Advanced

Utan fokus går jag vilse. En kvalitativ studie om fokus i ISTDP.

Katsianikou Benér, Despina LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur psykoterapeuter i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) förhåller sig till fokus i den psykoterapeutiska processen. En kvalitativ ansats har använts för att uppnå resultatet, som analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Sju legitimerade psykoterapeuter utbildade i ISTDP-metoden intervjuades. Fokus skapas inledningsvis genom att patient och terapeut hjälps åt med att formulera patientens problem som ett inre känslomässigt problem, som bearbetas genom Malans konflikt- och persontrianglar för att förstå hur patientens kärnkonflikt uppstår. Fokus beskrivs även som en fokuserad aktivitet i rummet där patient och terapeut tillsammans har en gemensam uppmärksamhet på patientens... (More)
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur psykoterapeuter i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) förhåller sig till fokus i den psykoterapeutiska processen. En kvalitativ ansats har använts för att uppnå resultatet, som analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Sju legitimerade psykoterapeuter utbildade i ISTDP-metoden intervjuades. Fokus skapas inledningsvis genom att patient och terapeut hjälps åt med att formulera patientens problem som ett inre känslomässigt problem, som bearbetas genom Malans konflikt- och persontrianglar för att förstå hur patientens kärnkonflikt uppstår. Fokus beskrivs även som en fokuserad aktivitet i rummet där patient och terapeut tillsammans har en gemensam uppmärksamhet på patientens problem. Fokus hålls på flera olika nivåer under en och samma terapisession. Terapeuten håller fokus på den överenskomna problemformuleringen, samtidigt som fokus hålls på det problem patienten presenterar i den aktuella sessionen, för att samtidigt hålla fokus på de reaktioner och responser som visar sig i rummet. Fokus upprätthålls genom hela terapin genom att systematiskt följa ISTDP-metoden och dess olika terapeutiska tekniker och interventioner, vilket påverkar överföringsrelationen. Terapeuten behöver träna på metoden, vara modig, aktiv och exponera sitt arbete både för sig själv, kollegor och handledare. (Less)
Abstract
The purpose of the paper was to describe how psychotherapists in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) relate to focus in the psychotherapeutic process. A qualitative approach was used to obtain results that were analyzed using thematic analysis. Seven registered psychotherapists, trained in the ISTDP method, were interviewed. Focus is initially created by patient and therapist jointly formulating the patient’s problem as an internal emotional problem that is explored through Malan’s conflict and person triangles to understand how the patient’s core conflict arises. Focus is also described as a focused activity in the room in which the patient and therapist together have a joint attention on the patient’s problem. Focus is... (More)
The purpose of the paper was to describe how psychotherapists in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) relate to focus in the psychotherapeutic process. A qualitative approach was used to obtain results that were analyzed using thematic analysis. Seven registered psychotherapists, trained in the ISTDP method, were interviewed. Focus is initially created by patient and therapist jointly formulating the patient’s problem as an internal emotional problem that is explored through Malan’s conflict and person triangles to understand how the patient’s core conflict arises. Focus is also described as a focused activity in the room in which the patient and therapist together have a joint attention on the patient’s problem. Focus is maintained on several different levels during each therapy session. The therapist maintains focus on the agreed formulation of the problem, while at the same time focus is kept on the problem the patient presents in the current session, to keep focus on the reactions and responses that appear in the room. Focus is maintained throughout therapy by systematically adhering to the ISTDP method and its different therapeutic techniques and interventions, which affects the transference relationship. Therapists need to practice the method, be brave, active, and expose their work to both themselves, their colleagues, and their supervisors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Katsianikou Benér, Despina LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fokus, ISTDP, problemformulering, inre känslomässigt problem, terapeutiska tekniker och interventioner. Focus, problem formulation, internal emotional problem, therapeutic techniques and interventions.
language
Swedish
id
8944752
date added to LUP
2018-06-05 09:06:46
date last changed
2018-06-12 09:16:38
@misc{8944752,
 abstract   = {The purpose of the paper was to describe how psychotherapists in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) relate to focus in the psychotherapeutic process. A qualitative approach was used to obtain results that were analyzed using thematic analysis. Seven registered psychotherapists, trained in the ISTDP method, were interviewed. Focus is initially created by patient and therapist jointly formulating the patient’s problem as an internal emotional problem that is explored through Malan’s conflict and person triangles to understand how the patient’s core conflict arises. Focus is also described as a focused activity in the room in which the patient and therapist together have a joint attention on the patient’s problem. Focus is maintained on several different levels during each therapy session. The therapist maintains focus on the agreed formulation of the problem, while at the same time focus is kept on the problem the patient presents in the current session, to keep focus on the reactions and responses that appear in the room. Focus is maintained throughout therapy by systematically adhering to the ISTDP method and its different therapeutic techniques and interventions, which affects the transference relationship. Therapists need to practice the method, be brave, active, and expose their work to both themselves, their colleagues, and their supervisors.},
 author    = {Katsianikou Benér, Despina},
 keyword   = {Fokus,ISTDP,problemformulering,inre känslomässigt problem,terapeutiska tekniker och interventioner. Focus,problem formulation,internal emotional problem,therapeutic techniques and interventions.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utan fokus går jag vilse. En kvalitativ studie om fokus i ISTDP.},
 year     = {2018},
}