Advanced

Hegemonisk maskulinitet i idrott och sport: En kvantitativ enkätstudie av studenters uppfattningar om femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och våld

Lagerborg, Mathilda LU and Mosserud, Anna LU (2018) SOPA63 20181
School of Social Work
Abstract
The aim with this study was to examine how students of different gender perceived aspects of femininity respectively masculinity, sexuality and violence in sports. The study’s method was quantitative since the intention was to reach a larger population of students to be able to draw conclusions about tendencies and patterns amongst the respondents. The students’ perceptions has been acquired through questionnaires where they needed to take stand. The results that has been generated through this studyhas been analysed with Raewyn Connell’s (2005) theory about hegemonic masculinity and different types of masculinity. Our results showed that men don’t recognize disparagement about women and non-heterosexuals in sports in higher extent than... (More)
The aim with this study was to examine how students of different gender perceived aspects of femininity respectively masculinity, sexuality and violence in sports. The study’s method was quantitative since the intention was to reach a larger population of students to be able to draw conclusions about tendencies and patterns amongst the respondents. The students’ perceptions has been acquired through questionnaires where they needed to take stand. The results that has been generated through this studyhas been analysed with Raewyn Connell’s (2005) theory about hegemonic masculinity and different types of masculinity. Our results showed that men don’t recognize disparagement about women and non-heterosexuals in sports in higher extent than women do. Our study also indicated that men tend to accept violence as a natural and biological part of being male and agree that sports should teach a person to handle pain more than women think. The hypothesis that men tend not to recognizedisparagement about women in sports in greater extent than women and the hypothesis that mentend to accept violence in a greater extent in sports than women were both found valid since the majority of the questions in the questionnaire that concerned these fields were statistically significant. The hypothesis that men tend not to recognize disparagement about non-heterosexuals in sports in agreater extent than women were not found valid since only two out of four questions in the questionnaire were statistically significant. The differences in how men and women perceived issues where women and non-heterosexuals are depreciated are relevant for professions, such as social workers, that work against male violence and threats that especially affect these groups. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien var att undersöka hur studenter av olika kön uppfattade aspekter som femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och våld i idrott och sport. Studien har utgått från en kvantitativ metod då intentionen var att nå ut till en större grupp studenter och dra slutsatser gällande tendenser och mönster bland respondenterna. Studenternas uppfattningar har tagits del av genom enkäter, i vilka de var tvungna att ta ställning till påståenden. Resultaten som den här studien genererade har analyserats med hjälp av Raewyn Connells (2005) teori om hegemonisk maskulinitet och olika former av maskulinitet. Våra resultat visade att män tenderade att inte uppfatta nedvärdering av kvinnor och icke-heterosexuella i idrott och... (More)
Syftet med den här studien var att undersöka hur studenter av olika kön uppfattade aspekter som femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och våld i idrott och sport. Studien har utgått från en kvantitativ metod då intentionen var att nå ut till en större grupp studenter och dra slutsatser gällande tendenser och mönster bland respondenterna. Studenternas uppfattningar har tagits del av genom enkäter, i vilka de var tvungna att ta ställning till påståenden. Resultaten som den här studien genererade har analyserats med hjälp av Raewyn Connells (2005) teori om hegemonisk maskulinitet och olika former av maskulinitet. Våra resultat visade att män tenderade att inte uppfatta nedvärdering av kvinnor och icke-heterosexuella i idrott och sport i större utsträckning än kvinnor. Vår undersökning indikerade även att män tenderar att acceptera våld som en naturlig och biologisk del av att vara man och hålla med om att sport bör lära en tåla smärta i större utsträckning än kvinnor. Hypotesen att män tenderar att inte uppfatta nedvärdering av kvinnor i idrott och sport i högre utsträckning än kvinnor samt hypotesen att män tenderar att acceptera våld i högre utsträckning i idrott och sport än kvinnor var båda giltiga eftersom majoriteten av frågorna i enkäten som berörde dessa områden var statistiskt signifikanta. Hypotesen att män tenderar att inte uppfatta nedvärdering av icke-heterosexuella i idrott och sport i högre utsträckning än kvinnor förkastades eftersom bara två av fyra frågor i enkäten var statistiskt signifikanta. Skillnaderna i hur män och kvinnor uppfattar kvinnors och icke-heterosexuellas utsatthet och nedvärdering är relevanta för professioner, exempelvis socionomer, som arbetar mot mäns våld och hot som särskilt påverkar kvinnor och icke-heterosexuella. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerborg, Mathilda LU and Mosserud, Anna LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, femininitet, sexualitet, våld, sport
language
Swedish
id
8944892
date added to LUP
2018-06-05 10:23:01
date last changed
2018-06-05 10:23:01
@misc{8944892,
 abstract   = {The aim with this study was to examine how students of different gender perceived aspects of femininity respectively masculinity, sexuality and violence in sports. The study’s method was quantitative since the intention was to reach a larger population of students to be able to draw conclusions about tendencies and patterns amongst the respondents. The students’ perceptions has been acquired through questionnaires where they needed to take stand. The results that has been generated through this studyhas been analysed with Raewyn Connell’s (2005) theory about hegemonic masculinity and different types of masculinity. Our results showed that men don’t recognize disparagement about women and non-heterosexuals in sports in higher extent than women do. Our study also indicated that men tend to accept violence as a natural and biological part of being male and agree that sports should teach a person to handle pain more than women think. The hypothesis that men tend not to recognizedisparagement about women in sports in greater extent than women and the hypothesis that mentend to accept violence in a greater extent in sports than women were both found valid since the majority of the questions in the questionnaire that concerned these fields were statistically significant. The hypothesis that men tend not to recognize disparagement about non-heterosexuals in sports in agreater extent than women were not found valid since only two out of four questions in the questionnaire were statistically significant. The differences in how men and women perceived issues where women and non-heterosexuals are depreciated are relevant for professions, such as social workers, that work against male violence and threats that especially affect these groups.},
 author    = {Lagerborg, Mathilda and Mosserud, Anna},
 keyword   = {Maskulinitet,hegemonisk maskulinitet,femininitet,sexualitet,våld,sport},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hegemonisk maskulinitet i idrott och sport: En kvantitativ enkätstudie av studenters uppfattningar om femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och våld},
 year     = {2018},
}