions has been evaluated, sand dune restoration, forest grazing and creation of dead wood. These actions can be implemented in Kronoskogen to increase the biodiversity and at the same time maintain recreational values. Sand dune restoration and forest grazing require a significant effort while dead wood is easier to establish. After implementation, all these actions will require long time management to receive positive effects, but overall they will increase the variation and resistance in Kronoskogen. Restoration of sand dunes is the most suitable method to increase variation in short time in Kronoskogen. Forest grazing will take a long time before the desired structures are obtained. Dead wood is suitable because there is a lack of dead wood in Kronoskogen, but similarly to forest grazing takes a long time before the right structures appear. Regardless of what method, the most important is to get more variation in the forest to benefit both biodiversity and ecosystem services. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tänkt dig att du går i skogen en solig dag. Du hör fågelsång, ser vackra blommor och äter blåbär. Inne i skogen känner du ett lugn och kan andas ut från vardagens stress. Inget av detta hade varit möjligt utan en mångfald av arter i skogen, men idag är den hotad. Den biologiska mångfalden hotas av fragmentering och ändrad markanvändning, till exempel så blir våra skogar allt mer artfattiga. Skogsbruket har gjort att våra skogar består av monokulturer av barrträd. Skogarna levererar ekosystemtjänster till oss så som luft- och vattenrening. Om vi i framtiden ska kunna njuta av allt som skogen ger oss behöver vi återskapa mångfalden i skogen.

Kronoskogen är en tätortsnära skog i Ängelholm. Det här projektet har gått ut på att se hur tre... (More)
Tänkt dig att du går i skogen en solig dag. Du hör fågelsång, ser vackra blommor och äter blåbär. Inne i skogen känner du ett lugn och kan andas ut från vardagens stress. Inget av detta hade varit möjligt utan en mångfald av arter i skogen, men idag är den hotad. Den biologiska mångfalden hotas av fragmentering och ändrad markanvändning, till exempel så blir våra skogar allt mer artfattiga. Skogsbruket har gjort att våra skogar består av monokulturer av barrträd. Skogarna levererar ekosystemtjänster till oss så som luft- och vattenrening. Om vi i framtiden ska kunna njuta av allt som skogen ger oss behöver vi återskapa mångfalden i skogen.

Kronoskogen är en tätortsnära skog i Ängelholm. Det här projektet har gått ut på att se hur tre naturvårdsåtgärder kan gynna den biologiska mångfalden i Kronoskogen, utan att hindra friluftslivet. I detta projekt har det undersökts hur åtgärderna fungerar och vilka för- och nackdelar de har. De tre naturvårdsåtgärderna är: sanddynsrestaurering, skogsbete och att skapa död ved. Sanddynsrestaurering går enkelt ut på att träd och vegetation tas bort för att sedan gräva fram ny bar sand. Vilket kan låta drastiskt, men det gynnar många insekter som spelar en viktig roll i vårt ekosystem bland annat som pollinerare. Denna åtgärd är extra lämplig att införa i Kronoskogen, eftersom det tidigare funnits sanddyner i skogen.

Den andra åtgärden som har undersökts är skogsbete. Skogsbete har visat sig vara den minst lämpliga åtgärden att införa i Kronoskogen, eftersom det krävs mest arbete att införa denna åtgärd. För att den bioligiska mångfald ska gynnas krävs en variation i skogen, så som olika trädslag och åldrar på träden, vilket saknas i Kronoskogen. För att skapa denna miljö och gynna de arter som trivs i en skogsbetesmark, krävs det mycket arbete och det kommer att ta tid att skapa den rätta miljön som gynnar de arter som trivs i en skogsbetesmark. Död ved är den tredje åtgärden som undersökts. Död ved kan se skräpigt ut, men är något av det absolut viktigaste i en skog. I Kronoskogen är det extra viktigt då det är brist på död ved i skogen, samtidigt är det enkelt att skapa ny död ved.

En slutsats är att alla åtgärder kommer att bidra till ett ökat antal arter, främst insekter och svampar men även andra arter kommer att gynnas. Dock tar det lång tid innan den biologiska mångfalden ökar och för alla åtgärder krävs återkommande skötsel över lång tid. Om åtgärderna införs kommer Kronoskogen i framtiden kunna leverera ekosystemtjänster samt bli en fortsatt värdefull plats för rekreation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winterfeldt, Sara LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nature conservation, sand dune, dead wood, forest grazing, naturvård, sanddyn, död ved, skogsbete, tätortsnära skog
language
Swedish
id
8944602
date added to LUP
2018-06-08 16:31:43
date last changed
2018-06-08 16:31:43
@misc{8944602,
 abstract   = {Loss of biodiversity is an important environmental problem. Many species are threatened due to loss of habitats and fragmentation. Furthermore, loss of biodiversity affects the forests ability to provide ecosystem services such as water regulation. Most people live in urban areas and therefore urban forests are important for recreation and to reduce stress among the citizens, but the forests are also important for the biodiversity. To ensure that urban forests can deliver ecosystem services in the future, well planned nature conservation actions are needed. 

Kronoskogen in Ängelholm is a near urban forest and the aim of this study is to investigate how different nature conservation actions could improve the biodiversity in Kronoskogen without restricting the outdoor life. Three different nature conservation actions has been evaluated, sand dune restoration, forest grazing and creation of dead wood. These actions can be implemented in Kronoskogen to increase the biodiversity and at the same time maintain recreational values. Sand dune restoration and forest grazing require a significant effort while dead wood is easier to establish. After implementation, all these actions will require long time management to receive positive effects, but overall they will increase the variation and resistance in Kronoskogen. Restoration of sand dunes is the most suitable method to increase variation in short time in Kronoskogen. Forest grazing will take a long time before the desired structures are obtained. Dead wood is suitable because there is a lack of dead wood in Kronoskogen, but similarly to forest grazing takes a long time before the right structures appear. Regardless of what method, the most important is to get more variation in the forest to benefit both biodiversity and ecosystem services.},
 author    = {Winterfeldt, Sara},
 keyword   = {nature conservation,sand dune,dead wood,forest grazing,naturvård,sanddyn,död ved,skogsbete,tätortsnära skog},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tätortsnära naturvård - Förslag på naturvårdsåtgärder i Kronoskogen},
 year     = {2018},
}