Advanced

Hbtq-kompetens? En kvantitativ studie av attityder, kunskaper och upplevd självförmåga hos psykologer.

Wizelius Fock, Jun LU (2018) PSPR14 20172
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En enkätstudie genomfördes i syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar psykologers hbtq-kompetens. Via Facebook rekryterades 407 psykologer som besvarade den webbaserade enkäten. Hbtq-kompetens operationaliserades genom två komponenter: attityder till hbtq* (hbtq* används genomgående som förkortning för “hbtq-personer och hbtq-frågor”) och hbtq-kompetens (upplevd självförmåga att agera hbtq-kompetent i relation till en klient). Resultaten gick i linje med tidigare forskning och visade att deltagare med politiskt liberal orientering, intresse för genus- och diskrimineringsfrågor, synen på kön som ickebinär kategori, samt identitet som hbtq-person eller med många och nära relationer till hbtq-personer tenderade att ha mer positiva... (More)
En enkätstudie genomfördes i syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar psykologers hbtq-kompetens. Via Facebook rekryterades 407 psykologer som besvarade den webbaserade enkäten. Hbtq-kompetens operationaliserades genom två komponenter: attityder till hbtq* (hbtq* används genomgående som förkortning för “hbtq-personer och hbtq-frågor”) och hbtq-kompetens (upplevd självförmåga att agera hbtq-kompetent i relation till en klient). Resultaten gick i linje med tidigare forskning och visade att deltagare med politiskt liberal orientering, intresse för genus- och diskrimineringsfrågor, synen på kön som ickebinär kategori, samt identitet som hbtq-person eller med många och nära relationer till hbtq-personer tenderade att ha mer positiva attityder till hbtq* och mer hbtq-kompetens. Regressionsanalyser visade att omfattningen av privata relationer var det som bäst predicerade attityder till hbtq* medan attityderna i sin tur bäst predicerade hbtq-kompetens, även om de privata relationerna förklarade ungefär lika mycket av variansen för dem båda. En tydlig skillnad var att attityder till hbtq* i mycket större utsträckning än hbtq-kompetens predicerades av politisk orientering och värderingar. Psykologers privata relationer till hbtq-personer visade sig ge ett eget, unikt bidrag till prediktionen av båda utfallsvariablerna. Sammantaget visade studien att hbtq-kompetens hos psykologer verkade avhängigt personliga omständigheter snarare än innehållet i psykologutbildningen och konsekvenserna av detta för hbtq-personer som klienter, kollegor och i allmänhet diskuteras. (Less)
Abstract
A survey was conducted to investigate psychologists’ lgbtq competence. A total of 407 psychologists were recruited through Facebook. The concept of lgbtq competence was operationalized through two components: attitudes towards lgbtq* (attitudes towards and knowledge about lgbtq people and issues) and lgbtq competence (lgbtq affirmative counseling self-efficacy). The results were in line with previous research and showed that participants with political liberal orientation, interest in gender and discrimination issues, the notion of gender as a non-binary category, identity as a lgbtq person or with many close relationships to lgbtq people, tended to have more positive attitudes about lgbtq* and higher levels of lgbtq competence. Regression... (More)
A survey was conducted to investigate psychologists’ lgbtq competence. A total of 407 psychologists were recruited through Facebook. The concept of lgbtq competence was operationalized through two components: attitudes towards lgbtq* (attitudes towards and knowledge about lgbtq people and issues) and lgbtq competence (lgbtq affirmative counseling self-efficacy). The results were in line with previous research and showed that participants with political liberal orientation, interest in gender and discrimination issues, the notion of gender as a non-binary category, identity as a lgbtq person or with many close relationships to lgbtq people, tended to have more positive attitudes about lgbtq* and higher levels of lgbtq competence. Regression analyses showed that the extent of private relationships was the best predictor of attitudes about lgbtq* while those attitudes best predicted lgbtq competence, although private relations explained about the same amount of variance for both components. A difference was that political orientation and values to a larger extent predicted attitudes about lgbtq* than lgbtq competence. Psychologists’ private relations with lgbtq people had a unique contribution to the prediction of both outcome variables. Overall, the study showed that psychologists’ lgbtq competence seemed dependent on personal circumstances, rather than insights from their education. The consequences of this for lgbtq-identified clients, colleagues and general public is discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wizelius Fock, Jun LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
hbtq, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer, hbtq-kompetens, kompetens, attityder, psykologer
language
Swedish
id
8944857
date added to LUP
2018-06-05 13:38:46
date last changed
2018-06-05 13:38:46
@misc{8944857,
 abstract   = {A survey was conducted to investigate psychologists’ lgbtq competence. A total of 407 psychologists were recruited through Facebook. The concept of lgbtq competence was operationalized through two components: attitudes towards lgbtq* (attitudes towards and knowledge about lgbtq people and issues) and lgbtq competence (lgbtq affirmative counseling self-efficacy). The results were in line with previous research and showed that participants with political liberal orientation, interest in gender and discrimination issues, the notion of gender as a non-binary category, identity as a lgbtq person or with many close relationships to lgbtq people, tended to have more positive attitudes about lgbtq* and higher levels of lgbtq competence. Regression analyses showed that the extent of private relationships was the best predictor of attitudes about lgbtq* while those attitudes best predicted lgbtq competence, although private relations explained about the same amount of variance for both components. A difference was that political orientation and values to a larger extent predicted attitudes about lgbtq* than lgbtq competence. Psychologists’ private relations with lgbtq people had a unique contribution to the prediction of both outcome variables. Overall, the study showed that psychologists’ lgbtq competence seemed dependent on personal circumstances, rather than insights from their education. The consequences of this for lgbtq-identified clients, colleagues and general public is discussed.},
 author    = {Wizelius Fock, Jun},
 keyword   = {hbtq,homosexuella,bisexuella,transpersoner,queer,hbtq-kompetens,kompetens,attityder,psykologer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hbtq-kompetens? En kvantitativ studie av attityder, kunskaper och upplevd självförmåga hos psykologer.},
 year     = {2018},
}