Advanced

Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

Rask, Amanda LU and Wågvi, Håkan LU (2018) ATPK62 20181
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt kartlägga på vilket sätt skiftarbete inverkar på dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras sömn. Metod: En systematisk litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Resultatet från 11 artiklar analyserades utifrån en riktad innehållsanalys baserad på Model of Human Occupation (MOHO) och The Value and Meaning in Occupations (ValMO)-modellen. Resultat: Inga studier... (More)
Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt kartlägga på vilket sätt skiftarbete inverkar på dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras sömn. Metod: En systematisk litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Resultatet från 11 artiklar analyserades utifrån en riktad innehållsanalys baserad på Model of Human Occupation (MOHO) och The Value and Meaning in Occupations (ValMO)-modellen. Resultat: Inga studier genomförda av arbetsterapeuter hittades, men i de inkluderade artiklarna rapporterades ofta konflikter mellan arbete och familj, psykisk ohälsa samt sömnbesvär som vanliga konsekvenser av skiftarbete. Aktiviteter som gagnar återhämtning förekom mer sällan. Slutsats: Artiklarna saknade arbetsterapeutiska begrepp och aktivitetsperspektiv. Återhämtning var en viktig aspekt då det ofta jämställdes med sömn och inte meningsfulla aktiviteter, sociokulturella aspekter var också viktiga i resultatet. Framtida studier bör undersöka vad arbetsterapeuter kan tillföra i förebyggande arbete mot ohälsa. (Less)
Abstract
Background: Shift work has a negative impact on health, and sleep disorders and a lack of time for social activities are common. The occupational balance alongside occupational pattern can also be affected. Shift working nurses is one group that may be at risk. Aim: The aim of this literature review was therefore to explore how dynamics of the nurses’ occupational patterns as well as their sleep can be affected by shift work. Method: A literature review with a deductive approach. The result of 11 articles were analysed through a directed content analysis based on MOHO and ValMO-model. Results: No studies were performed by occupational therapists. Common consequences due to shift work were identified as work-family conflicts, mental illness... (More)
Background: Shift work has a negative impact on health, and sleep disorders and a lack of time for social activities are common. The occupational balance alongside occupational pattern can also be affected. Shift working nurses is one group that may be at risk. Aim: The aim of this literature review was therefore to explore how dynamics of the nurses’ occupational patterns as well as their sleep can be affected by shift work. Method: A literature review with a deductive approach. The result of 11 articles were analysed through a directed content analysis based on MOHO and ValMO-model. Results: No studies were performed by occupational therapists. Common consequences due to shift work were identified as work-family conflicts, mental illness as well as sleep disorders. There was a limited amount of activities benefited from recovery identified. Conclusion: Recovery was an important aspect since it was often linked to sleep and not to meaningful occupations, socio-cultural aspects were also important in the result. Future studies should explore what occupational therapists can do to prevent ill-health. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rask, Amanda LU and Wågvi, Håkan LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturöversikt
course
ATPK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Aktivitetsmönster, Arbetsterapi, Den mänskliga aktivitetens dynamik, Mänsklig aktivitet, Sjuksköterskor, Skiftarbete, Sömn
language
Swedish
id
8944822
date added to LUP
2018-06-05 11:57:25
date last changed
2018-06-05 11:57:25
@misc{8944822,
 abstract   = {Background: Shift work has a negative impact on health, and sleep disorders and a lack of time for social activities are common. The occupational balance alongside occupational pattern can also be affected. Shift working nurses is one group that may be at risk. Aim: The aim of this literature review was therefore to explore how dynamics of the nurses’ occupational patterns as well as their sleep can be affected by shift work. Method: A literature review with a deductive approach. The result of 11 articles were analysed through a directed content analysis based on MOHO and ValMO-model. Results: No studies were performed by occupational therapists. Common consequences due to shift work were identified as work-family conflicts, mental illness as well as sleep disorders. There was a limited amount of activities benefited from recovery identified. Conclusion: Recovery was an important aspect since it was often linked to sleep and not to meaningful occupations, socio-cultural aspects were also important in the result. Future studies should explore what occupational therapists can do to prevent ill-health.},
 author    = {Rask, Amanda and Wågvi, Håkan},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,Aktivitetsmönster,Arbetsterapi,Den mänskliga aktivitetens dynamik,Mänsklig aktivitet,Sjuksköterskor,Skiftarbete,Sömn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster},
 year     = {2018},
}