Advanced

Organisationers introduktionsarbete

Johannesson, Victor LU (2018) SOCM13 20181
Sociology
Abstract (Swedish)
Att som organisation lyckas attrahera, behålla och utveckla medarbetare anses ge betydande konkurrensfördelar. Ett led i denna process handlar om att introducera nya medarbetare för att de ska få en bra start på sin karriär. Kring området introduktion trängs “experter” med råd och tips för hur organisationer bör genomföra sina introduktionsprocesser på bästa sätt. Syfte med föreliggande studie är att belysa hur organisationsföreträdare beskriver introduktionen av nyanställda: vad organisationer egentligen gör och varför de gör som de gör. Datainsamlingsmetoden har utgått från sju semi-strukturerade intervjuer med representanter från olika organisationer som arbetar i en HR-roll med ansvar för introduktionsprocesser. Intervjustudiens... (More)
Att som organisation lyckas attrahera, behålla och utveckla medarbetare anses ge betydande konkurrensfördelar. Ett led i denna process handlar om att introducera nya medarbetare för att de ska få en bra start på sin karriär. Kring området introduktion trängs “experter” med råd och tips för hur organisationer bör genomföra sina introduktionsprocesser på bästa sätt. Syfte med föreliggande studie är att belysa hur organisationsföreträdare beskriver introduktionen av nyanställda: vad organisationer egentligen gör och varför de gör som de gör. Datainsamlingsmetoden har utgått från sju semi-strukturerade intervjuer med representanter från olika organisationer som arbetar i en HR-roll med ansvar för introduktionsprocesser. Intervjustudiens resultat har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverk som representeras av Senges (1990/ 1995) Den Femte Disciplinen och Van Maanen och Scheins (1979) teori kring organisatorisk socialisation. Kortfattat beskriver de undersökta organisationsrepresentanterna att de tillämpar en strukturerad introduktionsprocess där introduktionen ofta sker i grupp och genom socialt stöd i form av mentorskap och liknande. Dessa grunder vilar ofta på en uppfattning av att en strukturerad process är väsentligt liksom att gruppinlärning och socialt stöd ger viktiga möjligheter till reflektion och diskussion. Slutligen betonas fördelarna av att systematiskt utvärdera introduktionsprocessen genom enkäter och medarbetarsamtal för att undersöka vad i introduktionen som fungerar och inte fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johannesson, Victor LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Introduktionsprocess, Onboarding, Den femte disciplinen, Organisatorisk socialisation
language
Swedish
id
8944642
date added to LUP
2018-06-05 15:35:14
date last changed
2018-06-05 15:35:14
@misc{8944642,
 abstract   = {Att som organisation lyckas attrahera, behålla och utveckla medarbetare anses ge betydande konkurrensfördelar. Ett led i denna process handlar om att introducera nya medarbetare för att de ska få en bra start på sin karriär. Kring området introduktion trängs “experter” med råd och tips för hur organisationer bör genomföra sina introduktionsprocesser på bästa sätt. Syfte med föreliggande studie är att belysa hur organisationsföreträdare beskriver introduktionen av nyanställda: vad organisationer egentligen gör och varför de gör som de gör. Datainsamlingsmetoden har utgått från sju semi-strukturerade intervjuer med representanter från olika organisationer som arbetar i en HR-roll med ansvar för introduktionsprocesser. Intervjustudiens resultat har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverk som representeras av Senges (1990/ 1995) Den Femte Disciplinen och Van Maanen och Scheins (1979) teori kring organisatorisk socialisation. Kortfattat beskriver de undersökta organisationsrepresentanterna att de tillämpar en strukturerad introduktionsprocess där introduktionen ofta sker i grupp och genom socialt stöd i form av mentorskap och liknande. Dessa grunder vilar ofta på en uppfattning av att en strukturerad process är väsentligt liksom att gruppinlärning och socialt stöd ger viktiga möjligheter till reflektion och diskussion. Slutligen betonas fördelarna av att systematiskt utvärdera introduktionsprocessen genom enkäter och medarbetarsamtal för att undersöka vad i introduktionen som fungerar och inte fungerar.},
 author    = {Johannesson, Victor},
 keyword   = {Introduktionsprocess,Onboarding,Den femte disciplinen,Organisatorisk socialisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationers introduktionsarbete},
 year     = {2018},
}